Renata Rogowska  - Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej

                                      

Członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej:

 

1. Barbara Burzyńska                                         

2. Ewelina Czeleń                                                         

3. Dorota Tymrakiewicz                                                

4. Sylwia Grygiel Szpałek                                

 

OKRĘGOWA KOMISJA REWIZYJNA:

Okręgowa komisja rewizyjna:

- kontroluje działalność finansową i gospodarczą okręgowej rady;

- składa sprawozdania okręgowemu zjazdowi i Naczelnej Komisji Rewizyjnej;

- występuje z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium okręgowej radzie

Pole tekstowe: Aktualności
Pole tekstowe: Wnioski do pobrania
Pole tekstowe: Strona Główna
Pole tekstowe: O nas
Pole tekstowe: Kontakt

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
W GORZOWIE WLKP.

Pole tekstowe: Ośrodek Inf. Edukacyjny
Pole tekstowe: Indywidualne i Grupowe
Praktyki
Pole tekstowe: Prawo Wykonywania Zawodu
Pole tekstowe: Prawo
Pole tekstowe: Ośrodek Kształcenia
Pole tekstowe: Praca
Pole tekstowe: Linki
Pole tekstowe: Składki członkowskie
Pole tekstowe: Czytelnia  IBUK Libra
Pole tekstowe: Biuletyn
Pole tekstowe: Polityka Ochrony Danych
http://www.oipip.czest.pl/data/images/Logo_IL_poziome-page-001.jpgPole tekstowe: System Monitorowania 
Kształcenia