Pole tekstowe: Pole tekstowe: Aktualności
Pole tekstowe: Galerie
Pole tekstowe: OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK 
I POŁOŻNYCH W GORZOWIE WLKP.

Konto: PKO BP S.A. II o/Gorzów Wlkp.
Rachunek nr: 34 1020 1967 0000 8602 0044 9249

ul. Obrońców Pokoju 60/1-2

66-400 Gorzów Wlkp.

tel./fax  95 7 296 784

e-mail: oipip_gorzow@wp.pl

 

Pole tekstowe: Strona Główna
Pole tekstowe: O nas
Pole tekstowe: Kontakt
Pole tekstowe: Ośrodek Inf. Edukacyjny
Pole tekstowe: Konferencje / Szkolenia
Pole tekstowe: Zapomogi / Refundacje
Pole tekstowe: Indywidualne i Grupowe
Praktyki
Pole tekstowe: Prawo Wykonywania Zawodu
Pole tekstowe: Prawo
Pole tekstowe: Ośrodek Kształcenia
Pole tekstowe: Wnioski / Pliki do pobrania
Pole tekstowe: Struktura organizacyjna izby
Pole tekstowe: Praca
Pole tekstowe: Linki
Pole tekstowe: Składki 
Pole tekstowe: Konsultacje Społeczne
Pole tekstowe: Podwyżki
Pole tekstowe: Czytelnia  IBUK Libra
Pole tekstowe: Biuletyn
Pole tekstowe: projekty    rozporządzeń    Ministra    Zdrowia    zmieniające
rozporządzenia:
- w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej,
- w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, z prośbą o zgłoszenie uwag lub braku uwag, w terminie do dnia 26 maja 2017 roku, na adres: oipip_gorzow@wp.pl

Załącznik świadczenia gwarantowane– Pobierz

Tabela—Pobierz
Pole tekstowe: projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego, z prośbą o zgłoszenie uwag lub braku uwag, 
w terminie do dnia 29 maja 2017 roku, na adres: oipip_gorzow@wp.pl

Tabela—Pobierz
Pole tekstowe: projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zaniechania podatku dochodowego 
od niektórych dochodów spółek kapitałowych powstałych z przekształcenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, z prośbą zgłoszenie uwag lub braku uwag, zgodnie z załączoną tabelą, 
w terminie do dnia 29 maja 2017 roku, na adres: oipip_gorzow@wp.pl 

Tabela—Pobierz

Na stronie internetowej Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia

(http://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/projekty-zarzadzen/) został    udostępniony    projekt

zarządzenia zmieniającego zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lękowe).

W związku z powyższym, zwracam się z prośbą o zgłoszenie uwag lub braku uwag w terminie do dnia
1 czerwca 2017 roku, na adres:
oipip_gorzow@wp.pl

Pole tekstowe: projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego wykazu czynności zawodowych fizjoterapeuty, z prośbą o zgłoszenie uwag lub braku uwag, zgodnie z załączoną tabelą, w terminie do dnia 
10 czerwca 2017 roku, na adres: oipip_gorzow@wp.pl

Tabela-Pobierz