Pole tekstowe: Galeria
Pole tekstowe: 1         2       3	4
Pole tekstowe: Aktualności
Pole tekstowe: Galerie
Pole tekstowe: OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK 
I POŁOŻNYCH W GORZOWIE WLKP.

Konto: PKO BP S.A. II o/Gorzów Wlkp.
Rachunek nr: 34 1020 1967 0000 8602 0044 9249

ul. Obrońców Pokoju 60/1-2

66-400 Gorzów Wlkp.

tel./fax  95 7 296 784

e-mail: oipip_gorzow@wp.pl

 

Pole tekstowe: Strona Główna
Pole tekstowe: O nas
Pole tekstowe: Kontakt
Pole tekstowe: Ośrodek Inf. Edukacyjny
Pole tekstowe: Konferencje / Szkolenia
Pole tekstowe: Zapomogi / Refundacje
Pole tekstowe: Indywidualne i Grupowe
Praktyki
Pole tekstowe: Prawo Wykonywania Zawodu
Pole tekstowe: Prawo
Pole tekstowe: Ośrodek Kształcenia
Pole tekstowe: Wnioski / Pliki do pobrania
Pole tekstowe: Struktura organizacyjna izby
Pole tekstowe: Praca
Pole tekstowe: Linki
Pole tekstowe: Składki 
Pole tekstowe: Konsultacje Społeczne
Pole tekstowe: Podwyżki
Pole tekstowe: Czytelnia  IBUK Libra
Pole tekstowe: Biuletyn

Rozpoczęcie kursu endoskopii dla pielęgniarek — 17.02.2017 r.

Posiedzenie komisji DPS — 01.03.2017 r.

Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Gorzowie Wlkp. — 25.02.2017 r.

Rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego dla pielęgniarek - 24.03.2017 r.

Rozpoczęcie kursu specjalistycznego „Wywiad i badania fizykalne dla pielęgniarek i położnych” -21.04.2017 r.

XXXIII Okręgowy Sprawozdawczy Zjazd Pielęgniarek i Położnych Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 
w Gorzowie Wlkp. - 25.03.2017 r.

Konferencja „Postępowanie z raną przewlekłą” - 20.04.2017 r.

 Obchody Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej
„Pielęgniarki szkolne—przedszkolakom”  - 08-12.05.2017 r.

Spotkanie Kadry Kierowniczej oraz Pełnomocnych Przedstawicieli - 18.05.2017 r.

Pole tekstowe: Polityka Ochrony Danych