Pole tekstowe: Pole tekstowe: Oferta Kształcenia
Pole tekstowe: Aktualności
Pole tekstowe: Galerie
Pole tekstowe: OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK 
I POŁOŻNYCH W GORZOWIE WLKP.

Konto: PKO BP S.A. II o/Gorzów Wlkp.
Rachunek nr: 34 1020 1967 0000 8602 0044 9249

ul. Obrońców Pokoju 60/1-2

66-400 Gorzów Wlkp.

tel./fax  95 7 296 784

e-mail: oipip_gorzow@wp.pl

 

Pole tekstowe: Strona Główna
Pole tekstowe: O nas
Pole tekstowe: Kontakt
Pole tekstowe: Zmiany w Kształceniu
Pole tekstowe: Wnioski do pobrania
Pole tekstowe: Regulamin Refundacji
Pole tekstowe: Oferta Kształcenia 
Innych Organizatorów
Pole tekstowe: Archiwum Projektów EFS organizowanych przez OIPiP 
w Gorzowie Wlkp.
Pole tekstowe: Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gorzowie Wlkp. uprzejmie informuje, że trwa nabór na szkolenia specjalizacyjne 
w dziedzinach:
1. pielęgniarstwa internistycznego dla pielęgniarek,   (rozpoczęcie 24 marca 2017 r.)
2. pielęgniarstwa geriatrycznego dla pielęgniarek, (nabór trwa)
3. pielęgniarstwa opieki paliatywnej dla pielęgniarek. (nabór trwa)
4. specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego dla pielęgniarek. (rozpoczęcie wrzesień 2017 r.)

Całkowita opłata dla członków OIPiP w Gorzowie Wlkp. regularnie opłacających składki wynosi od 1350,00 zł. do 1400,00 zł., pozostali uczestnicy od 2700,00 zł. do 2800,00 zł.

Osoby chętne do uczestnictwa w specjalizacjach organizowanych przez OIPIP w Gorzowie Wlkp., prosimy o składanie wniosków
- Pobierz wniosek
Szczegółowe informacje pod nr tel. 95 729 67 84 wew. 27.