SKŁAD OKRĘGOWEGO SĄDU PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH:

 

 

Renata Głowacz  - Przewodnicząca Okręgowego Sądu

            

Członkowie Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych

                          .

1. Małgorzata Tornadowska                             

2. Teresa Stankiewicz                                                                 

3. Iwona Laskowska                                                       

4. Małgorzata Baumann                                                                                                                  

5. Małgorzata Plis                                                           

6. Ewa Łabowska—Tomczuk                                                                 

7. Barbara Ludniewska           

 

Pole tekstowe: Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych
Pole tekstowe: Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej.
Pole tekstowe: Okręgowa Komisja Rewizyjna
Pole tekstowe: Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych
Pole tekstowe: Pełnomocni Przedstawiciele OIPiP
Pole tekstowe: Komisje Problemowe
Pole tekstowe: Aktualności
Pole tekstowe: Galerie
Pole tekstowe: OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK 
I POŁOŻNYCH W GORZOWIE WLKP.

Konto: PKO BP S.A. II o/Gorzów Wlkp.
Rachunek nr: 34 1020 1967 0000 8602 0044 9249

ul. Obrońców Pokoju 60/1-2

66-400 Gorzów Wlkp.

tel./fax  95 7 296 784

e-mail: oipip_gorzow@wp.pl

 

Pole tekstowe: Strona Główna
Pole tekstowe: O nas
Pole tekstowe: Kontakt