OKRĘGOWA KOMISJA REWIZYJNA:

 

Renata Rogowska  - Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej

                                      

Członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej:

 

1. Barbara Burzyńska                                            

2. Ewelina Czeleń                                                           

3. Dorota Tymrakiewicz                                                    

4. Sylwia Grygiel Szpałek                                    

 

Pole tekstowe: Aktualności
Pole tekstowe: Galerie
Pole tekstowe: OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK 
I POŁOŻNYCH W GORZOWIE WLKP.

Konto: PKO BP S.A. II o/Gorzów Wlkp.
Rachunek nr: 34 1020 1967 0000 8602 0044 9249

ul. Obrońców Pokoju 60/1-2

66-400 Gorzów Wlkp.

tel./fax  95 7 296 784

e-mail: oipip_gorzow@wp.pl

 

Pole tekstowe: Strona Główna
Pole tekstowe: O nas
Pole tekstowe: Kontakt

Okręgowa komisja rewizyjna:

· kontroluje działalność finansową i gospodarczą okręgowej rady;

· składa sprawozdania okręgowemu zjazdowi i Naczelnej Komisji Rewizyjnej;

· występuje z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium okręgowej radzie