Pole tekstowe: Kursy  dla pielęgniarek i położnych finansowane ze środków UE:
30 000 pielęgniarek i położnych może rozpocząć kursy w Programie Wiedza Edukacja Rozwój
Pole tekstowe: WOJEWÓDZKI ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W GORZOWIE WLKP.
OFERUJE BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA PIELĘGNIAREK l POŁOŻNYCH
Nazwa projektu: „DOSKONALENIE KADR MEDYCZNYCH. Kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne 
dla pielęgniarek i położnych." nr WND-POWR.05.04.00-00-050/15.
Pole tekstowe: Aktualności
Pole tekstowe: Galerie
Pole tekstowe: OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK 
I POŁOŻNYCH W GORZOWIE WLKP.

Konto: PKO BP S.A. II o/Gorzów Wlkp.
Rachunek nr: 34 1020 1967 0000 8602 0044 9249

ul. Obrońców Pokoju 60/1-2

66-400 Gorzów Wlkp.

tel./fax  95 7 296 784

e-mail: oipip_gorzow@wp.pl

 

Pole tekstowe: Strona Główna
Pole tekstowe: O nas
Pole tekstowe: Kontakt
Pole tekstowe: Oferta Kształcenia
Pole tekstowe: Zmiany w Kształceniu
Pole tekstowe: Wnioski do pobrania
Pole tekstowe: Regulamin Refundacji
Pole tekstowe: Oferta Kształcenia 
Innych Organizatorów
Pole tekstowe: Archiwum Projektów EFS organizowanych przez OIPiP 
w Gorzowie Wlkp.
Pole tekstowe: Kurs specjalistyczny dla położnych z całej Polski "Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji"
Pole tekstowe: Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych informuje, że organizujemy kurs specjalistyczny „Endoskopia” dla pielęgniarek — więcej