Pole tekstowe: Pole tekstowe: Aktualności
Pole tekstowe: Galerie
Pole tekstowe: OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK 
I POŁOŻNYCH W GORZOWIE WLKP.

Konto: PKO BP S.A. II o/Gorzów Wlkp.
Rachunek nr: 34 1020 1967 0000 8602 0044 9249

ul. Obrońców Pokoju 60/1-2

66-400 Gorzów Wlkp.

tel./fax  95 7 296 784

e-mail: oipip_gorzow@wp.pl

 

Pole tekstowe: Strona Głowna
Pole tekstowe: O nas
Pole tekstowe: Kontakt
Pole tekstowe: IV.   Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych
Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu:
wypełnienia obowiązków ciążących na Administratorze na podstawie ustawy z dnia 1 lipca 2011r. o samorządzie pielęgniarek i położnych - podstawa prawna: realizacja obowiązku prawnego zgodnie z art. 6 ust.1 lit. c RODO,
wykonywania zawartych z nami umów - podstawa prawna: zawarcie i realizacja umów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
wypełniania ciążących na nas obowiązków ustawowych wynikających z prawa podatkowego, rachunkowego oraz prawa pracy - podstawa prawna: realizacja obowiązków zgodnie z art. 6 ust.1 lit. c RODO,
archiwalnym, dochodzenia praw i roszczeń, obrony przed roszczeniami - podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust.1 lit. f RODO.

W przypadku wyrażania dodatkowej i dobrowolnej zgody, przysługuje Państwu prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie poprzez wysłanie informacji na adres mailowy mplonka@centrum.stargard.pl lub na adres siedziby Administratora 

											…….powrót
Pole tekstowe: Ośrodek Inf. Edukacyjny
Pole tekstowe: Konferencje / Szkolenia
Pole tekstowe: Zapomogi / Refundacje
Pole tekstowe: Indywidualne i Grupowe
Praktyki
Pole tekstowe: Prawo Wykonywania Zawodu
Pole tekstowe: Prawo
Pole tekstowe: Ośrodek Kształcenia
Pole tekstowe: Wnioski / Pliki do pobrania
Pole tekstowe: Struktura organizacyjna izby
Pole tekstowe: Praca
Pole tekstowe: Linki
Pole tekstowe: Składki 
Pole tekstowe: Konsultacje Społeczne
Pole tekstowe: Podwyżki
Pole tekstowe: Czytelnia  IBUK Libra
Pole tekstowe: Biuletyn
Pole tekstowe: Polityka Ochrony Danych