1. Anna Herodowicz

2. Joanna Jabłońska

3. Wioletta Radzik

4. Daria Mikoda

5. Alicja Szolc

6. Maria Bogdziewicz

7. Ewa Mamet – Szwichtenberg

8. Helena Rudaniecka

9. Danuta Kosecka

10. Dorota Kamińska

11. Agnieszka Pyśk

12. Maria Antczak

13. Edyta Gruszczyńska

14. Mariola Sekuła

15. Halina Kąkolewska

16. Małgorzata Plis

17. Wiesława Głowaczewska

18. Bożena Kwiatek

Pole tekstowe: Aktualności
Pole tekstowe: Galerie
Pole tekstowe: OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK 
I POŁOŻNYCH W GORZOWIE WLKP.

Konto: PKO BP S.A. II o/Gorzów Wlkp.
Rachunek nr: 34 1020 1967 0000 8602 0044 9249

ul. Obrońców Pokoju 60/1-2

66-400 Gorzów Wlkp.

tel./fax  95 7 296 784

e-mail: oipip_gorzow@wp.pl

 

Pole tekstowe: Strona Główna
Pole tekstowe: O nas
Pole tekstowe: Kontakt

- Szpital Międzyrzecki Sp. z o.o.

- DPS w Jasieńcu

- NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi w  Słubicach Sp. z o.o.

- SP ZOZ Sulęcin

- SP ZOZ Sulęcin

- Powiatowe Centrum Zdrowia w Drezdenku

- NZOZ Medic

- Nowy Szpital w Kostrzynie nad Odrą

- Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o.

- Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o.

- SPSz dla NiPCh w Międzyrzeczu

- DPS Rokitno   

- Szpital im. R. Śmigielskiego w Skwierzynie

- LSzSP-K w Torzymiu

- WOMP

- NZOZ Pielęgniarek i Położnych rodzinnych s.c. Zawarcie

- Zespół Szkół nr 20

- Centrum Pielęgniarstwa i Opieki „Optima” s.c..

Wykaz Pełnomocnych Przedstawicieli ORPiP

Zakres pełnomocnictwa

1. Ochrona interesów zawodowych członków samorządu poprzez:

- Negocjowanie warunków płacy i pracy na terenie zakładów pracy,

- Integrowanie środowiska pielęgniarek i położnych,

- Informowanie o uchwałach Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz działalności Izby przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w rejonach wyborczych i na spotkaniach z pielęgniarkami i położnymi,

- Informowanie Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych o problemach występujących w rejonie, a związanych z wykonywaniem pracy zawodowej,

- Ścisła współpraca z biurem OIPiP, a w szczególności:

· pomoc w kompletowaniu wniosków o zapomogi,

· przeprowadzanie sondaży, ankiet,

· rozprowadzanie Biuletynu Informacyjnego,

· wykonywanie innych zadań wynikających z pracy Izby.

2. Uczestnictwo i reprezentowanie interesów zawodowych pielęgniarek i położnych w Radach Dyrekcyjnych i Radach Społecznych.

3. Udział w konkursach na stanowiska kierownicze.

4. Ścisła współpraca z Naczelną Pielęgniarką, Przełożoną Pielęgniarek i Pielęgniarkami Oddziałowymi, tj.:współdecydowanie w kwalifikowaniu pielęgniarek i położnych na kursy, szkolenia, sympozja, udział w szkoleniach zakładowych i wewnątrzzakładowych, zorganizowanie na terenie zakładu pracy pożegnania dla pielęgniarek i położnych odchodzących na emeryturę.

5. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych.