Pole tekstowe: Pole tekstowe: OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK 
I POŁOŻNYCH W GORZOWIE WLKP.

Konto: PKO BP S.A. II o/Gorzów Wlkp.
Rachunek nr: 34 1020 1967 0000 8602 0044 9249

ul. Obrońców Pokoju 60/1-2

66-400 Gorzów Wlkp.

tel./fax  95 7 296 784

e-mail: oipip_gorzow@wp.pl

 

 

Wykaz dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia,
w których mogą być prowadzone szkolenia specjalizacyjne, kursy kwalifikacyjny oraz kursy specjalistyczne
dla pielęgniarek i położnych:

 

Pole tekstowe: Kursy Dokształcające
Pole tekstowe: Kursy Specjalistyczne
Pole tekstowe: Kursy i szkolenia Przeznaczone 
dla pielęgniarek
Pole tekstowe: Kursy i szkolenia Przeznaczone 
dla położnych
Pole tekstowe: Kursy i szkolenia Przeznaczone 
dla pielęgniarek 
i położnych
Pole tekstowe: Strona Głowna

Lp.

Szkolenia specjalizacyjne

Kursy kwalifikacyjne

Kursy specjalistyczne

 1.

Pielęgniarstwo epidemiologiczne

 Pielęgniarstwo epidemiologiczne

Edukator w cukrzycy

2. 

Pielęgniarstwo neonatologiczne

 

Komunikowanie interpersonalne
w pielęgniarstwie

3. 

 

 

Opieka nad osobami z cukrzycą stosującymi terapię ciągłego podskórnego wlewu insuliny CPWI

4. 

 

 

Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów

5. 

 

 

Ordynowanie leków

i wypisywanie recept

6. 

 

 

Podstawy języka migowego

7. 

 

 

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa

8. 

 

 

Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka

9.

 

 

Terapia bólu ostrego u dorosłych

10.

 

 

Terapia bólu przewlekłego

u dorosłych

11. 

 

 

Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego

 12.

 

 

Wywiad i badanie fizykalne - zmieniony