Pole tekstowe: Pole tekstowe: Oferta Kształcenia
Pole tekstowe: Aktualności
Pole tekstowe: Galerie
Pole tekstowe: OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK 
I POŁOŻNYCH W GORZOWIE WLKP.

Konto: PKO BP S.A. II o/Gorzów Wlkp.
Rachunek nr: 34 1020 1967 0000 8602 0044 9249

ul. Obrońców Pokoju 60/1-2

66-400 Gorzów Wlkp.

tel./fax  95 7 296 784

e-mail: oipip_gorzow@wp.pl

 

Pole tekstowe: Strona Główna
Pole tekstowe: O nas
Pole tekstowe: Kontakt
Pole tekstowe: Zmiany w Kształceniu
Pole tekstowe: Wnioski do pobrania
Pole tekstowe: Regulamin Refundacji
Pole tekstowe: Oferta Kształcenia 
Innych Organizatorów
Pole tekstowe: Archiwum Projektów EFS organizowanych przez OIPiP 
w Gorzowie Wlkp.

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gorzowie Wlkp. rozpoczyna nabór na bezpłatne kursy:

 

1) Kurs specjalistyczny „Ordynowanie leków i wypisywanie recept” część I dla 20 osób-  przeznaczony dla pielęgniarek
 i położnych posiadających dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz pielęgniarek i położnych posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa.

 

2) Kurs specjalistyczny „Ordynowanie leków i wypisywanie recept” część II dla 20 osób- przeznaczony dla pielęgniarek
i położnych posiadających dyplom ukończenia studiów,

co najmniej pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz pielęgniarek

i położnych posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa.

 

3) Kurs specjalistyczny „Wywiad i badanie fizykalne” dla 30 osób- przeznaczony dla pielęgniarek i położnych.

 

 Zajęcia teoretyczne, praktyczne oraz ćwiczenia  odbędą się na terenie Gorzowa Wlkp.

 

Każdy uczestnik może wziąć udział w 2 kursach tj. „Ordynowanie leków

i wypisywanie recept” oraz „Wywiad i badanie fizykalne”.

 

Wymagane dokumenty

kopia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, pielęgniarza, położnej na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej,

kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych lub dyplomu specjalisty –oryginały do wglądu.

 

W kursach mogą brać udział osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, umowy cywilno-prawnej lub wykonujące/-y zawód w ramach działalności leczniczej jako praktyka zawodowa.

 

 

 

Realizatorem projektu „Inwestycje w kompetencje pielęgniarek i położnych gwarancją jakości usług medycznych”

 jest Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie.

 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gorzowie Wlkp. rozpoczyna nabór na bezpłatny kurs „Ordynowanie leków
i wypisywanie recept” część I dla 20 osób.

Rozpoczęcie kursu 25 sierpnia 2017 r. o godz.8,00

Zajęcia teoretyczne: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta, ul. Sikorskiego 107., w terminie  25, 26, 27 sierpnia oraz 1,2,3, 8,9 10 września 2017 r.

Zajęcia praktyczne  wg grafiku.

Wniosek na kurs( wersja papierowa) proszę pobrać ze strony internetowej www.powr.wsiiz.pl, po wypełnieniu wraz
z załącznikami przesłać  na adres OIPiP.

Proszę wysłać wniosek elektroniczny SMK. Oba wnioski przesłać do 15 sierpnia 2017 r.

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gorzowie Wlkp. rozpoczyna nabór  na specjalizacje:

w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej

 w dziedzinie pielęgniarstwa  ginekologiczno-położniczej.

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny z Teresą Ziółkowską lub Małgorzata Paradowska Tel. 95 729 67 84

Harmonogram szkolenia specjalizacyjnego  Pielęgniarstwo psychiatryczne.

Zajęcia odbędą się w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zbigniewa Herberta
w Gorzowie Wielkopolskim

ul. Sikorskiego 107
66-400 Gorzów Wlkp.

 

I zjazd 22 Sala 8, 23 Sala 110,24 Sala 110 wrzesień 2017r.   

II zjazd 20 Sala 110,21 Sala 102,22 Sala 110 październik 2017 r.

III zjazd  24 Sala 102,25 Sala 114,26 Sala 114 listopad 2017 r.

IV zjazd 15 Sala 110,16 Sala 110,17 Sala 110 grudzień 2017 r.

V zjazd 26 Sala 110, 27 Sala 110,28 Sala 110 styczeń 2018 r.

VI zjazd 23 Sala 110,24 Sala 110,25 Sala 110 luty 2018 r.

 

Harmonogram kursu specjalistycznego RKO.

Zajęcia w siedzibie OIPiP,

ul. Obrońców Pokoju 60/1-2,

66-400 Gorzów Wlkp.

 Teoria: 29,30 września 2017 r.

Ćwiczenia z podziałem na grupy: 1,2,13,14,15 październik 2017 r.

Plan szkoleń  organizowanych przez Okręgową Izbę Pielęgniarek

 i Położnych  do końca  2017 r.

 

1) Szkolenie specjalizacyjne  w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej.

   Planowany termin rozpoczęcia  15.12.2017 r.

 

Potwierdzić w karcie specjalizacji uczestnika przed zaliczeniem szkolenia, że pielęgniarka posiada kwalifikacje w zakresie badania fizykalnego, udokumentowane uwierzytelnioną kopią:

· dyplomu uzyskania tytułu specjalisty po 2001 r., lub

· zaświadczenia o ukończeniu kursu specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne, lub

· dyplomu uzyskania tytułu licencjata, począwszy od naboru 2012/2013 r.

 

legitymowanie się zaświadczeniem o ukończeniu kursu specjalistycznego Resuscytacja krążeniowo-oddechowa.

 

2) Kurs specjalistyczny   Szczepienia ochronne dla pielęgniarek.

         Planowany termin rozpoczęcia  01.12.2017 r.

 

 Kurs specjalistyczny   Wywiad i badania fizykalne.

Termin rozpoczęcia  03.11.2017 r. Kurs bezpłatny- realizowany przez Wyższą Szkołę Inżynierii i Zdrowia w Warszawie.

 

Plan szkoleń  organizowanych przez Okręgową Izbę Pielęgniarek

 i Położnych  w  2018 r.

 

Szkolenie specjalizacyjne  w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego.

Planowany termin rozpoczęcia II kwartał 2018 r.

Potwierdzić w karcie specjalizacji uczestnika przed zaliczeniem szkolenia, że położna

posiada kwalifikacje w zakresie badania fizykalnego, udokumentowane uwierzytelnioną

kopią:

· dyplomu uzyskania tytułu specjalisty po 2001 r., lub

· zaświadczenia o ukończeniu kursu specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne, lub

· dyplomu uzyskania tytułu licencjata, począwszy od naboru 2012/2013 r.

 legitymowanie się zaświadczeniem o ukończeniu kursu specjalistycznego Resuscytacja krążeniowo-oddechowa noworodka

Kurs  specjalistyczny Ordynowanie leków i wypisywanie recept część II Kurs bezpłatny- realizowany przez Wyższą Szkołę Inżynierii i Zdrowia w Warszawie.

 do części II może przystąpić 

· pielęgniarka i położna posiadająca dyplom ukończenia studiów, co najmniej pierwszego stopnia, na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo;

pielęgniarka i położna posiadająca tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa

To oznacza, że pielęgniarka albo położna posiadająca tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa nie musi posiadać dyplomu ukończenia studiów wyższych na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo.

Po ukończeniu części II kursu pielęgniarka, położna jest uprawniona do wykonywania

świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1. Wystawiania recept w ramach realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia

i rehabilitacji na leki, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające,

środki odurzające i substancje psychotropowe, niezbędne do kontynuacji leczenia

2. Wystawiania recept w ramach realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia

i rehabilitacji na środki spożywcze specjalnego przeznaczenia.

3. Samodzielnej ordynacji leków z kategorii OTC.

 

Kurs  specjalistyczny Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka dla pielęgniarek i położnych

 

Przypominamy-  składanie wniosków na wszystkie kursy za pośrednictwem Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych zwanego dalej SMK. 

W celu dokonywania czynności w SMK konieczne będzie:

założenie konta w tym systemie

złożenie wniosku  o modyfikację uprawnień

zapisywanie się na kursy/szkolenia

Instrukcja na stronie internetowej /www.oipip.gorzow.pl