Pole tekstowe: Aktualności
Pole tekstowe: Wnioski do pobrania
Pole tekstowe: Strona Główna
Pole tekstowe: O nas
Pole tekstowe: Kontakt

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
W GORZOWIE WLKP.

Samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych

Pole tekstowe: Struktura organizacyjna samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych, zakres działania oraz zadania samorządu.......więcej

Organy Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych

Pełnomocni Przedstawiciele

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w celu zapewnienia obiegu informacji i należytej ochrony interesów zawodowych członków samorządu na terenie zakładów pracy realizuje swoje zadania poprzez pełnomocnych przedstawicieli.............więcej

Komisje problemowe

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych odpowiadając na zapotrzebowanie środowiska powołała komisje problemowe których zadaniem jest m. in analiza i omawianie problemów w dziedzinach pielęgniarstwa oraz wskazywanie proporcji zmian i rozwiązań Zapraszamy wszystkich chętnych członków Okręgowej Izby pielęgniarek i położnych w Gorzowie Wlkp. do prac w ramach  komisji.

Wykaz komisji  problemowych i ich skład....... więcej

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny jest kwartalnikiem wydawanym od 1991 r. Jest źródłem informacji na temat bieżącego funkcjonowania samorządu w  Polsce i na terenie działania Izby ale również jest tablicą wspomnień, podziękowań i gratulacji. Chcielibyśmy aby na łamach naszego czasopisma członkowie mogli się dzielić i wymieniać swoją wiedza, doświadczeniami, pasją i osiągnięciami........... więcej

 

Aby umieścić w Biuletynie informację należy uprzednio jej treść przesłać na nasz adres e-mail: oipip_gorzow@wp.pl

 

Zapraszamy naszych członków do współpracy.

Galeria

Pole tekstowe: Galeria to fotografie, a one maja niezwykła moc . Tworzą historię, przywołują wspomnienia, wywołują uśmiech. Tu znajdziesz kilka z nich…..więcej

Harmonogram posiedzeń ORPiP i Prezydium ORPiP

Pole tekstowe: Harmonogram posiedzeń Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Gorzowie Wielkopolskim i Prezydium ORPiP w 2020 r…….więcej
Pole tekstowe: Ośrodek Inf. Edukacyjny
Pole tekstowe: Indywidualne i Grupowe
Praktyki
Pole tekstowe: Prawo Wykonywania Zawodu
Pole tekstowe: Prawo
Pole tekstowe: Ośrodek Kształcenia
Pole tekstowe: Praca
Pole tekstowe: Linki
Pole tekstowe: Składki członkowskie
Pole tekstowe: Czytelnia  IBUK Libra
Pole tekstowe: Biuletyn
Pole tekstowe: Polityka Ochrony Danych
http://www.oipip.czest.pl/data/images/Logo_IL_poziome-page-001.jpgPole tekstowe: System Monitorowania 
Kształcenia

ul. Obrońców Pokoju 60/1-2

66-400 Gorzów Wlkp.

tel./fax  95 7 296 784

oipip_gorzow@wp.pl

www.oipip.gorzow.pl

 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Gorzowie Wielkopolskim

Konto: PKO BP S.A. II o/Gorzów Wlkp.
Rachunek nr: 34 1020 1967 0000 8602 0044 9249

Biuro czynne:


poniedziałek, wtorek, środa, piątek -  7 00 - 15 00
czwartek - 7 00 – 17 00

 

Kasa czynna:

 

od poniedziałku do piątku -  7 00 - 15 00

 

 

Organy samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych zostały powołane w celu realizacji zadań Najwyższym org; Zjazd Pielęgniarek i Położnych
W okręgowym zjeździe uczestniczą delegaci wybrani w rejonach obejmujących swoim działania izby

 

Okręgowy zjazd, w drodze uchwały, w szczególności:

 

1. ustala zasady gospodarki finansowej izby oraz uchwala roczny budżet;

2. rozpatruje i zatwierdza roczne i kadencyjne sprawozdania z działalności okręgowej rady. okręgowej komisji rewir okręgowego rzecznika,

3. ustala liczbę członków oraz szczegółową organizację, zasady i tryb działania organów izby.

4. wybiera przewodniczącego i pozostałych członków okręgowej rady. okręgowej komisji rewizyjnej i okręgowe g rzecznika i jego zastępców,

5. wybiera delegatów na Krajowy Zjazd.

6. odwołuje członków organów izby przed upływem kadencji;

7. udziela absolutorium ustępującej okręgowej radzie,

8. podejmuje uchwały w sprawach istotnych dla zawodów pielęgniarki i położnej oraz w innych sprawach objętych zakresem działania okręgowej izby.

 

Organami Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych są ponadto

 

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych ...... więcej

 

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej....... więcej

 

Okręgowy Sąd Pielęgniarek t Położnych ......więcej

 

Okręgowa Komisja Rewizyjna.......więcej