Pole tekstowe: Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych
Pole tekstowe: Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej.
Pole tekstowe: Okręgowa Komisja Rewizyjna
Pole tekstowe: Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych

SKŁAD OKRĘGOWEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH:

 

1. Marta Powchowicz -  Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

 

2. Halina Kąkolewska

3. Alina Hoffmann

4. Izabela Marciak

5. Dorota Górecka       

6. Elżbieta Majdańska             

7. Iwona Szczerbo                                              

8. Bogusława Czubiniak                                                                                                                   

9. Beata Dunal            

10. Alicja Świątek

11. Anna Duczapska

12. Elżbieta Sabik

13. Gabriela  Ceranowicz

14. Grażyna Dziak                                              .

15. Elżbieta Maciantowicz                   

 

SKŁAD PREZYDIUM OKRĘGOWEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH:

 

1. Marta Powchowicz  Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

2. Beata Dunal  — Wiceprzewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

3. Dorota Górecka — Wiceprzewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych    

4. Bogusława Czubiniak — Skarbnik                        

5. Elżbieta Majdańska  — Sekretarz   

6. Halina Kąkolewska  — Członek Prezydium          

7. Gabriela Ceranowicz — Członek Prezydium

 

 

 

HARMONOGRAM POSIEDZEŃ NA 2018 ROK

PREZYDIUM OKRĘGOWEJ RADY PIELĘGNAIREK I POŁOŻNYCH

PREZYDIUM ORPiP

4 stycznia

CZWARTEK

PREZYDIUM ORPiP

1 luty

CZWARTEK

PREZYDIUM ORPiP

3 marca

SOBOTA

PREZYDIUM ORPiP

5 kwietnia

CZWARTEK

PREZYDIUM ORPiP

10 maja

CZWARTEK

PREZYDIUM ORPiP

4 czerwca

PONIEDZIAŁEK

PREZYDIUM ORPiP

3 lipca

WTOREK

PREZYDIUM ORPiP

2 sierpnia

CZWARTEK

PREZYDIUM ORPiP

6 września

CZWARTEK

PREZYDIUM ORPiP

4 października

CZWARTEK

PREZYDIUM ORPiP

8 listopada

CZWARTEK

PREZYDIUM ORPiP

15 grudnia

SOBOTA

 

HARMONOGRAM POSIEDZEŃ NA 2018 ROK

OKRĘGOWEJ RADY PIELĘGNAIREK I POŁOŻNYCH

 

 

 

Pole tekstowe: Pełnomocni Przedstawiciele OIPiP
Pole tekstowe: Komisje Problemowe
Pole tekstowe: Aktualności
Pole tekstowe: Galerie
Pole tekstowe: OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK 
I POŁOŻNYCH W GORZOWIE WLKP.

Konto: PKO BP S.A. II o/Gorzów Wlkp.
Rachunek nr: 34 1020 1967 0000 8602 0044 9249

ul. Obrońców Pokoju 60/1-2

66-400 Gorzów Wlkp.

tel./fax  95 7 296 784

e-mail: oipip_gorzow@wp.pl

 

Pole tekstowe: Strona Główna
Pole tekstowe: O nas
Pole tekstowe: Kontakt

POSIEDZENIE

TERMIN

DZIEŃ TYGODNIA

ORPiP

3 marca

SOBOTA

ORPiP

21 czerwca

CZWARTEK

ORPiP

20 września

CZWARTEK

ORPiP

15 grudnia

SOBOTA