Pole tekstowe: Aktualności
Pole tekstowe: Wnioski do pobrania
Pole tekstowe: Strona Główna
Pole tekstowe: O nas
Pole tekstowe: Kontakt

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
W GORZOWIE WLKP.

Pole tekstowe: Z opłaty w wysokości 50% kosztów kursu można skorzystać jeden raz z roku kalendarzowym członek OIPiP w Gorzowie Wlkp., który regularnie opłaca składki członkowskie przez okres co najmniej jednego roku i nie zalega z płatnością w dniu rozpoczęcia kursu oraz 
w danym roku kalendarzowym:
nie otrzymał refundacji kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego,
nie ukończył kursu organizowanego przez OIPiP w Gorzowie Wlkp.

100% kosztów kursu ponoszą uczestnicy niebędący członkami OIPiP w Gorzowie Wlkp. ,oraz członkowie OIPiP w Gorzowie Wlkp. 
nie powyższych kryteriów.WAŻNE INFORMACJE

Komunikat Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych z dnia 18 października 2018 r. w sprawie Elektronicznych Kart Kształcenia uczestników szkoleń specjalizacyjnych …. więcej

Komunikat Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych za pośrednictwem portalu https://medical.edu.pl/ … więcej

Komunikat Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych z dnia 22 czerwca 2018r. dotyczący wyjaśnienia do komunikatu w sprawie aktualizacji programów szkoleń specjalizacyjnych oraz kursów kwalifikacyjnych dla pielęgniarek i położnych … więcej

Informujemy, że warunkiem ukończenia specjalizacji jest posiadanie przez pielęgniarkę/położną zaświadczenia o ukończeniu kursu specjalistycznego „Wywiad i badanie fizykalne”, a z jego posiadania zwolnione są osoby posiadające:
1. tytuł specjalisty w dowolnej dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, uzyskany po 2001 r., 
2. zaświadczenie o ukończeniu kursu z zakresu badania fizykalnego „Advanced Physical Assessment”,
3. dyplom licencjata pielęgniarstwa/położnictwa, począwszy od naboru 2012/2013.

SYSTEM MONITOROWANIA KSZTAŁCENIA (SMK)

System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych jest to spójny zintegrowany systemu gromadzący i przetwarzający dane na temat organizacji i przebiegu szkolenia personelu medycznego umożliwiający efektywny przepływ informacji o procesie kształcenia pomiędzy jednostkami.

System umożliwia bieżące monitorowanie przebiegu szkolenia, dostarczenie informacji do planowania kształcenia podyplomowego, wsparcie procesów składania i oceny wniosków na specjalizację, gromadzenie informacji na temat procesu kształcenia podyplomowego oraz wsparcie procesów przeprowadzenia egzaminów.

Zakładanie konta oraz zapisywanie na kursy w Systemie Monitorowania Kształcenia … więcej

Numery telefonów do konsultantów obsługujący infolinię w zakresie SMK:
· (22) 492 50 19,
· (22) 203 27 66,
· (22) 597 09 76,
· (22) 597 09 75.
 
Numery telefonów w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych osób zajmujących się SMK:
 
Akceptacja kont użytkowników
95 7 296 784 wew. 24
 
Ośrodek Kształcenia 
95 7 296 784 wew. 28
512 133 102

REFUNDACJE KSZTAŁCENIA

Dla członków OIPiP w Gorzowie Wlkp. regularnie opłacających składki członkowskie przez okres co najmniej 1 roku i nie zalegający z płatnościami w dniu rozpoczęcia kursu/szkolenia dofinansowanie wynosi 50% kosztów. 

Zgodnie z Regulaminem refundacji kosztów kształcenia i doskonalenia  zawodowego członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gorzowie Wlkp. z dofinansowania do kursu, szkolenia można skorzystać jeden raz w roku kalendarzowym bez względu na rodzaj kształcenia. 

W przypadku szkoleń specjalizacyjnych dofinansowanie przysługuje raz na pięć lat.

WARUNKI ZAKWALIFIKOWANIA

Warunkiem prawidłowego przystąpienia do procesu rekrutacji i zakwalifikowania na kurs/szkolenie jest złożenie w terminie określonym przez organizatora wniosku za pośrednictwem Systemu Monitorowania Kształcenia ….. więcej 
W celu dokonywania czynności w SMK konieczne będzie:
- założenie konta w systemie na stronie - https://smk.ezdrowie.gov.pl/
- złożenie wniosku do OIPiP w Gorzowie Wlkp. o modyfikację uprawnień

Instrukcja zakładania konta w Systemie Monitorowania Kształcenia ... więcej

Do specjalizacji mogą przystąpić pielęgniarka lub położna, które:
1) posiadają prawo wykonywania zawodu;
2) pracowały w zawodzie co najmniej przez 2 lata w okresie ostatnich 5lat;
3) zostały dopuszczone do specjalizacji po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego za pośrednictwem Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych, o którym mowa w art.30 ust.1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, zwanego dalej „SMK”.

Do kursu kwalifikacyjnego mogą przystąpić pielęgniarka lub położna, które:
1) posiadają prawo wykonywania zawodu;
2) posiadają co najmniej 6- miesięczny staż pracy w zawodzie;
3) zostały dopuszczone do kursu kwalifikacyjnego po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego za pośrednictwem SMK

Do kursu specjalistycznego mogą przystąpić pielęgniarka lub położna, które:
1) posiadają prawo wykonywania zawodu;
2) zostały dopuszczone do kursu specjalistycznego po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego za pośrednictwem SMK

Do kursu dokształcającego mogą przystąpić pielęgniarka lub położna, które:
1) posiadają prawo wykonywania zawodu;
2) zostały zakwalifikowane do odbycia kursu dokształcającego przez organizatora kształcenia za pośrednictwem SMK

Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych reguluje:
- ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 123 z późn. zm.) … więcej
- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1761) … więcej

PROGRAMY KSZTAŁCENIA 

Szczegółowe programy kształcenia obowiązujące od 19.08.2015 r. dostępne są na stronie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych ….. więcej

Aktualizacja programów szkoleń specjalizacyjnych oraz kursów kwalifikacyjnych z dnia 24.10.2016 r. zawiera informacje jakie kursy specjalistyczne są warunkiem przystąpienia do egzaminu po ukończonym szkoleniu/kursie …. więcej

PRZEPISY PRAWNE

Ustawy i rozporządzenia związane z kształceniem podyplomowym pielęgniarek i położnych … więcej

Komunikaty Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych (dla uczestników) … więcej

ARCHIWUM PROJEKTÓW EFS

Archiwum projektów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gorzowie Wlkp. realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:

„Samodzielna i profesjonalna pielęgniarka, położna” …. więcej

„Konkurencyjny mikroprzedsiębiorca w branży medycznej” .… więcej

PLAN KURSÓW NA 2019 r.

Pole tekstowe: Ośrodek Inf. Edukacyjny
Pole tekstowe: Indywidualne i Grupowe
Praktyki
Pole tekstowe: Prawo Wykonywania Zawodu
Pole tekstowe: Prawo
Pole tekstowe: Ośrodek Kształcenia
Pole tekstowe: Praca
Pole tekstowe: Linki
Pole tekstowe: Składki członkowskie
Pole tekstowe: Czytelnia IBUK Libra
Pole tekstowe: Biuletyn
Pole tekstowe: Polityka Ochrony Danych
http://www.oipip.czest.pl/data/images/Logo_IL_poziome-page-001.jpgPole tekstowe: System Monitorowania 
Kształcenia

ul. Obrońców Pokoju 60/1-2

66-400 Gorzów Wlkp.

tel./fax  95 7 296 784

oipip_gorzow@wp.pl

www.oipip.gorzow.pl

 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Gorzowie Wielkopolskim

Konto: PKO BP S.A. II o/Gorzów Wlkp.
Rachunek nr: 34 1020 1967 0000 8602 0044 9249

Biuro czynne:


poniedziałek, wtorek, środa, piątek -  7 00 - 15 00
czwartek - 7 00 – 17 00

 

Kasa czynna:

 

od poniedziałku do piątku -  7 00 - 15 00

 

 

Ośrodek Kształcenia działający przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Gorzowie Wlkp. ogłasza nabór na kursy które będą realizowane w drugiej połowie 2019 r.:

· kurs specjalistyczny Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych,

       koszt kursu przy 25 osobach: 100% - 430,00 zł, 50% -215,00 zł.

· kurs specjalistyczny Szczepienia ochronne dla pielęgniarek,

       koszt kursu przy 25 osobach: 100% - 560,00 zł, 50% -280,00 zł.

· kurs specjalistyczny Wykonywanie badania spirometrycznego dla pielęgniarek,

       koszt kursu przy 25 osobach: 100% - 480,00 zł, 50% -240,00 zł.

Liczba miejsc od 25 do 35 osób, koszt kursu może ulec zmianie w zależności od liczby uczestników.

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w kursach proszone są o zgłaszanie się od poniedziałku  do piątku w godzinach 700 - 1500
do pracownika Ośrodka Kształcenia Pani Małgorzaty Paradowskiej tel. 95 729 67 84 wew. 27 lub 512 133 102.

 

Składanie wniosków na wszystkie kursy odbywa się za pośrednictwem systemu SMK (System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych). 

W celu dokonywania czynności w SMK konieczne będzie:

- założenie konta w systemie na stronie - https://smk.ezdrowie.gov.pl/

- złożenie wniosku do OIPiP w Gorzowie Wlkp. o modyfikację uprawnień

Instrukcja na stronie internetowej /www.oipip.gorzow.pl