Pole tekstowe: Aktualności
Pole tekstowe: Ośrodek Inf. Edukacyjny
Pole tekstowe: Konferencje / Szkolenia
Pole tekstowe: Zapomogi / Refundacje
Pole tekstowe: Indywidualne i Grupowe
Praktyki
Pole tekstowe: Prawo Wykonywania Zawodu
Pole tekstowe: Prawo
Pole tekstowe: Ośrodek Kształcenia
Pole tekstowe: Wnioski / Pliki do pobrania
Pole tekstowe: Galerie
Pole tekstowe: Struktura organizacyjna izby
Pole tekstowe: OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK 
I POŁOŻNYCH W GORZOWIE WLKP.
Pole tekstowe: Praca
Pole tekstowe: Linki
Pole tekstowe: Składki 
Pole tekstowe: Konsultacje Społeczne
Pole tekstowe: Podwyżki
Pole tekstowe: Czytelnia IBUK Libra

Konto: PKO BP S.A. II o/Gorzów Wlkp.
Rachunek nr: 34 1020 1967 0000 8602 0044 9249

ul. Obrońców Pokoju 60/1-2

66-400 Gorzów Wlkp.

tel./fax  95 7 296 784

e-mail: oipip_gorzow@wp.pl

 

Pole tekstowe: Strona Główna
Pole tekstowe: O nas
Pole tekstowe: Kontakt
Pole tekstowe: Biuletyn
Pole tekstowe: Uwaga ! 
Od 23 marca 2017 r., obowiązuje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia z dnia 28 lutego 2017 r. 
w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego
Pole tekstowe: Uwaga!
Zakładanie konta oraz zapisywanie na kursy w SMK — więcej
Pole tekstowe: Uwaga !!!
Wniosek do sposobu miesięcznego podziału środków na wynagrodzenia dla pielęgniarek i położnych.— Pobierz


Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gorzowie Wlkp. zwraca się z prośbą do podmiotów leczniczych ubiegający się 
o wydanie opinii co do zaproponowanego sposobu miesięcznego podziału środków na wynagrodzenia dla pielęgniarek 
i położnych o przesłanie dwóch egzemplarzy powyższego wniosku. 
Pole tekstowe: Uwaga !
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników
Pole tekstowe: Notatka ze spotkania przedstawicieli Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych (Prezes Zofia Małas, Wiceprezes Mariola Łodzińska, Wiceprezes Sebastian Irzykowski, członek Prezydium Andrzej Tytuła) z Panią Wiceminister Józefą Szczurek -Żelazko, które odbyło się. w dniu 10 lipca 20l7r. w Ministerstwie Zdrowia.
Pole tekstowe: Uwaga nowa ustawa wchodzi w życie do 16.08.2017 r
Ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych—(Dz. U. z 2017 poz 1471)

Numery telefonów do konsultantów obsługujący infolinię w zakresie SMK:

· (22) 492 50 19,

· (22) 203 27 66,

· (22) 597 09 76,

· (22) 597 09 75.

 

Numery telefonów w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych  Osób zajmujących się SMK:

 

Akceptacja kont użytkowników

· 95 7 296 784 wew(24)

 

Kursy

· 95 7 296 784 wew(28)

Pole tekstowe: Stanowisko z Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 22 sierpnia 2017r. w sprawie pilnej nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych
 
Pole tekstowe: Uwaga !
Nowy podręcznik 
Standardy postępowania i metodyka pracy pielęgniarki szkolnej Podręcznik dla pielęgniarek i higienistek szkolnych
Pole tekstowe: Strategia na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce— więcej
Pole tekstowe: Konferencja !
Postępowanie z raną przewlekłą—7 czerwca 2018 r. Gorzów Wielkopolski, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna 
w Gorzowie Wlkp. ul. Sikorskiego 107—więcej

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gorzowie Wlkp.

serdecznie zaprasza

wszystkie koleżanki i kolegów na obchody

Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej,

które odbędą się 11 maja 2018 r. o godz. 1600
w Teatrze im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp.

Obchody uświetni spektakl 


„KOCHAJ I TAŃCZ. 20 LAT WCZEŚNIEJ”

 

                 Historie o miłości zawsze są proste i zawiłe jednocześnie – dwoje ludzi zakochuje się w sobie, ale coś staje im na przeszkodzie. W komediach romantycznych najczęściej udaje się szczęśliwie pokonać te zawirowania. Ale co jeśli tą przeszkodą staje się pasja? Pozostać lojalnym wobec siebie, czy próbować sprostać obowiązkom wynikającym ze związku z drugą osobą?

             „Kochaj i tańcz” to opowieść o trudzie podejmowania decyzji, o życiowych wyborach, hierarchii wartości. U progu dorosłości kusi wiele dróg, a wybrać trzeba tylko jedną. Którą? Bohaterowie spektaklu czasami żałują swoich decyzji, czasami stawiają wszystko na jedną kartę. Nie dadzą widzom jednoznacznych odpowiedzi, ale może sprowokują do przemyśleń.

Zapraszamy!

 

Zapisy pod nr telefonu 957296784 lub oipip_gorzow@wp.pl do dnia 7 maja 2018 r.

Pole tekstowe: Apel Prezesa NRPiP kierowany do Pielęgniarek i Położnych w sprawie szczepień przeciwko pneumokokom u dzieci do 5 roku życia
Pole tekstowe: APEL Nr l
XXXIV Okręgowego Sprawozdawczo - Wyborczego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gorzowie Wlkp. 
z dnia 17 marca 2018 r.

w sprawie: przestrzegania zasad Kodeksu Etyki Zawodowej.

skierowany  do:  wszystkich  pielęgniarek  i  położnych  pracujących  zawodowo na stanowiskach wykonawczych 
i zarządzających. — więcej

Uwaga !!!

Osoby chętne  do odbycia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno – położniczego proszone są do 31.05.2018 r. o kontakt telefoniczny  lub osobisty z pracownikiem Ośrodka Kształcenia działającym przy OIPiP w Gorzowie Wlkp. Panią Małgorzatą Paradowską tel. 95 72967784.

Planowane rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego wrzesień 2018 r.

Pole tekstowe: Szkolenie 22 maja 2018 r.—Ochrona Danych Osobowych w świetle nowych przepisów (tzw. RODO) Jak powinny przygotować się do zmian Podmioty Medyczne? - więcej

Karta zgłoszeniowa—pobierz