SKŁAD OKRĘGOWEGO SĄDU PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH:

 

 

Renata Głowacz  - Przewodnicząca Okręgowego Sądu

            

Członkowie Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych

                          .

1. Małgorzata Tornadowska                                 

2. Teresa Stankiewicz                                                        

3. Iwona Laskowska                                                          

4. Małgorzata Baumann                                                                                                                     

5. Małgorzata Plis                                                              

6. Ewa Łabowska—Tomczuk                                                         

7. Barbara Ludniewska  

 

Pole tekstowe: Aktualności
Pole tekstowe: Galerie
Pole tekstowe: OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK 
I POŁOŻNYCH W GORZOWIE WLKP.

Konto: PKO BP S.A. II o/Gorzów Wlkp.
Rachunek nr: 34 1020 1967 0000 8602 0044 9249

ul. Obrońców Pokoju 60/1-2

66-400 Gorzów Wlkp.

tel./fax  95 7 296 784

e-mail: oipip_gorzow@wp.pl

 

Pole tekstowe: Strona Główna
Pole tekstowe: O nas
Pole tekstowe: Kontakt

Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych rozpatruje sprawy z zakresu odpowiedzialności zawodowej wniesione przez okręgowego rzecznika, dokonuje wyboru zastępców przewodniczącego okręgowego sądu spośród członków tego sądu, składa okręgowej radzie okresowe informacje o stanie prowadzonych spraw, składa okręgowemu zjazdowi roczne i kadencyjne sprawozdania.

 

Czy wiesz jakie kary może orzec sąd?

 

Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych może orzec następujące kary:

· upomnienie;

· naganę;

· karę pieniężną;

· zakaz pełnienia funkcji kierowniczych w podmiotach leczniczych na okres od 1  roku do 5 lat;

· zakaz pełnienia funkcji z wyboru w organach samorządu na okres od 1 roku do 5 lat;

· ograniczenie zakresu czynności w wykonywaniu zawodu na okres od 6 miesięcy do 2 lat;

· zawieszenie prawa wykonywania zawodu na okres od 1 roku do 5 lat;

· pozbawienie prawa wykonywania zawodu.

 

Sąd pielęgniarek i położnych, orzekając karę przewidzianą w ust. 1 pkt 6 albo  7, może dodatkowo orzec karę wymienioną w ust. 1 pkt 4