Pole tekstowe: Aktualności
Pole tekstowe: Ośrodek Inf. Edukacyjny
Pole tekstowe: Konferencje 
Pole tekstowe: Zapomogi / Refundacje
Pole tekstowe: Indywidualne i Grupowe
Praktyki
Pole tekstowe: Prawo Wykonywania Zawodu
Pole tekstowe: Prawo
Pole tekstowe: Komunikaty
Pole tekstowe: Kursy
Pole tekstowe: Wnioski / Pliki do pobrania
Pole tekstowe: Galerie
Pole tekstowe: Struktura organizacyjna izby
Pole tekstowe: Praca
Pole tekstowe: Linki
Pole tekstowe: Składki 
Pole tekstowe: Konsultacje Społeczne
Pole tekstowe: Podwyżki
Pole tekstowe: Komisje Problemowe
Pole tekstowe: Czytelnia  ibuk
Pole tekstowe: Prometriq Akademia Zarządzania zaprasza do udziału w ogólnopolskich bezpłatnych szkoleniach dla pracowników ochrony zdrowia……..więcej
Pole tekstowe: Prometriq — projekty i programy zdrowotne E-MBA w ochronie zdrowia. Rozwój kompetencji analitycznych pracowników drogą do doskonałości placówek medycznych  Certyfikowany Partner Centrum Zdrowia Psychicznego…...więcej
Pole tekstowe:  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku - Wydział Nauk o Zdrowiu - zapraszają na dwusemestralne studia podyplomowe...….więcej
Pole tekstowe: Konferencja dla Położnych „Współczesna Położna w Nauce i Praktyce", która odbędzie się 19 - 20 października 2018 roku w Hotelu Dal w Gdańsku…...więcej
Pole tekstowe: Ogólnopolska konferencja dla pielęgniarskiej i położniczej kadry zarządzającej 15-16 października 2018 r. Warszawa…...więcej
Pole tekstowe: Konferencja „Zarządzanie w pielęgniarstwie i położnictwie kluczowym procesem dla funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej” 15-16 października 2018r…...więcej
Pole tekstowe: Polityka Ochrony Danych
Pole tekstowe: Pielęgniarka i Położna XXI Wieku—ogólnopolska konferencja 4-5, 11-12, 18-19 października 2018 r……..więcej
Pole tekstowe: Nabór na bezpłatne szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek na terenie województwa lubuskiego……..więcej
Pole tekstowe: Nabór na bezpłatne szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek na terenie województwa lubuskiego…...więcej
Pole tekstowe: Oferta szkoleń i kursów dla pielęgniarek i położnych , prowadzonych przez Pracownię Kształcenia Ustawicznego Pielęgniarek 
i Położnych Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego……...więcej 
Pole tekstowe:  Szkolenie „Prawo dla pielęgniarek i położnych” - 11 – 14 XI 2018 ………….więcej
Pole tekstowe: VI Konferencja Zadania pielęgniarki i położnej w terapii cukrzycy  - 20 października 2018 r ……….więcej

KONFERENCJE

POZOSTAŁE

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
W GORZOWIE WLKP.

Pole tekstowe: Aktualności
Pole tekstowe: Galerie
Pole tekstowe: Strona Główna
Pole tekstowe: O nas
Pole tekstowe: Kontakt

Konto: PKO BP S.A. II o/Gorzów Wlkp.
Rachunek nr: 34 1020 1967 0000 8602 0044 9249

Biuro czynne:


poniedziałek, wtorek, środa, piątek -  7 00 - 15 00
czwartek - 7 00 – 17 00

 

Kasa czynna:

 

od poniedziałku do piątku -  7 00 - 15 00

 

 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Gorzowie Wielkopolskim

ul. Obrońców Pokoju 60/1-2

66-400 Gorzów Wlkp.

(tel./fax  95 7 296 784

*oipip_gorzow@wp.pl

www.oipip.gorzow.pl

 

Pole tekstowe: XXIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Opieki Paliatywnej i Zespołów Hospicyjnych, Częstochowa 17-19 stycznia 2019 roku ……….więcej
Pole tekstowe: Serdecznie zapraszamy na Webinarium GSK ………..więcej
Pole tekstowe: szkoleniu organizowanym przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz NIPiP, nt. Przeciwdziałania przemocy w rodzinie…...więcej