OKRĘGOWY RZECZNIK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ:

 

Anna Herodowicz  - Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

                         

Zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej:

                                                 

1. Beata Majchrzak        

2. Joanna Banicka          

3. Bożena Kwiatek        

4. Danuta Kosecka                      

5. Violetta Zając                         

                                                                                   

DYŻUR OKRĘGOWEGO RZECZNIKA ODPOWIEDZILANOŚCI ZAWODOWEJ

 

 

Zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej  pełnią dyżury w każdy pierwszy i trzeci czwartek miesiąca w godzinach
15
00 –1600 w siedzibie OIPiP w Gorzowie Wlkp.

 

 

DZIAŁALNOŚC PREWENCYJNA

 

 

ZAPRASZAMY

 

Zakłady pracy, członków samorządu zainteresowanych przeprowadzeniem w swojej jednostce, grupie bezpłatnych szkoleń przez Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej  z zakresu odpowiedzialności zawodowej i etyki do kontaktu z biurem ORzOZ. 

 

Znajomość przepisów prawa, obowiązków i zakresu odpowiedzialności na piastowanych stanowiska może uchronić nas od przykrych konsekwencji- dlatego warto się szkolić.

Pole tekstowe: Aktualności
Pole tekstowe: Galerie
Pole tekstowe: OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK 
I POŁOŻNYCH W GORZOWIE WLKP.

Konto: PKO BP S.A. II o/Gorzów Wlkp.
Rachunek nr: 34 1020 1967 0000 8602 0044 9249

ul. Obrońców Pokoju 60/1-2

66-400 Gorzów Wlkp.

tel./fax  95 7 296 784

e-mail: oipip_gorzow@wp.pl

 

Pole tekstowe: Strona Główna
Pole tekstowe: O nas
Pole tekstowe: Kontakt

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej prowadzi postępowanie wyjaśniające w sprawach z zakresu odpowiedzialności zawodowej, sprawuje funkcję oskarżyciela przed sądami pielęgniarek i położnych, składa okręgowemu zjazdowi roczne i kadencyjne sprawozdania z działalności organizuje  dla członków samorządu szkolenia z zakresu odpowiedzialności zawodowej.

 

Zastępca okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej działa w imieniu i na rzecz okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej