Pole tekstowe: Pole tekstowe: Aktualności
Pole tekstowe: Galerie
Pole tekstowe: OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK 
I POŁOŻNYCH W GORZOWIE WLKP.

Konto: PKO BP S.A. II o/Gorzów Wlkp.
Rachunek nr: 34 1020 1967 0000 8602 0044 9249

ul. Obrońców Pokoju 60/1-2

66-400 Gorzów Wlkp.

tel./fax  95 7 296 784

e-mail: oipip_gorzow@wp.pl

 

Pole tekstowe: Strona Główna
Pole tekstowe: O nas
Pole tekstowe: Kontakt
Pole tekstowe: Ośrodek Inf. Edukacyjny
Pole tekstowe: Konferencje / Szkolenia
Pole tekstowe: Zapomogi / Refundacje
Pole tekstowe: Indywidualne i Grupowe
Praktyki
Pole tekstowe: Prawo Wykonywania Zawodu
Pole tekstowe: Prawo
Pole tekstowe: Ośrodek Kształcenia
Pole tekstowe: Wnioski / Pliki do pobrania
Pole tekstowe: Struktura organizacyjna izby
Pole tekstowe: Praca
Pole tekstowe: Linki
Pole tekstowe: Składki 
Pole tekstowe: Konsultacje Społeczne
Pole tekstowe: Podwyżki
Pole tekstowe: Czytelnia  IBUK Libra
Pole tekstowe: Biuletyn
Pole tekstowe: projekt ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium, z prośbą o zgłoszenie uwag lub braku uwag, zgodnie z załączoną tabelą, w terminie do dnia 26 czerwca 2017 roku, na adres: oipip_gorzow@wp.pl

Tabela-Pobierz
Pole tekstowe: projekt ustawy w sprawie warunków zatrudnienia w ochronie zdrowia, z prośbą o zgłoszenie uwag lub braku uwag, zgodnie z załączoną tabelą, w terminie do dnia 28 czerwca 2017 roku, na adres: oipip_gorzow@wp.pl

Tabela—Pobierz
Pole tekstowe: projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych, z prośbą 
o zgłoszenie uwag lub braku uwag, zgodnie z załączoną tabelą, w terminie do dnia 5 lipca 2017 roku, na adres: oipip_gorzow@wp.pl

Tabela-Pobierz
Pole tekstowe: projekt ustawy o zmianie nie których ustaw związanych z systemem wsparcia rodzin, z prośbą o zgłoszenie uwag lub braku uwag, zgodnie z załączoną tabelą, w terminie do dnia 5 lipca 2017 roku, na adres: oipip_gorzow@wp.pl

Tabela-Pobierz
Pole tekstowe: projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Krajowego Rejestru Raka Pluć, z prośbą o zgłoszenie uwag 
lub braku uwag, zgodnie z załączoną tabelą, w terminie do dnia 28 czerwca 2017 roku, na adres: oipip.gorzow@wp.pl

Tabela-Pobierz
Pole tekstowe: projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu, z prośbą o zgłoszenie uwag lub braku uwag, zgodnie z załączoną tabelą, w terminie do dnia 6 lipca 2017 roku, na adres: oipip_gorzow@wp.pl

Tabela—Pobierz
Pole tekstowe: projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw, z prośbą o zgłoszenie uwag lub braku uwag, zgodnie z załączoną tabelą, w terminie do dnia 6 lipca 2017 roku, na adres: oipip_gorzow@wp.pl

Tabela—Pobierz