Anna Herodowicz  - Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

                         

Zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej:

                         

1. Beata Majchrzak     

2. Joanna Banicka       

3. Bożena Kwiatek      

4. Danuta Kosecka                   

5. Violetta Zając                       

 

 

 

 

OKRĘGOWY RZECZNIK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ:

Pole tekstowe: Zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej pełnią dyżury w każdy pierwszy i trzeci czwartek miesiąca 
w godzinach 1500 –1600 w siedzibie OIPiP w Gorzowie Wlkp.

DYŻUR OKRĘGOWEGO RZECZNIKA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ:

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej prowadzi postępowanie wyjaśniające w sprawach z zakresu odpowiedzialności zawodowej, sprawuje funkcję oskarżyciela przed sądami pielęgniarek i położnych, składa okręgowemu zjazdowi roczne i kadencyjne sprawozdania z działalności organizuje  dla członków samorządu szkolenia z zakresu odpowiedzialności zawodowej.

 

Zastępca okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej działa w imieniu i na rzecz okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej.

DZIAŁALNOŚĆ PREWENCYJNA

ZAPRASZAMY

 

Zakłady pracy, członków samorządu zainteresowanych przeprowadzeniem w swojej jednostce, grupie bezpłatnych szkoleń przez Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej  z zakresu odpowiedzialności zawodowej i etyki do kontaktu z biurem ORzOZ. 

 

Znajomość przepisów prawa, obowiązków i zakresu odpowiedzialności na piastowanych stanowiska może uchronić nas od przykrych konsekwencji- dlatego warto się szkolić.

Pole tekstowe: Aktualności
Pole tekstowe: Wnioski do pobrania
Pole tekstowe: Strona Główna
Pole tekstowe: O nas
Pole tekstowe: Kontakt

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
W GORZOWIE WLKP.

Pole tekstowe: Ośrodek Inf. Edukacyjny
Pole tekstowe: Indywidualne i Grupowe
Praktyki
Pole tekstowe: Prawo Wykonywania Zawodu
Pole tekstowe: Prawo
Pole tekstowe: Ośrodek Kształcenia
Pole tekstowe: Praca
Pole tekstowe: Linki
Pole tekstowe: Składki członkowskie
Pole tekstowe: Czytelnia  IBUK Libra
Pole tekstowe: Biuletyn
Pole tekstowe: Polityka Ochrony Danych
http://www.oipip.czest.pl/data/images/Logo_IL_poziome-page-001.jpgPole tekstowe: System Monitorowania 
Kształcenia

ul. Obrońców Pokoju 60/1-2

66-400 Gorzów Wlkp.

tel./fax  95 7 296 784

oipip_gorzow@wp.pl

www.oipip.gorzow.pl

 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Gorzowie Wielkopolskim

Konto: PKO BP S.A. II o/Gorzów Wlkp.
Rachunek nr: 34 1020 1967 0000 8602 0044 9249

Biuro czynne:


poniedziałek, wtorek, środa, piątek -  7 00 - 15 00
czwartek - 7 00 – 17 00

 

Kasa czynna:

 

od poniedziałku do piątku -  7 00 - 15 00