Pole tekstowe: Prawo Wykonywania Zawodu wnioski do pobrania — więcej
Pole tekstowe: Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że pielęgniarka, położna posiada kwalifikacje zgodne z wymaganiami wynikającymi z przepisów prawa Unii Europejskiej oraz zaświadczenia o przebiegu pracy zawodowej
Pole tekstowe: Zapomogi / Refundacje — więcej
Pole tekstowe: Wniosek o wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych 
- Pobierz Pdf, 
- Pobierz Word.
Pole tekstowe: Wniosek o zgłoszenie zmian wpisu/wykreślenie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących  kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych 
-  Pobierz Pdf, 
-  Pobierz Word.
Pole tekstowe: Dane objęte rejestrem podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych.

- Pobierz Pdf.
- Pobierz Word.

Wpisy do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe

 

Pole tekstowe:  Formularz planów kształcenia 

- Pobierz
Pole tekstowe: Uchwała nr 107/VII/2016  w sprawie: przyjęcia wzorów dokumentów do prowadzenia rejestru  podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych.  - Pobierz
Pole tekstowe: Procedura kontroli organizatorów kształcenia podyplomowego wpisanych do rejestrów prowadzonych 
przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Gorzowie Wlkp. 
 - Pobierz
Pole tekstowe: Aktualności
Pole tekstowe: Galerie
Pole tekstowe: OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK 
I POŁOŻNYCH W GORZOWIE WLKP.

Konto: PKO BP S.A. II o/Gorzów Wlkp.
Rachunek nr: 34 1020 1967 0000 8602 0044 9249

ul. Obrońców Pokoju 60/1-2

66-400 Gorzów Wlkp.

tel./fax  95 7 296 784

e-mail: oipip_gorzow@wp.pl

 

Pole tekstowe: Strona Główna
Pole tekstowe: O nas
Pole tekstowe: Kontakt
Pole tekstowe: Ośrodek Inf. Edukacyjny
Pole tekstowe: Konferencje / Szkolenia
Pole tekstowe: Zapomogi / Refundacje
Pole tekstowe: Indywidualne i Grupowe
Praktyki
Pole tekstowe: Prawo Wykonywania Zawodu
Pole tekstowe: Prawo
Pole tekstowe: Ośrodek Kształcenia
Pole tekstowe: Wnioski / Pliki do pobrania
Pole tekstowe: Struktura organizacyjna izby
Pole tekstowe: Praca
Pole tekstowe: Linki
Pole tekstowe: Składki 
Pole tekstowe: Konsultacje Społeczne
Pole tekstowe: Podwyżki
Pole tekstowe: Czytelnia  IBUK Libra
Pole tekstowe: Biuletyn
Pole tekstowe: Uchwała nr 205/VII/2017  Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych  z dnia 15 marca 2017 r. 
w sprawie zasad i trybu kompensacji wynagrodzenia przez organy samorządu pielęgniarek i położnych na czas zwolnień od pracy pracownika będącego członkiem organu izby, trybu zwrotu kosztów podróży i innych uzasadnionych wydatków poniesionych przez członka samorządu w związku z wykonywaniem czynności na rzecz izby lub jej organów 
Pole tekstowe: Wniosek o zwrot utraconego wynagrodzenia - zał. nr 1
Pole tekstowe: Zaświadczenie o utraconym wynagrodzeniu pracownika - zał. nr 2
Pole tekstowe: Oświadczenie do celów podatkowych - zał. nr 3
Pole tekstowe: Porozumienie - zał. nr 4
Pole tekstowe: Oświadczenie rozliczenia kosztów podróży krajowej - zał. nr 5
Pole tekstowe: Oświadczenie rozliczenia kosztów podróży zagranicznej - zał. nr 6
Pole tekstowe: Wniosek o wyrażenie zgody na korzystanie w podróży krajowej, zagraniczne z samolotu - zał. nr 7
Pole tekstowe: Umowa na używanie pojazdu - zał. nr 9
Pole tekstowe: Ewidencja przebiegu pojazdu - zał. nr 10
Pole tekstowe: Wniosek o wyrażenie zgody na korzystanie w podróży krajowej, zagranicznej z samochodu - zał. nr 8