Pole tekstowe: Wniosek o Stwierdzenie Prawa Wykonywania Zawodu pielęgniarki/położnej i wpisanie na listę członków Okręgowej Izby — Pobierz
Pole tekstowe: Wniosek o przyznanie ograniczonego lub prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, pielęgniarza / położnej, położnego osobie nie będącej obywatelem  państwa członkowskiego unii europejskiej oraz wpisanie do rejestru 
- załącznik nr 2 — Pobierz
Pole tekstowe: Wniosek o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, pielęgniarza / położnej, położnego Osobie, będącej obywatelem jednego z państw członkowskich unii europejskiej oraz wpisanie do rejestru Okręgowej  Rady Pielęgniarek i Położnych w Gorzowie Wlkp.—załącznik nr 3 — Pobierz
Pole tekstowe: Wniosek o wpis do rejestru Okręgowej  Rady Pielęgniarek i Położnych w Gorzowie Wlkp. — załącznik nr
 4A   - Pobierz
Pole tekstowe: Wniosek o wykreślenie z rejestru Okręgowej  Rady Pielęgniarek i Położnych w Gorzowie Wlkp. — załącznik nr 4b — Pobierz
Pole tekstowe: Wniosek o wydanie nowego zaświadczenia o  prawie wykonywania zawodu  załącznik nr4c — Pobierz
Pole tekstowe: Arkusz Zgłoszeniowy / Aktualizacyjny* danych osobowych w Rejestrze Pielęgniarek, Rejestrze Położnych* prowadzonym przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych  w Gorzowie Wlkp. załącznik nr 5 — Pobierz
Pole tekstowe: Wniosek w sprawie zaprzestania wykonywania zawodu. załącznik nr 7A — Pobierz
Pole tekstowe: Wniosek w sprawie wznowienia wykonywania zawodu. załącznik nr 7B — Pobierz
Pole tekstowe: Wniosek w sprawie zrzeczenia się Prawa Wykonywania Zawodu. załącznik 8 — Pobierz
Pole tekstowe: Program przeszkolenia, sposób i tryb odbywania oraz zaliczenia przeszkolenia przez pielęgniarkę lub położną, które nie  wykonują zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat — Pobierz
Pole tekstowe: Wniosek do przeszkolenia po 5 letniej przerwie — Pobierz
Pole tekstowe: Uwaga pismo w sprawie wygaśnięcia Prawa Wykonywania Zawodu. — Pobierz
Pole tekstowe: O wydanie nowego zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej i wpisu do okręgowego rejestru pielęgniarek/położnych prowadzonego przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Gorzowie Wielkopolskim załącznik nr 9 — Pobierz
Pole tekstowe: Aktualności
Pole tekstowe: Galerie
Pole tekstowe: OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK 
I POŁOŻNYCH W GORZOWIE WLKP.

Konto: PKO BP S.A. II o/Gorzów Wlkp.
Rachunek nr: 34 1020 1967 0000 8602 0044 9249

ul. Obrońców Pokoju 60/1-2

66-400 Gorzów Wlkp.

tel./fax  95 7 296 784

e-mail: oipip_gorzow@wp.pl

 

Pole tekstowe: Strona Główna
Pole tekstowe: O nas
Pole tekstowe: Kontakt

Prawo Wykonywania Zawodu

Pole tekstowe: Ośrodek Inf. Edukacyjny
Pole tekstowe: Konferencje / Szkolenia
Pole tekstowe: Zapomogi / Refundacje
Pole tekstowe: Indywidualne i Grupowe
Praktyki
Pole tekstowe: Prawo Wykonywania Zawodu
Pole tekstowe: Prawo
Pole tekstowe: Ośrodek Kształcenia
Pole tekstowe: Wnioski / Pliki do pobrania
Pole tekstowe: Struktura organizacyjna izby
Pole tekstowe: Praca
Pole tekstowe: Linki
Pole tekstowe: Składki 
Pole tekstowe: Konsultacje Społeczne
Pole tekstowe: Podwyżki
Pole tekstowe: Czytelnia  IBUK Libra
Pole tekstowe: Biuletyn
Pole tekstowe: Przeszkolenie po przerwie w wykonywaniu zawodu — więcej
Pole tekstowe: Polityka Ochrony Danych