Galeria

Pole tekstowe: 1   2   3  4  5  6
Pole tekstowe: Aktualności
Pole tekstowe: Wnioski do pobrania
Pole tekstowe: Strona Główna
Pole tekstowe: O nas
Pole tekstowe: Kontakt

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
W GORZOWIE WLKP.

Pole tekstowe: Ośrodek Inf. Edukacyjny
Pole tekstowe: Indywidualne i Grupowe
Praktyki
Pole tekstowe: Prawo Wykonywania Zawodu
Pole tekstowe: Prawo
Pole tekstowe: Ośrodek Kształcenia
Pole tekstowe: Praca
Pole tekstowe: Linki
Pole tekstowe: Składki członkowskie
Pole tekstowe: Czytelnia IBUK Libra
Pole tekstowe: Biuletyn
Pole tekstowe: Polityka Ochrony Danych
http://www.oipip.czest.pl/data/images/Logo_IL_poziome-page-001.jpgPole tekstowe: System Monitorowania 
Kształcenia

Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych—28.03.2019 r.

Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych—15.12.2018 r.

Czynny udział przedstawicieli Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w festynie międzypokoleniowym
,, W zdrowym ciele—zdrowy duch’’
—10.10.2018 r.

konferencjA naukowo - szkoleniowa pt. ,,Pacjent z NTM– leczenie, pielęgnacja i opieka—najnowsze standardy”, która odbyła się w hotelu Mieszko w Gorzowie Wlkp. - 05.10.2018 r.

Uroczyste obchody Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej, które odbyły się w Teatrze im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp—10.05.2019 r.

XXXV Okręgowy Sprawozdawczo—wyborczy Zjazd Pielęgniarek i Położnych Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gorzowie Wlkp— 09.03.2019 r.