Prawo Wykonywania Zawodu

Pole tekstowe: Przeszkolenie po przerwie w wykonywaniu zawodu — więcej
Pole tekstowe: Program przeszkolenia, sposób i tryb odbywania oraz zaliczenia przeszkolenia przez pielęgniarkę lub położną, które nie  wykonują zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat…..Pobierz
Pole tekstowe: Uwaga pismo w sprawie wygaśnięcia Prawa Wykonywania Zawodu……. Pobierz
Pole tekstowe: Aktualności
Pole tekstowe: Wnioski do pobrania
Pole tekstowe: Strona Główna
Pole tekstowe: O nas
Pole tekstowe: Kontakt

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
W GORZOWIE WLKP.