Pole tekstowe: Pole tekstowe: OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK 
I POŁOŻNYCH W GORZOWIE WLKP.

Konto: PKO BP S.A. II o/Gorzów Wlkp.
Rachunek nr: 34 1020 1967 0000 8602 0044 9249

ul. Obrońców Pokoju 60/1-2

66-400 Gorzów Wlkp.

tel./fax  95 7 296 784

e-mail: oipip_gorzow@wp.pl

 

 

Wykaz dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia,
w których mogą być prowadzone szkolenia specjalizacyjne, kursy kwalifikacyjny oraz kursy specjalistyczne
dla pielęgniarek:

 

Lp.

Szkolenia specjalizacyjne

Kursy kwalifikacyjne

Kursy specjalistyczne

  1.

Pielęgniarstwo anestezjologiczne
i intensywnej opieki

Pielęgniarstwo anestezjologiczne

i intensywnej opieki

Dializoterapia

2.

Pielęgniarstwo chirurgiczne

Pielęgniarstwo chirurgiczne

Endoskopia

3.

 

-

Pielęgniarstwo diabetologiczne

Kompresjoterapia

4.

Pielęgniarstwo geriatryczne

Pielęgniarstwo geriatryczne

Leczenie ran

5.

Pielęgniarstwo internistyczne

Pielęgniarstwo internistyczne

Opieka nad dzieckiem

z chorobą nowotworową

6.

 -

Pielęgniarstwo kardiologiczne

Opieka nad dziećmi i młodzieżą
z cukrzycą

7.

 -

Pielęgniarstwo nefrologiczne          z dializoterapią

Opieka nad dziećmi

ze schorzeniami otorynolaryngologicznymi

8.

-

Pielęgniarstwo neonatologiczne

Opieka nad pacjentem poddawanym procedurom diagnostycznym
 i terapeutycznym   z użyciem otwartych źródeł promieniowania

9.

Pielęgniarstwo pediatryczne

Pielęgniarstwo neurologiczne

Opieka nad pacjentem

ze stomią jelitową

10.

Pielęgniarstwo onkologiczne

Pielęgniarstwo onkologiczne

Pediatryczna domowa opieka paliatywna

11.

Pielęgniarstwo operacyjne

Pielęgniarstwo operacyjne

Pielęgnowanie pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie

12.

Pielęgniarstwo opieki długoterminowej

Pielęgniarstwo opieki długoterminowej

Podstawy opieki paliatywnej

13.

Pielęgniarstwo opieki paliatywnej

Pielęgniarstwo opieki paliatywnej

Rehabilitacja osób

z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi

14.

 Pielęgniarstwo pediatrycznego

Pielęgniarstwo pediatryczne

Szczepienia ochronne

15.

 Pielęgniarstwo psychiatryczne

Pielęgniarstwo psychiatryczne

Wykonanie badania spirometrycznego

16.

 Pielęgniarstwo ratunkowe

Pielęgniarstwo ratunkowe

Wykonanie konikopunkcji, odbarczenie odmy prężnej oraz wykonanie dojścia doszpikowego

17.

 Pielęgniarstwo rodzinne

Pielęgniarstwo rodzinne

Wykonywanie i ocena testów skórnych

18.

 -

Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania

Żywienie dojelitowe

i pozajelitowe

19.

 -

Pielęgniarstwo transplantacyjne

Dializoterapia

20.

 -

Pielęgniarstwo w ochronie zdrowia pracujących

-

Pole tekstowe: Szkolenia Specjalizacyjne
Pole tekstowe: Kursy Kwalifikacyjne
Pole tekstowe: Kursy Specjalistyczne
Pole tekstowe: Kursy i szkolenia Przeznaczone 
dla pielęgniarek
Pole tekstowe: Kursy i szkolenia Przeznaczone 
dla położnych
Pole tekstowe: Kursy i szkolenia Przeznaczone 
dla pielęgniarek 
i położnych
Pole tekstowe: Kursy Kwalifikacyjne
Pole tekstowe: Strona Głowna