Pole tekstowe: Aktualności
Pole tekstowe: Ośrodek Inf. Edukacyjny
Pole tekstowe: Indywidualne i Grupowe
Praktyki
Pole tekstowe: Prawo Wykonywania Zawodu
Pole tekstowe: Prawo
Pole tekstowe: Ośrodek Kształcenia
Pole tekstowe: Wnioski do pobrania
Pole tekstowe: Praca
Pole tekstowe: Linki
Pole tekstowe: Składki członkowskie
Pole tekstowe: Czytelnia  IBUK Libra
Pole tekstowe: Strona Główna
Pole tekstowe: O nas
Pole tekstowe: Kontakt
Pole tekstowe: Biuletyn
Pole tekstowe: Polityka Ochrony Danych

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
W GORZOWIE WLKP.

Pole tekstowe: Zobacz wszystkie informację

ul. Obrońców Pokoju 60/1-2

66-400 Gorzów Wlkp.

tel./fax 95 7 296 784

kom.    512 133 102

oipip_gorzow@wp.pl

www.oipip.gorzow.pl

 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Gorzowie Wielkopolskim

Konto: PKO BP S.A. II o/Gorzów Wlkp.
Rachunek nr: 34 1020 1967 0000 8602 0044 9249

Biuro czynne:


poniedziałek, wtorek, środa, piątek -  7 00 - 15 00
czwartek - 7 00 – 17 00

 

Kasa czynna:

 

od poniedziałku do piątku -  7 00 - 15 00

 

 

http://www.oipip.czest.pl/data/images/Logo_IL_poziome-page-001.jpgPole tekstowe: System Monitorowania 
Kształcenia

14 stycznia 2020 r.

Pole tekstowe: KOMUNIKAT- SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

W związku z dobiegającymi do nas informacjami dotyczącymi zwiększenia składki członkowskiej przez Izbę przekazujemy poniższą informację. 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gorzowie Wlkp. informuje wszystkie pielęgniarki i położne zatrudnione na podstawie umowy 
o pracę albo stosunku służbowego, że w 2019 r. i 2020 r. nie dokonała zwiększenia składki członkowskiej, gdyż nie jest jednostką do tego uprawnioną.

Wysokość składki członkowskiej od 2016 r. dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę albo stosunku służbowego jest niezmienna i wynosi 1 % miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. 

Organem uprawnionym do zmiany wysokości składki członkowskiej jest tylko i wyłącznie Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych.
Obecnie obowiązująca treść uchwały dostępna jest tutaj

Uprzejmie prosimy osoby przekazujące koleżankom, nieprawdziwe informacje o zaprzestanie rozpowszechniania informacji lub osobiste wyjaśnienie niejasności. Stosunki między członkami samorządu powinny opierać się na wzajemnym szacunku, lojalności, koleżeństwie 
i solidarności zawodowej. Wzajemna ocena winna być sprawiedliwa, a krytykę należy formułować w sposób bezstronny, przekazując ją 
w pierwszej kolejności osobie zainteresowanej

27 stycznia 2020 r.

Pole tekstowe: Informacja o wysokości składek członkowskich od 02/2020 r. …...więcej

Ministerstwo Zdrowia - Departament Pielęgniarek i Położnych uprzejmie informuje, że 5 lutego 2020 roku w Ministerstwie Zdrowia uroczyście zainaugurowano Międzynarodową Kampanię "Nursing Now” Polska. 200 lat temu urodziła się wybitna reformatorka współczesnego pielęgniarstwa Florence Nightingale, w związku z tym Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła rok 2020 Międzynarodowym Rokiem Pielęgniarki i Położnej. Celem kampanii jest przede wszystkim podniesienie prestiżu zawodu pielęgniarki, położnej oraz pokazanie roli i znaczenia tych zawodów w systemie ochrony zdrowia a także uhonorowanie wkładu tych grup zawodowych w zdrowie społeczeństwa w Polsce i na świecie. Kampania ma pokazać młodym ludziom, że jest to zawód dający duże możliwości i szanse samorealizacji, który warto wybrać.

W zakresie oczekiwań i proponowanych rozwiązań prowadzenia Kampanii, Departament Pielęgniarek i Położnych stale współpracuje z samorządem zawodowym pielęgniarek i położnych, Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek
i Położnych, Polskim Towarzystwem Pielęgniarskim, Polskim Towarzystwem Położnych oraz innymi organizacjami działającymi na rzecz środowiska zawodowego pielęgniarek i położnych.

Linki:

https://youtu.be/SVOHo_Q_ElE

https://pl-pl.facebook.com/135889759813803/videos/212723106612912/

14 lutego 2020 r.

Pole tekstowe: UWAGA !!!!!!!
Informacje dla pielęgniarek i położnych dotyczące koronawirusa…..więcej

17 kwietnia 2020 r.

 WAŻNE KOMUNIKATY!!!!

20 maja 2020 r.

Pole tekstowe: W Międzynarodowym Roku Pielęgniarki i Położnej	 Firma Zebra Technologies zaprasza pielęgniarki, pielęgniarzy i studentów pielęgniarstwa do udziału w konkursie Do wygrania stypendium edukacyjne! .......więcej

25 maja 2020 r.

Pole tekstowe: Komunikat Dyrektora Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze z dnia 21 maja 2020 roku w sprawie unieważnienia postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert na zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2020, w rodzaju: LECZENIE SZPITALNE –PROGRAMY LEKOWE….więcej

5 czerwca 2020 r.

KOMUNIKAT

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną w trosce o bezpieczeństwo naszych klientów, pracowników i sąsiadów Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gorzowie Wlkp. przyjmuje interesantów po wcześniejszym ustaleniu telefonicznie lub
e-mailowo terminu wizyty
.

Korespondencja e-mailowa, telefoniczna lub listowna wciąż pozostaje najbezpieczniejszą formą kontaktu.

Kontakt telefoniczny do OIPiP – 957 29 67 84 wew. 22

Kontakt e-mailowy – oipip_gorzow@wp.pl

Ponadto do Państwa dyspozycji jest również skrzynka pocztowa nr 1 i 2 umieszczona na klatce schodowej, w której można pozostawiać korespondencję (w pismach prosimy o podanie numeru telefonu i adresu e-mail w celu łatwiejszego kontaktu).

W przypadku wizyty osobistej informujemy, iż interesanci będą przyjmowani pojedynczo.

Osoby przybywające na terenie OIPiP mają obowiązek zakrywania ust i nosa oraz dezynfekcji rąk.

 

Przewodnicząca Okręgowej Rady
Pielęgniarek i Położnych

Marta Powchowicz

Pole tekstowe: Apel Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie edukacji polskiego społeczeństwa 
w zakresie szczepień ochronnych skierowany do Pielęgniarek i Położnych…...więcej
Pole tekstowe: Stanowisko Nr 36 z dnia 24 czerwca 2020 roku Naczelnej Rady Pielęgniarek Położnych skierowane do Ministra Zdrowia 
w sprawie bezpłatnych szczepień przeciw grypie dla personelu medycznego…….więcej
Pole tekstowe: Stanowisko Nr 37 z dnia 24 czerwca 2020 roku Naczelnej Rady Pielęgniarek Położnych skierowane do Ministra Zdrowia
w sprawie zwiększenia uprawnień pielęgniarek do kwalifikacji do szczepień przeciw grypie u dorosłych…...więcej
Pole tekstowe: Stanowisko 38 Sprzeciw Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie nowelizacji art. 37a Kodeksu karnego ustawą z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku 
z wystąpieniem COVID-19, czyli Tarcza antykryzysowa 4.0 (Dz.U. z 2020 r., poz.1086)…….więcej

UWAGA!

ZMIANA TERMINU

XXXVI OKRĘGOWEGO Sprawozdawczo – Wyborczego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych Okręgowej
Izby Pielęgniarek i Położnych w Gorzowie Wlkp.

 

Szanowni Delegaci,

 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gorzowie Wlkp. informuje, iż zgodnie z Uchwała nr 456/VII/2020 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych OIPiP w Gorzowie Wlkp. z dnia 16.03.2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 399/VII/2019 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych OIPiP w Gorzowie Wlkp. z dnia 26.09.2019 r. w sprawie zwołania XXXVI Okręgowego Sprawozdawczo –Wyborczego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych OIPiP w Gorzowie Wlkp. zwołuje XXXVI Okręgowy Sprawozdawczo – Wyborczy Zjazd Pielęgniarek i Położnych OIPiP w Gorzowie Wlkp. na dzień 25 września 2020 r. o godzinie 9 00 w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim.

Pole tekstowe: Bezpłatne środki ochrony osobistej przekazane przez NIPiP dla Pielęgniarek i Położnych…..więcej

16 lipca 2020 r.

Pole tekstowe: Ankieta dotycząca uwarunków i dylematów pracy pielęgniarki w czasach koronawirusa …..więcej

16 lipca 2020 r.

Pole tekstowe: Porada pielęgniarki POZ i porada położnej POZ…...więcej

20 lipca 2020 r.

Pole tekstowe: Zapytanie o gotowość do pracy………..więcej
Skierowanie do pracy przy zwalczaniu epidemii……….więcej
Co zrobić, kiedy dostanę skierowanie od wojewody do pracy przy zwalczaniu epidemii Covid - 19? wskazówki  
dla pielęgniarki i położnej….więcej
Skierowanie do o pracy przy zwalczaniu epidemii wytyczne Ministerstwa Zdrowia…..więcej

28 lipca 2020 r.

Pole tekstowe: Ankieta pt. „Stres, zdrowie i postrzegane wsparcie społeczne wśród pracowników medycznych w okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 …...więcej