Pole tekstowe: Pole tekstowe: Aktualności
Pole tekstowe: Ośrodek Inf. Edukacyjny
Pole tekstowe: Konferencje 
Pole tekstowe: Zapomogi / Refundacje
Pole tekstowe: Indywidualne i Grupowe
Praktyki
Pole tekstowe: Prawo Wykonywania Zawodu
Pole tekstowe: Prawo
Pole tekstowe: Komunikaty
Pole tekstowe: Kursy
Pole tekstowe: Wnioski / Pliki do pobrania
Pole tekstowe: Galerie
Pole tekstowe: Struktura organizacyjna izby
Pole tekstowe: Praca
Pole tekstowe: Linki
Pole tekstowe: Składki 
Pole tekstowe: Konsultacje Społeczne
Pole tekstowe: Podwyżki
Pole tekstowe: Komisje Problemowe
Pole tekstowe: Czytelnia  ibuk
Pole tekstowe: Komunikat w sprawie realizacji wzrostu wynagrodzeń dla pielęgniarek gabinetów zabiegowych i punktów szczepień w podstawowej opiece zdrowotnej
Pole tekstowe: Aktualności
Pole tekstowe: Galerie
Pole tekstowe: OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK 
I POŁOŻNYCH W GORZOWIE WLKP.

Konto: PKO BP S.A. II o/Gorzów Wlkp.
Rachunek nr: 34 1020 1967 0000 8602 0044 9249

ul. Obrońców Pokoju 60/1-2

66-400 Gorzów Wlkp.

tel./fax  95 7 296 784

e-mail: oipip_gorzow@wp.pl

 

Pole tekstowe: Strona Główna
Pole tekstowe: O nas
Pole tekstowe: Kontakt
Pole tekstowe: Odpowiedź  Ministra Zdrowia nn pismo dot. potwierdzenia wykonania przez Rząd RP zobowiązań wynikających z zawartego porozumienia z dnia 23 września 2015 roku 
Pole tekstowe: Polityka Ochrony Danych
Pole tekstowe: Odpowiedz Ministra Zdrowia na pismo NIPIP w sprawie realizacji podwyżek dla pielęgniarek i Położnych
Pole tekstowe: Pismo Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do Ministra Zdrowia dotyczące realizacji podwyżek dla pielęgniarek i położnych
Pole tekstowe: Korespondencja z MZ w sprawie przekazania informacji na temat źródła finansowania podwyżek wynagrodzeń pielęgniarek i położnych  
Pole tekstowe: Pismo Pani Wiceprezes NRPiP dot. korespondencji z Ministerstwem Sprawiedliwości w zakresie wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych zatrudnionych w podmiotach leczniczych dla osób pozbawionych wolności oraz odpowiedź Ministerstwa…..więcej