Galeria

Pole tekstowe: 1     2    3   4
Pole tekstowe: Aktualności
Pole tekstowe: Galerie
Pole tekstowe: OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK 
I POŁOŻNYCH W GORZOWIE WLKP.

Konto: PKO BP S.A. II o/Gorzów Wlkp.
Rachunek nr: 34 1020 1967 0000 8602 0044 9249

ul. Obrońców Pokoju 60/1-2

66-400 Gorzów Wlkp.

tel./fax  95 7 296 784

e-mail: oipip_gorzow@wp.pl

 

Pole tekstowe: Strona Główna
Pole tekstowe: O nas
Pole tekstowe: Kontakt
Pole tekstowe: Ośrodek Inf. Edukacyjny
Pole tekstowe: Konferencje / Szkolenia
Pole tekstowe: Zapomogi / Refundacje
Pole tekstowe: Indywidualne i Grupowe
Praktyki
Pole tekstowe: Prawo Wykonywania Zawodu
Pole tekstowe: Prawo
Pole tekstowe: Ośrodek Kształcenia
Pole tekstowe: Wnioski / Pliki do pobrania
Pole tekstowe: Struktura organizacyjna izby
Pole tekstowe: Praca
Pole tekstowe: Linki
Pole tekstowe: Składki 
Pole tekstowe: Konsultacje Społeczne
Pole tekstowe: Podwyżki
Pole tekstowe: Czytelnia IBUK Libra
Pole tekstowe: Biuletyn

XXV—lecie Samorządu Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w Gorzowie Wielkopolskim — 09 .09.2016 r.

Akcja promująca zawód położnej pt. „Położna wsparciem dla każdej kobiety” - 19.11.2016 r.

19 listopada 2016 r.

Spotkanie komisji ds. Pielęgniarstwa epidemiologicznego — 12.12.2016 r.

Posiedzenie Kadry Kierowniczej Pełnomocnych Przedstawicieli Kadry Kierowniczej DPS — 15.12.2016 r.

Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Gorzowie Wlkp. — 17.12.2016 r.

Spotkanie Pań emerytek, biuro OIPIP w Gorzowie Wielkopolskim — 19.12.2016 r.

Pole tekstowe: Polityka Ochrony Danych