Pole tekstowe: Pole tekstowe: Oferta Kształcenia
Pole tekstowe: Aktualności
Pole tekstowe: Galerie
Pole tekstowe: OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK 
I POŁOŻNYCH W GORZOWIE WLKP.

Konto: PKO BP S.A. II o/Gorzów Wlkp.
Rachunek nr: 34 1020 1967 0000 8602 0044 9249

ul. Obrońców Pokoju 60/1-2

66-400 Gorzów Wlkp.

tel./fax  95 7 296 784

e-mail: oipip_gorzow@wp.pl

 

Pole tekstowe: Strona Główna
Pole tekstowe: O nas
Pole tekstowe: Kontakt
Pole tekstowe: Zmiany w Kształceniu
Pole tekstowe: Wnioski do pobrania
Pole tekstowe: Regulamin Refundacji
Pole tekstowe: Oferta Kształcenia 
Innych Organizatorów
Pole tekstowe: Archiwum Projektów EFS organizowanych przez OIPiP 
w Gorzowie Wlkp.
Pole tekstowe: Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gorzowie Wlkp. uprzejmie informuje, że trwa nabór na szkolenia specjalizacyjne 
w dziedzinach:
1. pielęgniarstwa internistycznego dla pielęgniarek,   (rozpoczęcie 24 marca 2017 r.)
2. pielęgniarstwa geriatrycznego dla pielęgniarek, (nabór trwa)
3. pielęgniarstwa opieki paliatywnej dla pielęgniarek. (nabór trwa)
4. specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego dla pielęgniarek. (rozpoczęcie wrzesień 2017 r.)

Całkowita opłata dla członków OIPiP w Gorzowie Wlkp. regularnie opłacających składki wynosi od 1350,00 zł. do 1400,00 zł., pozostali uczestnicy od 2700,00 zł. do 2800,00 zł.

Osoby chętne do uczestnictwa w specjalizacjach organizowanych przez OIPIP w Gorzowie Wlkp., prosimy o składanie wniosków
Przez portal SMK
Szczegółowe informacje pod nr tel. 95 729 67 84 wew. 27. kom 512 133 102

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gorzowie Wlkp. rozpoczyna nabór na bezpłatne kursy:

 

1) Kurs specjalistyczny „Ordynowanie leków i wypisywanie recept” część I dla 20 osób-  przeznaczony dla pielęgniarek
 i położnych posiadających dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz pielęgniarek i położnych posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa.

 

2) Kurs specjalistyczny „Ordynowanie leków i wypisywanie recept” część II dla 20 osób- przeznaczony dla pielęgniarek
i położnych posiadających dyplom ukończenia studiów,

co najmniej pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz pielęgniarek

i położnych posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa.

 

3) Kurs specjalistyczny „Wywiad i badanie fizykalne” dla 30 osób- przeznaczony dla pielęgniarek i położnych.

 

 Zajęcia teoretyczne, praktyczne oraz ćwiczenia  odbędą się na terenie Gorzowa Wlkp.

 

Każdy uczestnik może wziąć udział w 2 kursach tj. „Ordynowanie leków

i wypisywanie recept” oraz „Wywiad i badanie fizykalne”.

 

Wymagane dokumenty

kopia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, pielęgniarza, położnej na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej,

kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych lub dyplomu specjalisty –oryginały do wglądu.

 

W kursach mogą brać udział osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, umowy cywilno-prawnej lub wykonujące/-y zawód w ramach działalności leczniczej jako praktyka zawodowa.

 

 

 

Realizatorem projektu „Inwestycje w kompetencje pielęgniarek i położnych gwarancją jakości usług medycznych”

 jest Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie.

 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gorzowie Wlkp. rozpoczyna nabór na bezpłatny kurs „Ordynowanie leków
i wypisywanie recept” część I dla 20 osób.

Rozpoczęcie kursu 25 sierpnia 2017 r. o godz.8,00

Zajęcia teoretyczne: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta, ul. Sikorskiego 107., w terminie  25, 26, 27 sierpnia oraz 1,2,3, 8,9 10 września 2017 r.

Zajęcia praktyczne  wg grafiku.

Wniosek na kurs( wersja papierowa) proszę pobrać ze strony internetowej www.powr.wsiiz.pl, po wypełnieniu wraz
z załącznikami przesłać  na adres OIPiP.

Proszę wysłać wniosek elektroniczny SMK. Oba wnioski przesłać do 15 sierpnia 2017 r.