Pole tekstowe: Konkurs „Położna na Medal 2018” ……...więcej
Pole tekstowe: Zinbryta (daklizumab beta): zawieszenie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu w Unii Europejskiej……….więcej 
Pole tekstowe: Informacja odnośnie produktu leczniczego Zinbryta ………..więcej
Pole tekstowe: Komunikat w sprawie warunków realizacji zabiegów, w tym podawania iniekcji z produktu leczniczego ZYPADHERA ……….więcej

aktualności

Pole tekstowe: Nowy podręcznik 
Standardy postępowania i metodyka pracy pielęgniarki szkolnej Podręcznik dla pielęgniarek i higienistek szkolnych…...więcej
Pole tekstowe: Strategia na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce……..więcej

Konsultacje

Pole tekstowe:

PODWYŻKI

Pole tekstowe: Pole tekstowe: Rozporządzenia…….więcej
Pole tekstowe: Komunikaty ……...więcej
Pole tekstowe: Wniosek……….więcej
Pole tekstowe: Pole tekstowe: Konferencje/szkolenia organizowane przez OIPiP w Gorzowie Wlkp…….więcej
Pole tekstowe: Konferencje/szkolenia organizowane na terenie kraju…..więcej

KONFERENCJE

Pole tekstowe: Aktualności
Pole tekstowe: Wnioski do pobrania
Pole tekstowe: Strona Główna
Pole tekstowe: O nas
Pole tekstowe: Kontakt

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
W GORZOWIE WLKP.

Pole tekstowe: Ośrodek Inf. Edukacyjny
Pole tekstowe: Indywidualne i Grupowe
Praktyki
Pole tekstowe: Prawo Wykonywania Zawodu
Pole tekstowe: Prawo
Pole tekstowe: Ośrodek Kształcenia
Pole tekstowe: Praca
Pole tekstowe: Linki
Pole tekstowe: Składki członkowskie
Pole tekstowe: Czytelnia IBUK Libra
Pole tekstowe: Biuletyn
Pole tekstowe: Polityka Ochrony Danych
http://www.oipip.czest.pl/data/images/Logo_IL_poziome-page-001.jpgPole tekstowe: System Monitorowania 
Kształcenia
Pole tekstowe: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie stosowania przymusu bezpośredniego wobec osoby z zaburzeniami psychicznymi (Dz. U z 2018 r, poz 2459)…...więcej

ul. Obrońców Pokoju 60/1-2

66-400 Gorzów Wlkp.

tel./fax  95 7 296 784

oipip_gorzow@wp.pl

www.oipip.gorzow.pl

 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Gorzowie Wielkopolskim

Konto: PKO BP S.A. II o/Gorzów Wlkp.
Rachunek nr: 34 1020 1967 0000 8602 0044 9249

Biuro czynne:


poniedziałek, wtorek, środa, piątek -  7 00 - 15 00
czwartek - 7 00 – 17 00

 

Kasa czynna:

 

od poniedziałku do piątku -  7 00 - 15 00

 

 

Pole tekstowe: Projekt ustawy o zmianie ustawy o weteranach działań poza granicami państwa oraz niektórych innych ustaw, z prośbą 
o zgłoszenie uwag lub braku uwag, zgodnie z załączoną tabelą, w terminie do 2 lipca 2019 roku, na adres: oipip_gorzow@wp.pl.

Tabela—Pobierz
Pole tekstowe: Rekomendacja Polskiego Towarzystwa Położnych w zakresie stosowania produktu Prolaktan w okresie karmienia piersią...więcej

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020, z prośbą
o zgłoszenie uwag lub braku
uwag, zgodnie z załączoną tabelą, w terminie do l lipca 2019 roku, na adres:

oipip_gorzow@wp.pl

 

Tabela—Pobierz

Pole tekstowe: Opinie młodych matek na temat laktacji i roli położnej w promowaniu karmienia piersią….więcej
Pole tekstowe: Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych •wymagań sanitarnohigienicznych przy świadczeniu usług fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu i odnowy biologiczne, z prośbą o zgłoszenie uwag lub braku uwag, zgodnie z załączoną tabelą, w terminie do l lipca 2019 roku, na adres: oipip_gorzow@wp.pl

Tabela—Pobierz
Pole tekstowe: Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia dokumentu „Narodowy Plan dla Chorób Rzadkich" (ID 237), z prośbą 
o zgłoszenie uwag lub braku uwag, zgodnie z załączoną tabelą, w terminie do 3 lipca 2019 roku, na adres: oipip_gorzow@wp.pl

Tabela—Pobierz
Pole tekstowe: Projekt ustawy o zmianie ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach oraz niektórych innych ustaw, z prośbą 
o zgłoszenie uwag lub braku uwag, zgodnie z załączoną tabelą, w terminie do 8 lipca 2019 roku, na adres: oipip_gorzow@wp.pl

Tabela—Pobierz
Pole tekstowe: Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w  sprawie  sposobu przeprowadzania  konkursu  na  niektóre  stanowiska  kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, z prośbą o zgłoszenie uwag lub braku
uwag, zgodnie z załączoną tabelą, w terminie do  12  lipca 2019  roku,  na adres: oipip_gorzow@wp.pl


Tabela– Pobierz

Pole tekstowe: Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie preparatów zawierających środki odurzające lub substancje psychotropowe, które mogą być posiadane i stosowane w celach medycznych oraz do badań klinicznych, po uzyskaniu zgody wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego-, z prośbą o zgłoszenie uwag lub braku uwag, zgodnie z załączoną tabelą, 
w terminie do 8 lipca 2019 roku, na adres: oipip_gorzow@wp.pl

Tabela-Pobierz
Pole tekstowe: Projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania l realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna, 
z prośbą o zgłoszenie uwag lub braku uwag, zgodnie z załączoną tabelą, w terminie do 8 lipca 2019 roku, na adres: oipip_gorzow@wp.pl

Tabela—Pobierz
Pole tekstowe: Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie izb wytrzeźwień i placówek wskazanych lub utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, z prośbą o zgłoszenie uwag lub braku uwag, zgodnie z załączoną tabelą, w terminie do 7 lipca 2019 roku, na adres: oipip_gorzow@wp.pl

Tabela– Pobierz