Pole tekstowe: Pole tekstowe: Aktualności
Pole tekstowe: Galerie
Pole tekstowe: OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK 
I POŁOŻNYCH W GORZOWIE WLKP.

Konto: PKO BP S.A. II o/Gorzów Wlkp.
Rachunek nr: 34 1020 1967 0000 8602 0044 9249

ul. Obrońców Pokoju 60/1-2

66-400 Gorzów Wlkp.

tel./fax  95 7 296 784

e-mail: oipip_gorzow@wp.pl

 

Pole tekstowe: Strona Główna
Pole tekstowe: O nas
Pole tekstowe: Kontakt
Pole tekstowe: Ośrodek Inf. Edukacyjny
Pole tekstowe: Konferencje / Szkolenia
Pole tekstowe: Zapomogi / Refundacje
Pole tekstowe: Indywidualne i Grupowe
Praktyki
Pole tekstowe: Prawo Wykonywania Zawodu
Pole tekstowe: Prawo
Pole tekstowe: Ośrodek Kształcenia
Pole tekstowe: Wnioski / Pliki do pobrania
Pole tekstowe: Struktura organizacyjna izby
Pole tekstowe: Praca
Pole tekstowe: Linki
Pole tekstowe: Składki 
Pole tekstowe: Konsultacje Społeczne
Pole tekstowe: Podwyżki
Pole tekstowe: Czytelnia  IBUK Libra
Pole tekstowe: Biuletyn
Pole tekstowe: projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, z prośbą o zgłoszenie uwag lub braku uwag, 
w terminie do dnia 14 sierpnia 2018 roku, na adres: oipip_gorzow@wp.pl 

Tabela-pobierz
Pole tekstowe: 1) projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie 
w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, - więcej

2) projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów 
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz —więcej

3) projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania.—więcej

Uprzejmie proszę o przesłanie ewentualnych uwag do ww. projektów w terminie do dnia 1 sierpnia do godziny 13.00 na adres mailowy: oipip_gorzow@wp.pl
Pole tekstowe: projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej 
i pracowników innych jednostek, z prośbą o zgłoszenie uwag lub braku uwag, zgodnie z załączoną tabelą, w terminie do 4 sierpnia 2018 roku, na adres: oipip_gorzow@wp.pl

Tabela—pobierz
Pole tekstowe: projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie trybu przeprowadzania kontroli w podmiotach wykonujących czynności związane z pobieraniem, przechowywaniem i przeszczepianiem komórek, tkanek i narządów, z prośbą o zgłoszenie uwag lub braku uwag, zgodnie z załączoną tabelą, w terminie do 13 sierpnia 2018 roku, na adres: oipip_gorzow@wp.pl 

kontrola pobierania narządów—pobierz
kontrola pobierania - przeszczepiania tkanek—pobierz
OSR - kontrola przeszczepow—pobierz

Tabela-pobierz
Pole tekstowe: projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wywozu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przywozu na to terytorium ludzkich komórek, tkanek i narządów, z prośbą o zgłoszenie uwag lub braku uwag, zgodnie z załączoną tabelą, w terminie do 13 sierpnia 2018 roku, na adres: oipip_gorzow@wp.pl 

Tabela-pobierz
Pole tekstowe: projekt ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych, z prośbą o zgłoszenie uwag lub braku uwag, zgodnie 
z załączoną tabelą, w terminie do 22 sierpnia 2018 roku, na adres: oipip_gorzow@wp.pl

Tabela—pobierz