Renata Głowacz  - Przewodnicząca Okręgowego Sądu

            

Członkowie Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych

                          .

1. Małgorzata Tornadowska                             

2. Teresa Stankiewicz                                                                 

3. Iwona Laskowska                                                       

4. Małgorzata Baumann                                                                                                                  

5. Małgorzata Plis                                                           

6. Halina Rózak-Ufir                                                      

7. Barbara Ludniewska           

 

SKŁAD OKRĘGOWEGO SĄDU PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH:

Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych rozpatruje sprawy z zakresu odpowiedzialności zawodowej wniesione przez okręgowego rzecznika, dokonuje wyboru zastępców przewodniczącego okręgowego sądu spośród członków tego sądu, składa okręgowej radzie okresowe informacje o stanie prowadzonych spraw, składa okręgowemu zjazdowi roczne i kadencyjne sprawozdania.

 

Czy wiesz jakie kary może orzec sąd?

 

Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych może orzec następujące kary:

· upomnienie;

· naganę;

· karę pieniężną;

· zakaz pełnienia funkcji kierowniczych w podmiotach leczniczych na okres od 1  roku do 5 lat;

· zakaz pełnienia funkcji z wyboru w organach samorządu na okres od 1 roku do 5 lat;

· ograniczenie zakresu czynności w wykonywaniu zawodu na okres od 6 miesięcy do 2 lat;

· zawieszenie prawa wykonywania zawodu na okres od 1 roku do 5 lat;

· pozbawienie prawa wykonywania zawodu.

 

Sąd pielęgniarek i położnych, orzekając karę przewidzianą w ust. 1 pkt 6 albo  7, może dodatkowo orzec karę wymienioną w ust. 1 pkt 4

Pole tekstowe: Aktualności
Pole tekstowe: Wnioski do pobrania
Pole tekstowe: Strona Główna
Pole tekstowe: O nas
Pole tekstowe: Kontakt

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
W GORZOWIE WLKP.

Pole tekstowe: Ośrodek Inf. Edukacyjny
Pole tekstowe: Indywidualne i Grupowe
Praktyki
Pole tekstowe: Prawo Wykonywania Zawodu
Pole tekstowe: Prawo
Pole tekstowe: Ośrodek Kształcenia
Pole tekstowe: Praca
Pole tekstowe: Linki
Pole tekstowe: Składki członkowskie
Pole tekstowe: Czytelnia  IBUK Libra
Pole tekstowe: Biuletyn
Pole tekstowe: Polityka Ochrony Danych
http://www.oipip.czest.pl/data/images/Logo_IL_poziome-page-001.jpgPole tekstowe: System Monitorowania 
Kształcenia

ul. Obrońców Pokoju 60/1-2

66-400 Gorzów Wlkp.

tel./fax  95 7 296 784

oipip_gorzow@wp.pl

www.oipip.gorzow.pl

 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Gorzowie Wielkopolskim

Konto: PKO BP S.A. II o/Gorzów Wlkp.
Rachunek nr: 34 1020 1967 0000 8602 0044 9249

Biuro czynne:


poniedziałek, wtorek, środa, piątek -  7 00 - 15 00
czwartek - 7 00 – 17 00

 

Kasa czynna:

 

od poniedziałku do piątku -  7 00 - 15 00