Pole tekstowe: Pole tekstowe: Aktualności
Pole tekstowe: Galerie
Pole tekstowe: OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK 
I POŁOŻNYCH W GORZOWIE WLKP.

Konto: PKO BP S.A. II o/Gorzów Wlkp.
Rachunek nr: 34 1020 1967 0000 8602 0044 9249

ul. Obrońców Pokoju 60/1-2

66-400 Gorzów Wlkp.

tel./fax  95 7 296 784

e-mail: oipip_gorzow@wp.pl

 

Pole tekstowe: Strona Główna
Pole tekstowe: O nas
Pole tekstowe: Kontakt
Pole tekstowe: Ośrodek Inf. Edukacyjny
Pole tekstowe: Konferencje / Szkolenia
Pole tekstowe: Zapomogi / Refundacje
Pole tekstowe: Indywidualne i Grupowe
Praktyki
Pole tekstowe: Prawo Wykonywania Zawodu
Pole tekstowe: Prawo
Pole tekstowe: Ośrodek Kształcenia
Pole tekstowe: Wnioski / Pliki do pobrania
Pole tekstowe: Struktura organizacyjna izby
Pole tekstowe: Praca
Pole tekstowe: Linki
Pole tekstowe: Składki 
Pole tekstowe: Konsultacje Społeczne
Pole tekstowe: Podwyżki
Pole tekstowe: Czytelnia  IBUK Libra
Pole tekstowe: Biuletyn
Pole tekstowe: projekty   rozporządzeń   Ministra   Zdrowia   zmieniających rozporządzenia w sprawie:
- świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego– więcej,
- świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej- więcej,
- wzoru karty diagnostyki i leczenia onkologicznego - więcej,
- zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych - więcej,
z prośbą o zgłoszenie uwag lub braku uwag, w terminie do dnia 27 kwietnia 2017 roku, na adres: oipip_gorzow@wp.pl

Tabela-Pobierz
Pole tekstowe: projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją programu "Za życiem", z prośbą o zgłoszenie uwag lub braku uwag, w terminie do dnia 7 maja 2017 roku, na adres: oipip_gorzow@wp.pl

Tabela– Pobierz