Pole tekstowe: Pole tekstowe: Aktualności
Pole tekstowe: Galerie
Pole tekstowe: OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK 
I POŁOŻNYCH W GORZOWIE WLKP.

Konto: PKO BP S.A. II o/Gorzów Wlkp.
Rachunek nr: 34 1020 1967 0000 8602 0044 9249

ul. Obrońców Pokoju 60/1-2

66-400 Gorzów Wlkp.

tel./fax  95 7 296 784

e-mail: oipip_gorzow@wp.pl

 

Pole tekstowe: Strona Główna
Pole tekstowe: O nas
Pole tekstowe: Kontakt
Pole tekstowe: Zmiany w Kształceniu
Pole tekstowe: Wnioski do pobrania
Pole tekstowe: Regulamin Refundacji
Pole tekstowe: Oferta Kształcenia 
Innych Organizatorów
Pole tekstowe: Archiwum Projektów EFS organizowanych przez OIPiP 
w Gorzowie Wlkp.

Składanie wniosków na wszystkie kursy/szkolenia odbywa się za pośrednictwem systemu SMK (System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych)

W celu dokonywania czynności w SMK konieczne będzie:

- założenie konta w systemie na stronie - https://smk.ezdrowie.gov.pl/

- złożenie wniosku do OIPiP w Gorzowie Wlkp. o modyfikację uprawnień

Instrukcja na stronie internetowej /www.oipip.gorzow.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dla członków OIPiP w Gorzowie Wlkp. regularnie opłacających składki dofinansowanie do kursu/szkolenia w wysokości 50% kosztów. Zgodnie z Regulaminem refundacji kosztów kształcenia i doskonalenia  zawodowego członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gorzowie Wlkp. o dofinansowanie do kursu można ubiegać się jeden raz w roku kalendarzowym
bez względu na rodzaj kształcenia.

 

Z obowiązku posiadania zaświadczenia o ukończeniu kursu specjalistycznego „Wywiad i badanie fizykalne” zwolnione są osoby:

1. posiadające tytuł specjalisty w dowolnej dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, uzyskany po 2001 r.,

2. posiadające zaświadczenia o ukończeniu kursu z zakresu badania fizykalnego „Advanced Physical Assessment”,

3. posiadające dyplom licencjata pielęgniarstwa/położnictwa, począwszy od naboru 2012/2013.

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny z Referentem ds. szkoleń Małgorzatą Paradowską tel. 95 729 67 84 wew. 27

Uwaga !!!

Osoby chętne  do odbycia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno – położniczego proszone są do 31.05.2018 r. o kontakt telefoniczny  lub osobisty z pracownikiem Ośrodka Kształcenia działającym przy OIPiP w Gorzowie Wlkp. Panią Małgorzatą Paradowską tel. 95 72967784.

Planowane rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego wrzesień 2018 r.

Pole tekstowe: Uwaga!
Zakładanie konta oraz zapisywanie na kursy w SMK — więcej

Numery telefonów do konsultantów obsługujący infolinię w zakresie SMK:

· (22) 492 50 19,

· (22) 203 27 66,

· (22) 597 09 76,

· (22) 597 09 75.

 

Numery telefonów w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych  Osób zajmujących się SMK:

 

Akceptacja kont użytkowników

· 95 7 296 784 wew(24)

 

Kursy

· 95 7 296 784 wew(28)

Lp.

Nazwa kursu

Wymagania

Planowany termin rozpoczęcia

Szacowany koszt

1.

Szkolenie specjalizacyjne
w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego 
dla położnych

Kursy specjalistyczne
w zakresie:

- resuscytacji krążeniowo-

  oddechowej noworodka,

- leczenia ran,

- wywiad i badanie fizykalne.

- spotkanie organizacyjne
20 września 2018 r.

 

- pierwsze zajęcia 28 września 2018 r.

Przy udziale 25 osób całkowity koszt 2800 zł.

50% - 1400 zł

2.

Kurs specjalistyczny
w zakresie resuscytacji  krążeniowo-oddechowej
dla pielęgniarek

Brak

- spotkanie organizacyjne
6 września 2018 r.

 

- pierwsze zajęcia 21 września 2018 r.

Przy udziale 25 osób całkowity koszt 430 zł.

50% - 215 zł

3.

Kurs specjalistyczny
w zakresie resuscytacji  krążeniowo-oddechowej noworodka dla pielęgniarek
i położnych

Brak

październik 2018 r.

Przy udziale 25 osób całkowity koszt 430 zł.

50% - 215 zł.