Pole tekstowe: Pole tekstowe: OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK 
I POŁOŻNYCH W GORZOWIE WLKP.

Konto: PKO BP S.A. II o/Gorzów Wlkp.
Rachunek nr: 34 1020 1967 0000 8602 0044 9249

ul. Obrońców Pokoju 60/1-2

66-400 Gorzów Wlkp.

tel./fax  95 7 296 784

e-mail: oipip_gorzow@wp.pl

 

Pole tekstowe: Kursy i szkolenia Przeznaczone 
dla pielęgniarek
Pole tekstowe: Kursy i szkolenia Przeznaczone 
dla położnych
Pole tekstowe: Kursy i szkolenia Przeznaczone 
dla pielęgniarek 
i położnych

 

Wykaz dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia,
w których mogą być prowadzone szkolenia specjalizacyjne, kursy kwalifikacyjny oraz kursy specjalistyczne
dla położnych:

 

Pole tekstowe: Kursy Specjalistyczne
Pole tekstowe: Strona Głowna

Lp.

Szkolenia specjalizacyjne

Kursy kwalifikacyjne

Kursy specjalistyczne

 1.

Pielęgniarstwo ginekologiczno - położnicze

Pielęgniarstwo anestezjologiczne
i intensywnej opieki
w położnictwie  i ginekologii

Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji

 2.

Pielęgniarstwo rodzinne

Pielęgniarstwo operacyjne

Leczenie ran

 3.

 

Pielęgniarstwo rodzinne

Monitorowanie dobrostanu płodu
w czasie ciąży i podczas porodu

 4.

 

 

Opieka nad kobietą z cukrzycą
w okresie okołoporodowym

 5.

 

 

Szczepienia ochronne