Agencja Usług Oświatowych sp. z o.o. w Kłodzku ma przyjemność poinformować, że planuje rozpocząć realizację projektu p.n. Skutecznie wspieramy potencjał zawodowy kadr medycznych! w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

Projekt przewiduje wsparcie edukacyjne dla pielęgniarek i położnych w formie kursów specjalistycznych oraz kwalifikacyjnych w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno- demograficznymi.

 

Na terenie działania Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gorzowie Wielkopolskim zaplanowaliśmy następujące kursy:

 

Kursy

Ilość edycji

Termin realizacji kursów

k.spec.: Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych,

3

1 edycja: listopad – grudzień 2016r.

2 edycja: maj - czerwiec 2017r.

3 edycja: wrzesień - październik 2017r.

 

k.spec.: Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych,

1

Wrzesień – listopad 2016r.

k.kwal.: Pielęgniarstwo onkologiczne,

1

Styczeń – maj (czerwiec egzamin) 2017r.

k.spec.: Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów,

1

październik – listopad 2016r.

k.kwal: Pielęgniarstwo psychiatryczne,

1

Styczeń – czerwiec 2017r.

k.spec.: Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi,

1

Wrzesień – listopad 2016r.

k.spec.: Wykonanie badania spirometrycznego,

1

październik – listopad 2017r.

 

 

Jedna edycja kursu przewiduje miejsca dla 25 osób! Kursy są darmowe dla uczestniczących w nich osób.

 

 

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny (74) 867 52 04; 609 663 305 lub mailowy omnibus01@poczta.onet.pl

 

 

 

Pole tekstowe: Kursy  dla pielęgniarek i położnych finansowane ze środków UE:
30 000 pielęgniarek i położnych może rozpocząć kursy w Programie Wiedza Edukacja Rozwój
Pole tekstowe: WOJEWÓDZKI ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W GORZOWIE WLKP.
OFERUJE BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA PIELĘGNIAREK l POŁOŻNYCH
Nazwa projektu: „DOSKONALENIE KADR MEDYCZNYCH. Kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne 
dla pielęgniarek i położnych." nr WND-POWR.05.04.00-00-050/15.
Pole tekstowe: Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych  uprzejmie informuje, że prowadzi nabór na  kurs kwalifikacyjny  
w dziedzinie  ”Pielęgniarstwa opieki paliatywnej” dla pielęgniarek . 
Pole tekstowe: Aktualności
Pole tekstowe: Galerie
Pole tekstowe: OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK 
I POŁOŻNYCH W GORZOWIE WLKP.

Konto: PKO BP S.A. II o/Gorzów Wlkp.
Rachunek nr: 34 1020 1967 0000 8602 0044 9249

ul. Obrońców Pokoju 60/1-2

66-400 Gorzów Wlkp.

tel./fax  95 7 296 784

e-mail: oipip_gorzow@wp.pl

 

Pole tekstowe: Strona Główna
Pole tekstowe: O nas
Pole tekstowe: Kontakt
Pole tekstowe: Oferta Kształcenia
Pole tekstowe: Zmiany w Kształceniu
Pole tekstowe: Wnioski do pobrania
Pole tekstowe: Regulamin Refundacji
Pole tekstowe: Oferta Kształcenia 
Innych Organizatorów
Pole tekstowe: Archiwum Projektów EFS organizowanych przez OIPiP 
w Gorzowie Wlkp.
Pole tekstowe: Kurs specjalistyczny dla położnych z całej Polski "Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji"