Pole tekstowe: Zinbryta (daklizumab beta): zawieszenie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu w Unii Europejskiej……….więcej 
Pole tekstowe: Informacja odnośnie produktu leczniczego Zinbryta ………..więcej
Pole tekstowe: Komunikat w sprawie warunków realizacji zabiegów, w tym podawania iniekcji z produktu leczniczego ZYPADHERA ……….więcej

aktualności

Pole tekstowe: Nowy podręcznik 
Standardy postępowania i metodyka pracy pielęgniarki szkolnej Podręcznik dla pielęgniarek i higienistek szkolnych…...więcej
Pole tekstowe: Strategia na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce……..więcej

Konsultacje

Pole tekstowe:

PODWYŻKI

Pole tekstowe: Pole tekstowe: Rozporządzenia…….więcej
Pole tekstowe: Komunikaty ……...więcej
Pole tekstowe: Wniosek……….więcej
Pole tekstowe: Pole tekstowe: Konferencje/szkolenia organizowane  przez OIPiP w Gorzowie Wlkp…….więcej
Pole tekstowe: Konferencje/szkolenia organizowane na terenie kraju…..więcej

KONFERENCJE

Pole tekstowe: Aktualności
Pole tekstowe: Wnioski do pobrania
Pole tekstowe: Strona Główna
Pole tekstowe: O nas
Pole tekstowe: Kontakt

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
W GORZOWIE WLKP.

Pole tekstowe: Ośrodek Inf. Edukacyjny
Pole tekstowe: Indywidualne i Grupowe
Praktyki
Pole tekstowe: Prawo Wykonywania Zawodu
Pole tekstowe: Prawo
Pole tekstowe: Ośrodek Kształcenia
Pole tekstowe: Praca
Pole tekstowe: Linki
Pole tekstowe: Składki członkowskie
Pole tekstowe: Czytelnia  IBUK Libra
Pole tekstowe: Biuletyn
Pole tekstowe: Polityka Ochrony Danych
http://www.oipip.czest.pl/data/images/Logo_IL_poziome-page-001.jpgPole tekstowe: System Monitorowania 
Kształcenia
Pole tekstowe: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie stosowania przymusu bezpośredniego wobec osoby z zaburzeniami psychicznymi (Dz. U z 2018 r, poz 2459)…...więcej

ul. Obrońców Pokoju 60/1-2

66-400 Gorzów Wlkp.

tel./fax  95 7 296 784

oipip_gorzow@wp.pl

www.oipip.gorzow.pl

 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Gorzowie Wielkopolskim

Konto: PKO BP S.A. II o/Gorzów Wlkp.
Rachunek nr: 34 1020 1967 0000 8602 0044 9249

Biuro czynne:


poniedziałek, wtorek, środa, piątek -  7 00 - 15 00
czwartek - 7 00 – 17 00

 

Kasa czynna:

 

od poniedziałku do piątku -  7 00 - 15 00

 

 

Pole tekstowe: Rekomendacja Polskiego Towarzystwa Położnych w zakresie stosowania produktu Prolaktan w okresie karmienia piersią...więcej
Pole tekstowe: Opinie młodych matek na temat laktacji i roli położnej w promowaniu karmienia piersią….więcej
Pole tekstowe: Stanowisko nr 27 w sprawie utworzenia nowego zawodu „Technik Pielęgniarstwa”…...więcej
Pole tekstowe: Wniosek o włączenie kwalifikacji rynkowej Prowadzenie ćwiczeń dla kobiet po porodzie złożonego za pośrednictwem Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji, z prośbą o zgłoszenie uwag lub braku uwag, zgodnie z załączonym formularzem opinii
w ramach konsultacji środowiskowych, w terminie do 19 września 2019 roku, na adres: oipip_gorzow@wp.pl

Załączniki—Pobierz
Pole tekstowe: Wniosek o włączenie kwalifikacji rynkowej Prowadzenie profilaktycznych ćwiczeń mięśni dna miednicy dla kobiet złożonego za pośrednictwem Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji, z prośbą o zgłoszenie uwag lub braku uwag, zgodnie
z załączonym formularzem opinii w ramach konsultacji środowiskowych, w terminie do 19 września 2019 roku, na adres: oipip_gorzow@wp.pl

Wniosek—Pobierz
Pole tekstowe: Wniosek o włączenie kwalifikacji rynkowej Prowadzenie ćwiczeń dla kobiet w ciąży prawidłowej złożonego za pośrednictwem   Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji, z prośbą o zgłoszenie uwag lub braku uwag, zgodnie z załączonym formularzem opinii w ramach konsultacji środowiskowych, w terminie do 19 września 2019 roku, na adres: oipip_gorzow@wp.pl

Wniosek—Pobierz
Pole tekstowe: Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego kompleksowej opieki nad świadczeniobiorcami 
z niewydolnością serca, z prośbą o zgłoszenie uwag lub braku uwag, zgodnie z załączoną tabelą, w terminie do 19 września 2019 roku, na adres: oipip_gorzow@wp.pl

Tabela—Pobierz
Pole tekstowe: Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego kompleksowej opieki nad świadczeniobiorcami 
z niewydolnością serca, z prośbą o zgłoszenie uwag lub braku uwag, zgodnie z załączoną tabelą, w terminie do 19 września
2019 roku, na adres: oipip_gorzow@wp.pl

Tabela—Pobierz