Pole tekstowe: Aktualności
Pole tekstowe: Ośrodek Inf. Edukacyjny
Pole tekstowe: Konferencje / Szkolenia
Pole tekstowe: Zapomogi / Refundacje
Pole tekstowe: Indywidualne i Grupowe
Praktyki
Pole tekstowe: Prawo Wykonywania Zawodu
Pole tekstowe: Prawo
Pole tekstowe: Ośrodek Kształcenia
Pole tekstowe: Wnioski / Pliki do pobrania
Pole tekstowe: Galerie
Pole tekstowe: Struktura organizacyjna izby
Pole tekstowe: OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK 
I POŁOŻNYCH W GORZOWIE WLKP.
Pole tekstowe: Praca
Pole tekstowe: Linki
Pole tekstowe: Składki 
Pole tekstowe: Konsultacje Społeczne
Pole tekstowe: Podwyżki
Pole tekstowe: Czytelnia  IBUK Libra

Konto: PKO BP S.A. II o/Gorzów Wlkp.
Rachunek nr: 34 1020 1967 0000 8602 0044 9249

ul. Obrońców Pokoju 60/1-2

66-400 Gorzów Wlkp.

tel./fax  95 7 296 784

e-mail: oipip_gorzow@wp.pl

 

Pole tekstowe: Uwaga !!!
Nowa oferta szkoleniowa ośrodka kształcenia działającego przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych 
Pole tekstowe: Strona Główna
Pole tekstowe: O nas
Pole tekstowe: Kontakt
Pole tekstowe: Pacjenci ocenili wdrażanie i realizację Pakietu Onkologicznego 
Pole tekstowe: Biuletyn
Pole tekstowe: Uwaga ! 
Od 23 marca 2017 r., obowiązuje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia z dnia 28 lutego 2017 r. 
w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego
Pole tekstowe: Uwaga!
Zakładanie konta oraz zapisywanie na kursy w SMK.—więcej
Pole tekstowe: Uwaga !!!
Wniosek do sposobu miesięcznego podziału środków na wynagrodzenia dla pielęgniarek i położnych.— Pobierz


Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gorzowie Wlkp. zwraca się z prośbą do podmiotów leczniczych ubiegający się o wydanie opinii co do zaproponowanego sposobu miesięcznego podziału środków na wynagrodzenia dla pielęgniarek i położnych  o przesłanie dwóch egzemplarzy powyższego wniosku. 
Pole tekstowe: Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gorzowie Wlkp. rozpoczyna nabór na bezpłatne kursy - Więcej
Pole tekstowe: Uwaga !
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników
Pole tekstowe: Uwaga !
Informacja w sprawie prac nad projektem ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych
Pole tekstowe: Notatka ze spotkania przedstawicieli Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych (Prezes Zofia Małas, Wiceprezes Mariola Łodzińska, Wiceprezes Sebastian Irzykowski, członek Prezydium Andrzej Tytuła) z Panią Wiceminister Józefą Szczurek -Żelazko, które odbyło się. w dniu 10 lipca 20l7r. w Ministerstwie Zdrowia.

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gorzowie Wlkp. rozpoczyna nabór na bezpłatny kurs „Ordynowanie leków
i wypisywanie recept” część I dla 20 osób.

Rozpoczęcie kursu 25 sierpnia 2017 r. o godz.8,00

Zajęcia teoretyczne: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta, ul. Sikorskiego 107., w terminie  25, 26, 27 sierpnia oraz 1,2,3, 8,9 10 września 2017 r.

Zajęcia praktyczne  wg grafiku.

Wniosek na kurs( wersja papierowa) proszę pobrać ze strony internetowej www.powr.wsiiz.pl, po wypełnieniu wraz
z załącznikami przesłać  na adres OIPiP.

Proszę wysłać wniosek elektroniczny SMK. Oba wnioski przesłać do 15 sierpnia 2017 r.

Pole tekstowe: Uwaga nowa ustawa  wchodzi w życie do 16.08.2017 r
Ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych—(Dz. U. z 2017 poz 1471)

Numery telefonów do konsultantów obsługujący infolinię w zakresie SMK:

· (22) 492 50 19,

· (22) 203 27 66,

· (22) 597 09 76,

· (22) 597 09 75.

 

Numery telefonów w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych  Osób zajmujących się SMK:

 

Akceptacja kont użytkowników

· 95 7 296 784 wew(24)

 

Kursy

· 95 7 296 784 wew(28)

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gorzowie Wlkp. rozpoczyna nabór  na specjalizacje:

w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej

 w dziedzinie pielęgniarstwa  ginekologiczno-położniczej.

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny z Teresą Ziółkowską lub Małgorzata Paradowska Tel. 95 729 67 84

Pole tekstowe: Stanowisko z Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 22 sierpnia 2017r. w sprawie pilnej nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych
 
Pole tekstowe: Uwaga Wybory  rejon wyborczy Gorzów Wlkp.

1 — Zarządzenie wyborów uzupełniających.

2 —  Powołanie Okręgowej Komisji Wyborczej i regulaminie jej działania 

3 — Zawiadomienie o zebraniu wyborczym

4 — Regulamin  Okręgowej  Komisji  Wyborczej