Pole tekstowe: Kontakt
Pole tekstowe: 1. Szczegółowe programy kształcenia obowiązujące od 19.08.2015 r. na podstawie art. 78 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1251)
http://ckppip.edu.pl/index.php?page=szkolenia-specjalizacyjne
http://ckppip.edu.pl/index.php?page=kursy-kwalifikacyjne

http://ckppip.edu.pl/index.php?page=kursy-specjalistyczne

2. Komunikaty Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych dotyczące kształcenia podyplomowego pielęgniarek 
i położnych

http://www.ckppip.edu.pl/kafelki/aktualnosci-informacje/dla-pielegniarek-i-poloznych.html

http://www.ckppip.edu.pl/kafelki/aktualnosci-informacje/dla-organizatorow.html

3. Przepisy Prawne
Pole tekstowe: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek
 i położnych — (Dz.U. z 2016 r., poz. 1761) - więcej
Pole tekstowe: Oferta Kształcenia
Pole tekstowe: Zmiany w Kształceniu
Pole tekstowe: Wnioski do pobrania
Pole tekstowe: Regulamin Refundacji
Pole tekstowe: Oferta Kształcenia 
Innych Organizatorów
Pole tekstowe: Archiwum Projektów EFS organizowanych przez OIPiP 
w Gorzowie Wlkp.
Pole tekstowe: Aktualności
Pole tekstowe: Galerie
Pole tekstowe: OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK 
I POŁOŻNYCH W GORZOWIE WLKP.

Konto: PKO BP S.A. II o/Gorzów Wlkp.
Rachunek nr: 34 1020 1967 0000 8602 0044 9249

ul. Obrońców Pokoju 60/1-2

66-400 Gorzów Wlkp.

tel./fax  95 7 296 784

e-mail: oipip_gorzow@wp.pl

 

Pole tekstowe: Strona Główna
Pole tekstowe: O nas
Pole tekstowe: Komunikat Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych z dnia 21 czerwca 2018r. w sprawie zamieszczania zadań egzaminacyjnych (tzw. bank pytań)