Pole tekstowe: Aktualności
Pole tekstowe: Ośrodek Inf. Edukacyjny
Pole tekstowe: Konferencje / Szkolenia
Pole tekstowe: Zapomogi / Refundacje
Pole tekstowe: Indywidualne i Grupowe
Praktyki
Pole tekstowe: Prawo Wykonywania Zawodu
Pole tekstowe: Prawo
Pole tekstowe: Ośrodek Kształcenia
Pole tekstowe: Wnioski / Pliki do pobrania
Pole tekstowe: Galerie
Pole tekstowe: Struktura organizacyjna izby
Pole tekstowe: OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK 
I POŁOŻNYCH W GORZOWIE WLKP.
Pole tekstowe: Praca
Pole tekstowe: Linki
Pole tekstowe: Składki 
Pole tekstowe: Konsultacje Społeczne
Pole tekstowe: Podwyżki
Pole tekstowe: Czytelnia  IBUK Libra

Konto: PKO BP S.A. II o/Gorzów Wlkp.
Rachunek nr: 34 1020 1967 0000 8602 0044 9249

ul. Obrońców Pokoju 60/1-2

66-400 Gorzów Wlkp.

tel./fax  95 7 296 784

e-mail: oipip_gorzow@wp.pl

 

Pole tekstowe: Strona Główna
Pole tekstowe: O nas
Pole tekstowe: Kontakt
Pole tekstowe: Biuletyn
Pole tekstowe: Uwaga ! 
Od 23 marca 2017 r., obowiązuje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia z dnia 28 lutego 2017 r. 
w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego
Pole tekstowe: Uwaga!
Zakładanie konta oraz zapisywanie na kursy w SMK — więcej
Pole tekstowe: Uwaga !
Wniosek do sposobu miesięcznego podziału środków na wynagrodzenia dla pielęgniarek i położnych.— Pobierz


Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gorzowie Wlkp. zwraca się z prośbą do podmiotów leczniczych ubiegający się 
o wydanie opinii co do zaproponowanego sposobu miesięcznego podziału środków na wynagrodzenia dla pielęgniarek 
i położnych  o przesłanie dwóch egzemplarzy powyższego wniosku. 
Pole tekstowe: Notatka ze spotkania przedstawicieli Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych (Prezes Zofia Małas, Wiceprezes Mariola Łodzińska, Wiceprezes Sebastian Irzykowski, członek Prezydium Andrzej Tytuła) z Panią Wiceminister Józefą Szczurek -Żelazko, które odbyło się. w dniu 10 lipca 20l7r. w Ministerstwie Zdrowia.
Pole tekstowe: Uwaga nowa ustawa  wchodzi w życie do 16.08.2017 r
Ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych—(Dz. U. z 2017 poz 1471)

Numery telefonów do konsultantów obsługujący infolinię w zakresie SMK:

· (22) 492 50 19,

· (22) 203 27 66,

· (22) 597 09 76,

· (22) 597 09 75.

 

Numery telefonów w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych  Osób zajmujących się SMK:

 

Akceptacja kont użytkowników

· 95 7 296 784 wew(24)

 

Kursy

· 95 7 296 784 wew(28)

Pole tekstowe: Stanowisko z Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 22 sierpnia 2017r. w sprawie pilnej nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych
 
Pole tekstowe: Uwaga !
Nowy podręcznik 
Standardy postępowania i metodyka pracy pielęgniarki szkolnej Podręcznik dla pielęgniarek i higienistek szkolnych
Pole tekstowe: Strategia na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce— więcej
Pole tekstowe: Apel Prezesa NRPiP kierowany do Pielęgniarek i Położnych w sprawie szczepień przeciwko pneumokokom u dzieci do 5 roku życia

Uwaga !

Osoby chętne  do odbycia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno – położniczego proszone są do 15.07.2018 r. o kontakt telefoniczny  lub osobisty z pracownikiem Ośrodka Kształcenia działającym przy OIPiP w Gorzowie Wlkp. Panią Małgorzatą Paradowską tel. 95 7296784.

Planowane rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego wrzesień 2018 r.

Pole tekstowe: Komunikat Narodowego Funduszu Zdrowia
w sprawie obowiązków świadczeniodawców dotyczących druków recept oraz unikalnych numerów identyfikujących recepty
Pole tekstowe: Stanowisko nr 19 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie propozycji Ministra Zdrowia dotyczącego przekazania dodatkowych środków na podwyższenie wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych
Pole tekstowe: Komunikat Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych z dnia 21 czerwca 2018r. w sprawie zamieszczania zadań egzaminacyjnych (tzw. bank pytań)
Pole tekstowe: Informację na temat możliwości służby pielęgniarek i pielęgniarzy w Wojskach Obrony Terytorialnej. 
Pole tekstowe: NIPIP wraz z OZZPIP podpisały porozumienie z Ministrem Zdrowia i Narodowym Funduszem Zdrowia
Komentarz do Porozumienia z 9 lipca 2018 r. 
Pole tekstowe: Odeszła od nas na zawsze Urszula Krzyżanowska-Łagowska….więcej

APEL Nr l

XXXIV Okręgowego Sprawozdawczo - Wyborczego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych

Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gorzowie Wlkp.
z dnia 17 marca 2018 r
.

 

w sprawie: przestrzegania zasad Kodeksu Etyki Zawodowej.

 

skierowany do: wszystkich pielęgniarek i położnych pracujących zawodowo na stanowiskach wykonawczych
i zarządzających. —
więcej

Pole tekstowe: Konkurs "Przychodnia przyjazna seniorom”…. więcej
Pole tekstowe: Polityka Ochrony Danych
Pole tekstowe: Uwaga !
Bezpłatna regionalna konferencja naukowo-szkoleniową pt. Pacjent z NTM - leczenie, pielęgnacja i opieka - najnowsze standardy

5 października 2018 r. godz. 9:00 - 15:00
Miejsce: Hotel Mieszko, ul. Kosynierów Gdyńskich 82, Gorzów Wielkopolski ……...więcej