Pole tekstowe: Ośrodek Inf. Edukacyjny
Pole tekstowe: Zapomogi / Refundacje
Pole tekstowe: Indywidualne i Grupowe
Praktyki
Pole tekstowe: Prawo Wykonywania Zawodu
Pole tekstowe: Prawo
Pole tekstowe: Ośrodek Kształcenia
Pole tekstowe: Wnioski / Pliki do pobrania
Pole tekstowe: Struktura organizacyjna izby
Pole tekstowe: Praca
Pole tekstowe: Linki
Pole tekstowe: Składki 
Pole tekstowe: Czytelnia IBUK Libra
Pole tekstowe: Biuletyn
Pole tekstowe: Konkurs „Położna na Medal 2018” ……...więcej
Pole tekstowe: Zinbryta (daklizumab beta): zawieszenie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu w Unii Europejskiej……….więcej 
Pole tekstowe: Informacja odnośnie produktu leczniczego Zinbryta ………..więcej
Pole tekstowe: Polityka Ochrony Danych
Pole tekstowe: Komunikat w sprawie warunków realizacji zabiegów, w tym podawania iniekcji z produktu leczniczego ZYPADHERA ……….więcej
http://www.oipip.czest.pl/data/images/Logo_IL_poziome-page-001.jpgPole tekstowe: SMK 
System Monitorowania Kształcenia

aktualności

Pole tekstowe: Nowy podręcznik 
Standardy postępowania i metodyka pracy pielęgniarki szkolnej Podręcznik dla pielęgniarek i higienistek szkolnych…...więcej
Pole tekstowe: Strategia na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce……..więcej
Pole tekstowe:

Konto: PKO BP S.A. II o/Gorzów Wlkp.
Rachunek nr: 34 1020 1967 0000 8602 0044 9249

Biuro czynne:


poniedziałek, wtorek, środa, piątek -  7 00 - 15 00
czwartek - 7 00 – 17 00

 

Kasa czynna:

 

od poniedziałku do piątku -  7 00 - 15 00

 

 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Gorzowie Wielkopolskim

ul. Obrońców Pokoju 60/1-2

66-400 Gorzów Wlkp.

(tel./fax  95 7 296 784

*oipip_gorzow@wp.pl

www.oipip.gorzow.pl

 

Konsultacje

Pole tekstowe:

PODWYŻKI

Pole tekstowe: Pole tekstowe: Rozporządzenia…….więcej
Pole tekstowe: Komunikaty ……...więcej
Pole tekstowe: Wniosek……….więcej
Pole tekstowe: Pole tekstowe: Konferencje/szkolenia organizowane przez OIPiP w Gorzowie Wlkp…….więcej
Pole tekstowe: Konferencje/szkolenia organizowane na terenie kraju…..więcej

KONFERENCJE

Pole tekstowe: projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego kompleksowej opieki nad świadczeniobiorcami z niewydolnością serca, z prośbą o zgłoszenie uwag lub braku uwag, zgodnie z załączoną tabelą w terminie do 9 listopada 2018 r oku, na adres: oipip_gorzow@wp.pl

Tabela-pobierz
Pole tekstowe: projekt  rozporządzenia  Ministra  Zdrowia  zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawco w, szczegółowego  sposobu rejestrowania łych informacji  oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym dofinansowania świadczeń ze środków publicznych, z prośbą o zgłoszenie uwag lub braku uwag, zgodnie z załączoną tabelą, w terminie do 14 listopada 2018 roku, na adres: oipip_gorzow@wp.pl

Tabela—pobierz
Pole tekstowe: projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środkówów publicznych, z prośbą o zgłoszenie uwag lub braku uwag zgodnie z załączoną tabela, w terminie do 19 listopada 2018 roku, na adres: oipip_gorzow@wp.pl

Tabela—pobierz
Pole tekstowe: Aktualności
Pole tekstowe: Wnioski do pobrania
Pole tekstowe: Strona Główna
Pole tekstowe: O nas
Pole tekstowe: Kontakt

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
W GORZOWIE WLKP.