1. Marta Powchowicz -  Przewodnicząca ORPiP

2. Dorota Górecka –Wiceprzewodnicząca ORPiP

3. Beata Dunal –Wiceprzewodnicząca ORPiP

4. Elżbieta Majdańska—Sekretarz ORPiP

5. Bogusława Czubiniak - Skarbnik ORPiP

 

Członkowie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych:

1. Alina Hoffmann

2. Izabela Marciak      

3. Iwona Szczerbo                                              

4. Halina Kąkolewska                                                                                                            

5. Alicja Świątek

6. Anna Duczapska

7. Elżbieta Sabik

8. Gabriela  Ceranowicz

9. Grażyna Dziak                                                .

10. Elżbieta Maciantowicz                   

 

SKŁAD PREZYDIUM OKRĘGOWEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH:

 

1. Marta Powchowicz  Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

2. Beata Dunal  — Wiceprzewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

3. Dorota Górecka — Wiceprzewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych    

4. Bogusława Czubiniak — Skarbnik                        

5. Elżbieta Majdańska  — Sekretarz   

6. Halina Kąkolewska  — Członek Prezydium          

7. Gabriela Ceranowicz — Członek Prezydium

 

 

SKŁAD OKRĘGOWEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH:

Okręgowa Rada kieruje działalnością okręgowej izby i wykonuje zadania samorządu na obszarze działania izby, w szczególności:

 

· wykonuje uchwały okręgowego zjazdu;

· stwierdza oraz przyznaje prawo wykonywania zawodu;

· prowadzi rejestr pielęgniarek i rejestr położnych;

· powołuje komisje i zespoły problemowe i kieruje ich pracą;

· prowadzi bieżące sprawy izby i wykonuje zadania zlecone przez Naczelną Radę;

· składa roczne i kadencyjne sprawozdania z działalności oraz z wykonania budżetu przed okręgowym zjazdem;

· współpracuje z terenowymi organami administracji rządowej oraz z jednostkami samorządu terytorialnego.

 

W skład prezydium okręgowej rady wchodzą przewodniczący okręgowej rady wybrany przez okręgowy zjazd oraz wybrani przez okręgową radę spośród jej członków wiceprzewodniczący, sekretarz, skarbnik i członkowie. Prezydium działa w imieniu okręgowej rady w sprawach określonych jej uchwałą, z wyjątkiem spraw określonych w art. 31 pkt 6 ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych

Pole tekstowe: Aktualności
Pole tekstowe: Wnioski do pobrania
Pole tekstowe: Strona Główna
Pole tekstowe: O nas
Pole tekstowe: Kontakt

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
W GORZOWIE WLKP.

Pole tekstowe: Ośrodek Inf. Edukacyjny
Pole tekstowe: Indywidualne i Grupowe
Praktyki
Pole tekstowe: Prawo Wykonywania Zawodu
Pole tekstowe: Prawo
Pole tekstowe: Ośrodek Kształcenia
Pole tekstowe: Praca
Pole tekstowe: Linki
Pole tekstowe: Składki członkowskie
Pole tekstowe: Czytelnia  IBUK Libra
Pole tekstowe: Biuletyn
Pole tekstowe: Polityka Ochrony Danych
http://www.oipip.czest.pl/data/images/Logo_IL_poziome-page-001.jpgPole tekstowe: System Monitorowania 
Kształcenia

ul. Obrońców Pokoju 60/1-2

66-400 Gorzów Wlkp.

tel./fax  95 7 296 784

oipip_gorzow@wp.pl

www.oipip.gorzow.pl

 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Gorzowie Wielkopolskim

Konto: PKO BP S.A. II o/Gorzów Wlkp.
Rachunek nr: 34 1020 1967 0000 8602 0044 9249

Biuro czynne:


poniedziałek, wtorek, środa, piątek -  7 00 - 15 00
czwartek - 7 00 – 17 00

 

Kasa czynna:

 

od poniedziałku do piątku -  7 00 - 15 00