Pole tekstowe: Aktualności
Pole tekstowe: Ośrodek Inf. Edukacyjny
Pole tekstowe: Indywidualne i Grupowe
Praktyki
Pole tekstowe: Prawo Wykonywania Zawodu
Pole tekstowe: Prawo
Pole tekstowe: Ośrodek Kształcenia
Pole tekstowe: Wnioski do pobrania
Pole tekstowe: Praca
Pole tekstowe: Linki
Pole tekstowe: Składki członkowskie
Pole tekstowe: Czytelnia  IBUK Libra
Pole tekstowe: Strona Główna
Pole tekstowe: O nas
Pole tekstowe: Kontakt
Pole tekstowe: Biuletyn
Pole tekstowe: Apel nr 1 XXXIV Okręgowego Sprawozdawczo - Wyborczego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gorzowie Wlkp. z dnia 17 marca 2018 r. w sprawie: przestrzegania zasad Kodeksu Etyki Zawodowej.

skierowany do: wszystkich pielęgniarek i położnych pracujących zawodowo na stanowiskach wykonawczych  i zarządzających. 
…….więcej
Pole tekstowe: Polityka Ochrony Danych
Pole tekstowe: Stanowisko nr 1 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Gorzowie Wlkp.…….więcej
Pole tekstowe: Komunikat w sprawie opiniowania przez OIPiP wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych określonego w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 r……….więcej

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
W GORZOWIE WLKP.

Pole tekstowe: ZARZĄDZENIE Nr 100/2018/DSOZ PREZESA NARODOWEGO  FUNDUSZU  ZDROWIA z dnia 26 września 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej ……….więcej

26 września 2018 r.

Pole tekstowe: ZARZĄDZENIE Nr 99/2018/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 25 września 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków wypłaty należności i rozliczania kwoty zobowiązania wynikających z realizacji postanowień rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów……...więcej

25 września 2018 r.

20 września 2018 r.

19 września 2018 r.

17 marca 2018 r.

28 września 2018 r.

Pole tekstowe: Zobacz wszystkie informację

ul. Obrońców Pokoju 60/1-2

66-400 Gorzów Wlkp.

tel./fax  95 7 296 784

oipip_gorzow@wp.pl

www.oipip.gorzow.pl

 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Gorzowie Wielkopolskim

Konto: PKO BP S.A. II o/Gorzów Wlkp.
Rachunek nr: 34 1020 1967 0000 8602 0044 9249

Biuro czynne:


poniedziałek, wtorek, środa, piątek -  7 00 - 15 00
czwartek - 7 00 – 17 00

 

Kasa czynna:

 

od poniedziałku do piątku -  7 00 - 15 00

 

 

Pole tekstowe: ZARZĄDZENIE Nr 101/2018/DSOZ PREZESA NARODOWEGO  FUNDUSZU  ZDROWIA z dnia 28 września 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej…...więcej

20 września 2018 r.

Pole tekstowe: Komunikat dotyczący wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych…….więcej
http://www.oipip.czest.pl/data/images/Logo_IL_poziome-page-001.jpgPole tekstowe: System Monitorowania 
Kształcenia
Pole tekstowe: Sprawozdawczość statystyczna z zakresu ochrony zdrowia za rok 2018 (dla praktyk zawodowych) …...więcej

22 stycznia 2019 r.

KOMUNIKAT skierowany do

 

Pielęgniarek i Położnych, które rozpoczęły a nie ukończyły szkolenia specjalizacyjnego prowadzonego przez organizatora kształcenia podyplomowego Interrete sp z o. o. we Wrocławiu ul. Leszczyńskiego 4

 

Uprzejmie informujemy, że należy zgłosić się do właściwej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, której są Państwo członkiem w celu przekazania na piśmie informacji dotyczącej:

 

- daty rozpoczęcia i planowanego zakończenia zgodnie z harmonogramem szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie pielęgniarstwa, posiadania karty specjalizacji w Systemie Monitorowania Kształcenia (SMK) lub w formie papierowej, złożenia wniosku o dopuszczenie
do egzaminu państwowego.

 

Powyższe informacje pozwolą na rozpoznanie skali problemu jak również umożliwią podjęcie działań związanych z kontynuacją szkolenia specjalizacyjnego na podstawie § 4 ust 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 roku w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz.U. z 2016r. 1761).

21 stycznia 2019 r.

24 stycznia 2019 r.

Pole tekstowe: Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Z okazji Europejskiego Dnia Pielęgniarstwa Operacyjnego, w imieniu Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Instrumentariuszek 
i własnym, życzę Wam by każdy mógł wykonywać swoją pracę w bezpiecznych warunkach, by na każdym bloku operacyjnym, podczas każdej operacji nasi pacjenci mieli zagwarantowaną opiekę dwóch wyszkolonych pielęgniarek operacyjnych/położnych operacyjnych.
Życzę również by nasze zaangażowanie w wykonywanie niezwykle trudnej i odpowiedzialnej pracy, ciągłe podnoszenie kwalifikacji w tej najszybciej rozwijającej się i całkowicie różnej od innych dziedzinie pielęgniarstwa oraz nasza troska o bezpieczeństwo ludzi, którzy czują się bezradni leżąc na stole operacyjnym, znalazły odzwierciedlenie w decyzjach osób zarządzających  naszymi szpitalami.
Niech zawsze towarzyszy nam spokój, pogoda ducha i wytrwałość w zmaganiu się z przeciwnościami….więcej

28 stycznia 2019 r.

Pole tekstowe: Komunikat z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie prowadzenia kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych….więcej

18 luty 2019 r.

Pole tekstowe: Statuetka „Lubuski Samarytanin”
 dla naszej koleżanki  pielęgniarki!.... więcej
Pole tekstowe: W dniach 7-8 stycznia 2019 r. w Warszawie odbyła się I KRAJOWA KONFERENCJA PIELĘGNIARSKIEJ KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ „Nowe wyzwania pielęgniarstwa w 2019”. Ponad 450 uczestników – w tym przedstawicieli okręgowych izb pielęgniarek i położnych – miało możliwość spotkania się w gronie kadry zarządzającej, wymienienia się doświadczeniem. …..więcej

10 stycznia 2019 r.

Szanowni Delegaci !

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 9 marca 2019 r., o godz. 1000 w sali 102 Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. przy ul. Sikorskiego 107 odbędzie się XXXV Okręgowy Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Pielęgniarek
i Położnych Okręgowej Izby Pielęgniarek  i Położnych w Gorzowie Wlkp.

9 luty 2019 r.

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gorzowie Wlkp., informuje, że prowadzi nabór na następujące kursy:

- specjalistyczny - Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych,

- dokształcający - Przymus bezpośredni dla pielęgniarek.

 

Więcej informacji w zakładce Ośrodek Kształcenia i pod nr tel. 95 729 67 84 wew. 27

26 luty 2019 r.

Pole tekstowe: Przypomnienie o upływających terminach sprawozdawczości  z zakresu ochrony zdrowia za rok 2018…..wiecej

26 luty 2019 r.