Pole tekstowe: Aktualności
Pole tekstowe: Ośrodek Inf. Edukacyjny
Pole tekstowe: Konferencje 
Pole tekstowe: Zapomogi / Refundacje
Pole tekstowe: Indywidualne i Grupowe
Praktyki
Pole tekstowe: Prawo Wykonywania Zawodu
Pole tekstowe: Prawo
Pole tekstowe: Komunikaty
Pole tekstowe: Kursy
Pole tekstowe: Wnioski / Pliki do pobrania
Pole tekstowe: Galerie
Pole tekstowe: Struktura organizacyjna izby
Pole tekstowe: Praca
Pole tekstowe: Linki
Pole tekstowe: Składki 
Pole tekstowe: Konsultacje Społeczne
Pole tekstowe: Podwyżki
Pole tekstowe: Komisje Problemowe
Pole tekstowe: Czytelnia  ibuk
Pole tekstowe: Komunikat z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie realizacji wzrostu wynagrodzeń dla pielęgniarek gabinetów zabiegowych i punktów szczepień w podstawowej opiece zdrowotnej…..więcej
Pole tekstowe: Aktualności
Pole tekstowe: Galerie
Pole tekstowe: OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK 
I POŁOŻNYCH W GORZOWIE WLKP.

Konto: PKO BP S.A. II o/Gorzów Wlkp.
Rachunek nr: 34 1020 1967 0000 8602 0044 9249

ul. Obrońców Pokoju 60/1-2

66-400 Gorzów Wlkp.

tel./fax  95 7 296 784

e-mail: oipip_gorzow@wp.pl

 

Pole tekstowe: Strona Główna
Pole tekstowe: O nas
Pole tekstowe: Kontakt
Pole tekstowe: Odpowiedź  z dnia 29 marca 2017 r. Ministra Zdrowia na nasze pismo dot. potwierdzenia wykonania przez Rząd RP zobowiązań wynikających z zawartego porozumienia z dnia 23 września 2015 roku…...więcej 
Pole tekstowe: Odpowiedz z dnia 4 maja 2017 r.  Ministra Zdrowia w sprawie przekazania informacji na temat źródła finansowania podwyżek wynagrodzeń pielęgniarek i położnych przewidzianych przepisami rozporządzenia z dnia 14 października 2015 r. ……..więcej
Pole tekstowe: Pismo z dnia 25 października 2017 r. Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do Ministra Zdrowia dotyczące realizacji podwyżek dla pielęgniarek i położnych…...więcej 
Pole tekstowe: Odpowiedz z dnia 21 marca 2018 r. Ministra Zdrowia na pismo NIPIP w sprawie realizacji podwyżek dla pielęgniarek i położnych…...więcej
Pole tekstowe: Stanowiska nr 19 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie propozycji Ministra Zdrowia dotyczącego przekazania dodatkowych środków na podwyższenie wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych…..więcej 
Pole tekstowe: Kolejny krok w kierunku realizacji porozumienia z dnia 9 lipca 2018 r……..więcej
Pole tekstowe: Polityka Ochrony Danych
Pole tekstowe: Komunikat z dnia 20 września 2018 r. dotyczący wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych…..więcej
Pole tekstowe: Komunikat z dnia 19 września 2018 r. w sprawie opiniowania przez OIPiP wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych określonego w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 r…….więcej
Pole tekstowe: Informacja w sprawie porozumienia z dnia 9 lipca 2018 r. zawartego pomiędzy OZZPiP oraz NIPiP, a Ministrem Zdrowia i Prezesem NFZ. Komentarz do Porozumienia …….więcej

Konto: PKO BP S.A. II o/Gorzów Wlkp.
Rachunek nr: 34 1020 1967 0000 8602 0044 9249

Biuro czynne:


poniedziałek, wtorek, środa, piątek -  7 00 - 15 00
czwartek - 7 00 – 17 00

 

Kasa czynna:

 

od poniedziałku do piątku -  7 00 - 15 00

 

 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Gorzowie Wielkopolskim

ul. Obrońców Pokoju 60/1-2

66-400 Gorzów Wlkp.

(tel./fax  95 7 296 784

*oipip_gorzow@wp.pl

www.oipip.gorzow.pl