Renata Głowacz  - Przewodnicząca Okręgowego Sądu

            

Członkowie Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych

                          .

1. Małgorzata Tornadowska                             

2. Teresa Stankiewicz                                                                 

3. Iwona Laskowska                                                       

4. Małgorzata Baumann                                                                                                                  

5. Małgorzata Plis                                                           

6. Ewa Łabowska—Tomczuk                                                                 

7. Barbara Ludniewska           

 

SKŁAD OKRĘGOWEGO SĄDU PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH:

Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych rozpatruje sprawy z zakresu odpowiedzialności zawodowej wniesione przez okręgowego rzecznika, dokonuje wyboru zastępców przewodniczącego okręgowego sądu spośród członków tego sądu, składa okręgowej radzie okresowe informacje o stanie prowadzonych spraw, składa okręgowemu zjazdowi roczne i kadencyjne sprawozdania.

 

Czy wiesz jakie kary może orzec sąd?

 

Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych może orzec następujące kary:

· upomnienie;

· naganę;

· karę pieniężną;

· zakaz pełnienia funkcji kierowniczych w podmiotach leczniczych na okres od 1  roku do 5 lat;

· zakaz pełnienia funkcji z wyboru w organach samorządu na okres od 1 roku do 5 lat;

· ograniczenie zakresu czynności w wykonywaniu zawodu na okres od 6 miesięcy do 2 lat;

· zawieszenie prawa wykonywania zawodu na okres od 1 roku do 5 lat;

· pozbawienie prawa wykonywania zawodu.

 

Sąd pielęgniarek i położnych, orzekając karę przewidzianą w ust. 1 pkt 6 albo  7, może dodatkowo orzec karę wymienioną w ust. 1 pkt 4

Pole tekstowe: Aktualności
Pole tekstowe: Wnioski do pobrania
Pole tekstowe: Strona Główna
Pole tekstowe: O nas
Pole tekstowe: Kontakt

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
W GORZOWIE WLKP.

Pole tekstowe: Ośrodek Inf. Edukacyjny
Pole tekstowe: Indywidualne i Grupowe
Praktyki
Pole tekstowe: Prawo Wykonywania Zawodu
Pole tekstowe: Prawo
Pole tekstowe: Ośrodek Kształcenia
Pole tekstowe: Praca
Pole tekstowe: Linki
Pole tekstowe: Składki członkowskie
Pole tekstowe: Czytelnia  IBUK Libra
Pole tekstowe: Biuletyn
Pole tekstowe: Polityka Ochrony Danych