Pole tekstowe: Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych
Pole tekstowe: Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej.
Pole tekstowe: Okręgowa Komisja Rewizyjna
Pole tekstowe: Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych

SKŁAD OKRĘGOWEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH:

 

1. Marta Powchowicz -  Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

2. Maria Teresa Ziółkowska

3. Halina Kąkolewska

4. Alina Hoffmann

5. Izabela Marciak

6. Dorota Górecka       

7. Elżbieta Majdańska             

8. Iwona Szczerbo                                              

9. Bogusława Czubiniak                                                                                                                   

10. Beata Dunal          

11. Alicja Świątek

12. Anna Duczapska

13. Elżbieta Sabik

14. Gabriela  Ceranowicz

15. Grażyna Dziak                                              .

                         

 

SKŁAD PREZYDIUM OKRĘGOWEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH:

 

1. Marta Powchowicz  Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

2. Beata Dunal  — Wiceprzewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

3. Dorota Górecka — Wiceprzewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych    

4. Maria Teresa Ziółkowska — Skarbnik                              

5. Elżbieta Majdańska  — Sekretarz   

6. Halina Kąkolewska  — Członek Prezydium          

7. Gabriela Ceranowicz — Członek Prezydium

 

 

 

HARMONOGRAM POSIEDZEŃ NA 2017 ROK

PREZYDIUM OKRĘGOWEJ RADY PIELĘGNAIREK I POŁOŻNYCH

 

Pole tekstowe: Pełnomocni Przedstawiciele OIPiP
Pole tekstowe: Komisje Problemowe
Pole tekstowe: Aktualności
Pole tekstowe: Galerie
Pole tekstowe: OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK 
I POŁOŻNYCH W GORZOWIE WLKP.

Konto: PKO BP S.A. II o/Gorzów Wlkp.
Rachunek nr: 34 1020 1967 0000 8602 0044 9249

ul. Obrońców Pokoju 60/1-2

66-400 Gorzów Wlkp.

tel./fax  95 7 296 784

e-mail: oipip_gorzow@wp.pl

 

Pole tekstowe: Strona Główna
Pole tekstowe: O nas
Pole tekstowe: Kontakt

OKRĘGOWEJ RADY PIELĘGNAIREK I POŁOŻNYCH

POSIEDZENIE

TERMIN

DZIEŃ TYGODNIA

PREZYDIUM ORPiP

2 lutego

CZWARTEK

PREZYDIUM ORPiP

2 marca

CZWARTEK

PREZYDIUM ORPiP

6 kwietnia

CZWARTEK

PREZYDIUM ORPiP

11 maja

CZWARTEK

PREZYDIUM ORPiP

1 czerwca

CZWARTEK

PREZYDIUM ORPiP

6 lipca

CZWARTEK

PREZYDIUM ORPiP

3 sierpnia

CZWARTEK

PREZYDIUM ORPiP

7 września

CZWARTEK

PREZYDIUM ORPiP

5 października

CZWARTEK

PREZYDIUM ORPiP

9 listopada

CZWARTEK

PREZYDIUM ORPiP

7 grudnia

CZWARTEK

POSIEDZENIE

TERMIN

DZIEŃ TYGODNIA

ORPiP

29 czerwca

CZWARTEK

ORPiP

28 września

CZWARTEK

ORPiP

16 grudnia

SOBOTA