Anna Herodowicz  - Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

                         

Zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej:

                         

1. Beata Majchrzak     

2. Joanna Banicka       

3. Bożena Kwiatek      

4. Danuta Kosecka                   

5. Violetta Zając                       

 

 

 

 

OKRĘGOWY RZECZNIK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ:

Zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej pełnią dyżury w każdy pierwszy i trzeci czwartek miesiąca

w godzinach 1500 –1600 w siedzibie OIPiP w Gorzowie Wlkp.

DYŻUR OKRĘGOWEGO RZECZNIKA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ:

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej prowadzi postępowanie wyjaśniające w sprawach z zakresu odpowiedzialności zawodowej, sprawuje funkcję oskarżyciela przed sądami pielęgniarek i położnych, składa okręgowemu zjazdowi roczne i kadencyjne sprawozdania z działalności organizuje  dla członków samorządu szkolenia z zakresu odpowiedzialności zawodowej.

 

Zastępca okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej działa w imieniu i na rzecz okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej.

DZIAŁALNOŚĆ PREWENCYJNA

ZAPRASZAMY

 

Zakłady pracy, członków samorządu zainteresowanych przeprowadzeniem w swojej jednostce, grupie bezpłatnych szkoleń przez Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej  z zakresu odpowiedzialności zawodowej i etyki do kontaktu z biurem ORzOZ. 

 

Znajomość przepisów prawa, obowiązków i zakresu odpowiedzialności na piastowanych stanowiska może uchronić nas od przykrych konsekwencji- dlatego warto się szkolić.

Pole tekstowe: Aktualności
Pole tekstowe: Wnioski do pobrania
Pole tekstowe: Strona Główna
Pole tekstowe: O nas
Pole tekstowe: Kontakt

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
W GORZOWIE WLKP.

Pole tekstowe: Ośrodek Inf. Edukacyjny
Pole tekstowe: Indywidualne i Grupowe
Praktyki
Pole tekstowe: Prawo Wykonywania Zawodu
Pole tekstowe: Prawo
Pole tekstowe: Ośrodek Kształcenia
Pole tekstowe: Praca
Pole tekstowe: Linki
Pole tekstowe: Składki członkowskie
Pole tekstowe: Czytelnia  IBUK Libra
Pole tekstowe: Biuletyn
Pole tekstowe: Polityka Ochrony Danych