Ustawy:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych —

(Dz. U. z 2016 r., poz. 1793 z późn. zm.)

Pole tekstowe: Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej — (Dz. U. z 2018 r., poz.123 )

Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych — (Dz. U. z 2018 r., Nr 174, poz. 916)

Pole tekstowe: Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 160)
Pole tekstowe: Aktualności
Pole tekstowe: Ośrodek Inf. Edukacyjny
Pole tekstowe: Konferencje 
Pole tekstowe: Zapomogi / Refundacje
Pole tekstowe: Indywidualne i Grupowe
Praktyki
Pole tekstowe: Prawo Wykonywania Zawodu
Pole tekstowe: Prawo
Pole tekstowe: Komunikaty
Pole tekstowe: Kursy
Pole tekstowe: Wnioski / Pliki do pobrania
Pole tekstowe: Galerie
Pole tekstowe: Struktura organizacyjna izby
Pole tekstowe: Praca
Pole tekstowe: Linki
Pole tekstowe: Składki 
Pole tekstowe: Konsultacje Społeczne
Pole tekstowe: Podwyżki
Pole tekstowe: Komisje Problemowe
Pole tekstowe: Czytelnia  ibuk
Pole tekstowe: Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r., o swobodzie działalności gospodarczej —  ( Dz. U. z 2016 r., poz. 1829 z późn. zm.)
Pole tekstowe: Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta — (Dz. U. z 2016 r,. poz. 186 z późn. zm.)
Pole tekstowe: Aktualności
Pole tekstowe: Galerie
Pole tekstowe: OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK 
I POŁOŻNYCH W GORZOWIE WLKP.

Konto: PKO BP S.A. II o/Gorzów Wlkp.
Rachunek nr: 34 1020 1967 0000 8602 0044 9249

ul. Obrońców Pokoju 60/1-2

66-400 Gorzów Wlkp.

tel./fax  95 7 296 784

e-mail: oipip_gorzow@wp.pl

 

Pole tekstowe: Strona Główna
Pole tekstowe: O nas
Pole tekstowe: Kontakt
Pole tekstowe: Ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych—(Dz. U. z 2017 poz 1473)
Pole tekstowe: Ustawa z dnia 27 października 2017 r o podstawowej opiece zdrowotnej—(Dz. U. 2017 poz 2217)
Pole tekstowe: Polityka Ochrony Danych