Pole tekstowe: Pole tekstowe: Oferta Kształcenia
Pole tekstowe: Aktualności
Pole tekstowe: Galerie
Pole tekstowe: OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK 
I POŁOŻNYCH W GORZOWIE WLKP.

Konto: PKO BP S.A. II o/Gorzów Wlkp.
Rachunek nr: 34 1020 1967 0000 8602 0044 9249

ul. Obrońców Pokoju 60/1-2

66-400 Gorzów Wlkp.

tel./fax  95 7 296 784

e-mail: oipip_gorzow@wp.pl

 

Pole tekstowe: Strona Główna
Pole tekstowe: O nas
Pole tekstowe: Kontakt
Pole tekstowe: Zmiany w Kształceniu
Pole tekstowe: Wnioski do pobrania
Pole tekstowe: Regulamin Refundacji
Pole tekstowe: Oferta Kształcenia 
Innych Organizatorów
Pole tekstowe: Archiwum Projektów EFS organizowanych przez OIPiP 
w Gorzowie Wlkp.
Pole tekstowe: Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gorzowie Wlkp. uprzejmie informuje, że trwa nabór na szkolenia specjalizacyjne 
w dziedzinach:
1. pielęgniarstwa internistycznego dla pielęgniarek,   (rozpoczęcie 24 marca 2017 r.)
2. pielęgniarstwa geriatrycznego dla pielęgniarek, (nabór trwa)
3. pielęgniarstwa opieki paliatywnej dla pielęgniarek. (nabór trwa)
4. specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego dla pielęgniarek. (rozpoczęcie wrzesień 2017 r.)

Całkowita opłata dla członków OIPiP w Gorzowie Wlkp. regularnie opłacających składki wynosi od 1350,00 zł. do 1400,00 zł., pozostali uczestnicy od 2700,00 zł. do 2800,00 zł.

Osoby chętne do uczestnictwa w specjalizacjach organizowanych przez OIPIP w Gorzowie Wlkp., prosimy o składanie wniosków
Przez portal SMK
Szczegółowe informacje pod nr tel. 95 729 67 84 wew. 27. kom 512 133 102

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gorzowie Wlkp. rozpoczyna nabór na bezpłatne kursy:

 

1) Kurs specjalistyczny „Ordynowanie leków i wypisywanie recept” część I dla 20 osób-  przeznaczony dla pielęgniarek
 i położnych posiadających dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz pielęgniarek i położnych posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa.

 

2) Kurs specjalistyczny „Ordynowanie leków i wypisywanie recept” część II dla 20 osób- przeznaczony dla pielęgniarek
i położnych posiadających dyplom ukończenia studiów,

co najmniej pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz pielęgniarek

i położnych posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa.

 

3) Kurs specjalistyczny „Wywiad i badanie fizykalne” dla 30 osób- przeznaczony dla pielęgniarek i położnych.

 

 Zajęcia teoretyczne, praktyczne oraz ćwiczenia  odbędą się na terenie Gorzowa Wlkp.

 

Każdy uczestnik może wziąć udział w 2 kursach tj. „Ordynowanie leków

i wypisywanie recept” oraz „Wywiad i badanie fizykalne”.

 

Wymagane dokumenty

kopia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, pielęgniarza, położnej na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej,

kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych lub dyplomu specjalisty –oryginały do wglądu.

 

W kursach mogą brać udział osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, umowy cywilno-prawnej lub wykonujące/-y zawód w ramach działalności leczniczej jako praktyka zawodowa.

 

 

 

Realizatorem projektu „Inwestycje w kompetencje pielęgniarek i położnych gwarancją jakości usług medycznych”

 jest Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie.

 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gorzowie Wlkp. rozpoczyna nabór na bezpłatny kurs „Ordynowanie leków
i wypisywanie recept” część I dla 20 osób.

Rozpoczęcie kursu 25 sierpnia 2017 r. o godz.8,00

Zajęcia teoretyczne: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta, ul. Sikorskiego 107., w terminie  25, 26, 27 sierpnia oraz 1,2,3, 8,9 10 września 2017 r.

Zajęcia praktyczne  wg grafiku.

Wniosek na kurs( wersja papierowa) proszę pobrać ze strony internetowej www.powr.wsiiz.pl, po wypełnieniu wraz
z załącznikami przesłać  na adres OIPiP.

Proszę wysłać wniosek elektroniczny SMK. Oba wnioski przesłać do 15 sierpnia 2017 r.

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gorzowie Wlkp. rozpoczyna nabór  na specjalizacje:

w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej

 w dziedzinie pielęgniarstwa  ginekologiczno-położniczej.

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny z Teresą Ziółkowską lub Małgorzata Paradowska Tel. 95 729 67 84

Harmonogram szkolenia specjalizacyjnego  Pielęgniarstwo psychiatryczne.

Zajęcia odbędą się w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zbigniewa Herberta
w Gorzowie Wielkopolskim

ul. Sikorskiego 107
66-400 Gorzów Wlkp.

 

I zjazd 22 Sala 8, 23 Sala 110,24 Sala 110 wrzesień 2017r.   

II zjazd 20 Sala 110,21 Sala 102,22 Sala 110 październik 2017 r.

III zjazd  24 Sala 102,25 Sala 114,26 Sala 114 listopad 2017 r.

IV zjazd 15 Sala 110,16 Sala 110,17 Sala 110 grudzień 2017 r.

V zjazd 26 Sala 110, 27 Sala 110,28 Sala 110 styczeń 2018 r.

VI zjazd 23 Sala 110,24 Sala 110,25 Sala 110 luty 2018 r.

 

Harmonogram kursu specjalistycznego RKO.

Zajęcia w siedzibie OIPiP,

ul. Obrońców Pokoju 60/1-2,

66-400 Gorzów Wlkp.

 Teoria: 29,30 września 2017 r.

Ćwiczenia z podziałem na grupy: 1,2,13,14,15 październik 2017 r.

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych prowadzi nabór na szkolenie specjalizacje
w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej dla pielęgniarek.

 

Kwalifikacja na szkolenie odbędzie się w siedzibie OIPiP w Gorzowie Wlkp. 23.01.2018 r.

Planowany termin rozpoczęcia  10.02.2018 r.

 

Warunkiem zakwalifikowania na specjalizację zgodnie z art. 67 ust. 4 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1251 z późn. zm.) jest:

- posiadanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza,

- przepracowanie w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza okresu minimum 2 lat w okresie ostatnich 5 lat.

 

Wraz z wnioskiem o zakwalifikowanie na specjalizację należy dołączyć zaświadczenie o ukończeniu kursów specjalistycznych:

- Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych,

- Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych.

 

Pielęgniarka, która nie posiada wymaganych kursów, zobowiązana jest do ich ukończenia do dnia egzaminu państwowego szkolenia specjalizacyjnego.

 

Z obowiązku posiadania zaświadczenia o ukończeniu kursu specjalistycznego „Wywiad i badanie fizykalne” zwolnione są osoby:

1. posiadające tytuł specjalisty w dowolnej dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, uzyskany po 2001 r.,

2. posiadające zaświadczenia o ukończeniu kursu z zakresu badania fizykalnego „Advanced Physical Assessment”,

3. posiadające dyplom licencjata pielęgniarstwa/położnictwa, począwszy od naboru 2012/2013.

 

 

 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gorzowie Wlkp. informuje, że Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie prowadzi nabór na bezpłatny kurs specjalistyczny Ordynowanie leków i wypisywanie recept część II dla pielęgniarek i położnych posiadających dyplom ukończenia studiów, co najmniej pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz pielęgniarek i położnych posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa.

Zajęcia teoretyczne, praktyczne oraz ćwiczenia odbędą się na terenie Gorzowa Wlkp.

Liczba miejsc - 20

 

Wymagane dokumenty

kopia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, pielęgniarza, położnej na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych lub dyplomu specjalisty – oryginały do wglądu. W kursach mogą brać udział osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, umowy cywilno-prawnej lub wykonujące/-y zawód w ramach działalności leczniczej jako praktyka zawodowa.

 

Wniosek na kurs (wersja papierowa) proszę pobrać ze strony internetowej www.powr.wsiiz.pl, po wypełnieniu wraz z załącznikami przesłać  na adres OIPiP.

 

 

 

Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Gorzowie Wlkp. planuje rozpocząć
w II kwartale 2018 r.
szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego.

 

Warunkiem zakwalifikowania na specjalizację zgodnie z art. 67 ust. 4 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1251 z późn. zm.) jest:

- posiadanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza na terenie Rzeczpospolitej,

- przepracowanie w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza okresu minimum 2 lat w okresie ostatnich 5 lat.

 

Do wnioskiem o zakwalifikowanie na specjalizację należy dołączyć zaświadczenie o ukończeniu kursów specjalistycznych:

- Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych,

- Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych,

- Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka dla pielęgniarek i położnych.

 

Położna, która nie posiada wymaganych kursów, zobowiązana jest do ich ukończenia do dnia egzaminu państwowego szkolenia specjalizacyjnego.

 

Z obowiązku posiadania zaświadczenia o ukończeniu kursu specjalistycznego „Wywiad i badanie fizykalne” zwolnione są osoby:

1. posiadające tytuł specjalisty w dowolnej dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, 

uzyskany po 2001 r.,

2. posiadające zaświadczenia o ukończeniu kursu z zakresu badania fizykalnego „Advanced Physical Assessment”,

3. posiadające dyplom licencjata pielęgniarstwa/położnictwa, począwszy od naboru 2012/2013.

 

 

 

Przypominamy -  składanie wniosków na wszystkie kursy odbywa się za pośrednictwem systemu SMK (System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych)

W celu dokonywania czynności w SMK konieczne będzie:

założenie konta w systemie na stronie - https://smk.ezdrowie.gov.pl/

złożenie wniosku do OIPiP w Gorzowie Wlkp. o modyfikację uprawnień

Instrukcja na stronie internetowej /www.oipip.gorzow.pl