Pole tekstowe: Aktualności
Pole tekstowe: Wnioski do pobrania
Pole tekstowe: Strona Główna
Pole tekstowe: O nas
Pole tekstowe: Kontakt

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
W GORZOWIE WLKP.

Pole tekstowe: Ośrodek Inf. Edukacyjny
Pole tekstowe: Indywidualne i Grupowe
Praktyki
Pole tekstowe: Prawo Wykonywania Zawodu
Pole tekstowe: Prawo
Pole tekstowe: Ośrodek Kształcenia
Pole tekstowe: Praca
Pole tekstowe: Linki
Pole tekstowe: Składki członkowskie
Pole tekstowe: Czytelnia  IBUK Libra
Pole tekstowe: Biuletyn
Pole tekstowe: Polityka Ochrony Danych

ul. Obrońców Pokoju 60/1-2

66-400 Gorzów Wlkp.

tel./fax  95 7 296 784

oipip_gorzow@wp.pl

www.oipip.gorzow.pl

 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Gorzowie Wielkopolskim

Konto: PKO BP S.A. II o/Gorzów Wlkp.
Rachunek nr: 34 1020 1967 0000 8602 0044 9249

Biuro czynne:


poniedziałek, wtorek, środa, piątek -  7 00 - 15 00
czwartek - 7 00 – 17 00

 

Kasa czynna:

 

od poniedziałku do piątku -  7 00 - 15 00

 

 

Pole tekstowe: Następna strona  >>>>
Pole tekstowe: Następna strona  >>>>

03 kwietnia 2020 r.

Pole tekstowe: Z ostatniej chwili. GIS informuje: 461 osób personelu medycznego jest zakażonych koronawirusem…..więcej

03 kwietnia 2020 r.

Pole tekstowe: SOS – pomoc psychologiczna dla Pielęgniarek i Położnych w czasie pandemii…..więcej

06 kwietnia 2020 r.

Pole tekstowe: Zalecenia dla Zespołu Domowej Opieki Paliatywnej/Hospicjum Domowego i Poradni Medycyny Paliatywnej w stanie epidemii wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19…..więcej

06 kwietnia 2020 r.

Pole tekstowe: Bieżące i wybrane zalecenia w opiece pielęgniarskiej w psychiatrii i leczeniu uzależnień…...więcej

06 kwietnia 2020 r.

Pole tekstowe: Stanowisko specjalistyczne – pielęgniarstwo diabetologiczne Wybrane i wskazane zalecenia postępowania dla pielęgniarek/położnych pracujących z pacjentami chorymi na cukrzycę Pacjent z podejrzeniem/zakażeniem SARS-CoV-2….więcej

16 kwietnia 2020 r.

Pole tekstowe: Wytyczne przygotowane przez Fundację Radców Prawnych IUS dotyczące tego, jakie informacje powinny znaleźć się na stronie danej placówki zwracającej się o pomoc pieniężną lub rzeczową. …...więcej

- Umowa darowizny…….więcej

- Protokól zdawczo — odbiorczy ….więcej
Pole tekstowe: Wybrane zalecenia postępowania w oddziałach anestezjologii i intensywnej terapii z pacjentami z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2…...więcej

17 kwietnia 2020 r.

28 kwietnia 2020 r.

Pole tekstowe: Działania podjęte przez Zespół Zarządzania Kryzysowego NIPiP…...więcej

28 kwietnia 2020 r.

Pole tekstowe: Pytania i odpowiedzi dotyczące koronawirusa NRPiP…...więcej

28 kwietnia 2020 r.

Pole tekstowe: Zasady pobierania i transportu materiału do badań metodami molekularnymi RT PCR w kierunku SARS-CoV-2…...więcej

18 maja 2020 r.

Pole tekstowe: Apel Prezes NRPiP do Ministra Zdrowia w sprawie zapewnienia dostępności refundowanych przez NFZ badań na obecność wirusa SARS-CoV-2…...więcej

8 maja 2020 r.

Pole tekstowe: Zalecenia Krajowego Konsultanta w Dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego dla pielęgniarek środowiska nauczania 
i wychowania/higienistek szkolnych /pielęgniarek pediatrycznych dotyczące bezpieczeństwa opieki nad uczniami oraz dziećmi przebywającymi w przedszkolach i żłobkach na okres epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 po wznowieniu tradycyjnej nauki 
w szkołach…..wiecej

20 sierpnia 2020 r.

Pole tekstowe: Pismo Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych w sprawie Zarządzenia nr 118/2020/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 sierpnia 2020 r. w sprawie realizacji projektu grantowego „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 …...więcej
Pole tekstowe: Zalecenia Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego dr hab. Grażyny Iwanowicz-Palus w stanie epidemii wirusa SARS–CoV–2 wywołującego chorobę COVID–19 dla położnych rodzinnych / położnych POZ - aktualizacja z dnia 23.10.2020 r……więcej

28 października 2020 r.

28 października 2020 r.

Pole tekstowe: Film dot. opieki nad pacjentem wentylowanym mechanicznie…...online—pobierz
Pole tekstowe: Procedura szybkiego reagowania dla personelu spoza OIT 

Awaryjna adaptacja do pracy w oddziale intensywnej terapii dla pielęgniarek niepracujących  w oddziałach intensywnej 
terapii…….więcej

28 października 2020 r.

Pole tekstowe: Podstawy obsługi respiratora film instruktażowy…...więcej
Pole tekstowe: Koronawirus informacje
Pole tekstowe: Akty prawne a koronawirus…...więcej
http://www.oipip.czest.pl/data/images/Logo_IL_poziome-page-001.jpgPole tekstowe: System Monitorowania 
Kształcenia
Pole tekstowe: PORADNIK  dotyczący zmian prawnych, związanych z wykonywaniem zawodu  pielęgniarki i położnej począwszy 
od 29 listopada 2020 r. …….więcej

10 grudnia 2020 r.

18 grudnia 2020 r.

Pole tekstowe: Zasiłek chorobowy na preferencyjnych zasadach dla niektórych ubezpieczonych z dnia 11grudnia 2020 r……więcej

9 listopada 2020 r.

Pole tekstowe: Procedura zakładania zestawu środków ochrony indywidualnej—film instruktażowy …..więcej
Pole tekstowe: Procedura zdejmowania zestawu środków ochrony indywidualnej—film instruktażowy…...więcej
Pole tekstowe: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie kwalifikacji osób przeprowadzających badania kwalifikacyjne i szczepienia ochronne przeciwko COVID-19 …….więcej

13 kwietnia 2021 r.

Pole tekstowe: Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby dorosłej przeciw COVID-19…….więcej

16 kwietnia 2021 r.

Pole tekstowe: Nowe uprawnienia Pielęgniarek i Położnych w sprawie szczepień…….więcej

22 kwietnia 2021 r.

Pole tekstowe: Co dzieje się w Szpitalu Tymczasowym w Zielonej Górze?.......więcej
Pole tekstowe: Programu pn.: Mobilna Jednostka Szczepień, działająca w ramach Narodowego Programu Szczepień…...więcej

20 maja 2021 r.

02 kwietnia 2021 r.

Pole tekstowe: Szczepienia przeciw COVID-19 — etap 0……...więcej
Pole tekstowe: #szczepimysię…….więcej

28 lipca 2021 r.