Pole tekstowe: Aktualności
Pole tekstowe: Ośrodek Inf. Edukacyjny
Pole tekstowe: Indywidualne i Grupowe
Praktyki
Pole tekstowe: Prawo Wykonywania Zawodu
Pole tekstowe: Prawo
Pole tekstowe: Ośrodek Kształcenia
Pole tekstowe: Wnioski do pobrania
Pole tekstowe: Praca
Pole tekstowe: Linki
Pole tekstowe: Składki członkowskie
Pole tekstowe: Czytelnia  IBUK Libra
Pole tekstowe: Strona Główna
Pole tekstowe: O nas
Pole tekstowe: Kontakt
Pole tekstowe: Biuletyn
Pole tekstowe: Apel nr 1 XXXIV Okręgowego Sprawozdawczo - Wyborczego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gorzowie Wlkp. z dnia 17 marca 2018 r. w sprawie: przestrzegania zasad Kodeksu Etyki Zawodowej.

skierowany do: wszystkich pielęgniarek i położnych pracujących zawodowo na stanowiskach wykonawczych  i zarządzających. 
…….więcej
Pole tekstowe: Polityka Ochrony Danych
Pole tekstowe: Stanowisko nr 1 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Gorzowie Wlkp.…….więcej
Pole tekstowe: Komunikat w sprawie opiniowania przez OIPiP wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych określonego w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 r……….więcej

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
W GORZOWIE WLKP.

Pole tekstowe: ZARZĄDZENIE Nr 100/2018/DSOZ PREZESA NARODOWEGO  FUNDUSZU  ZDROWIA z dnia 26 września 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej ……….więcej

26 września 2018 r.

Pole tekstowe: ZARZĄDZENIE Nr 99/2018/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 25 września 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków wypłaty należności i rozliczania kwoty zobowiązania wynikających z realizacji postanowień rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów……...więcej

25 września 2018 r.

20 września 2018 r.

19 września 2018 r.

17 marca 2018 r.

28 września 2018 r.

Pole tekstowe: Zobacz wszystkie informację

ul. Obrońców Pokoju 60/1-2

66-400 Gorzów Wlkp.

tel./fax  95 7 296 784

oipip_gorzow@wp.pl

www.oipip.gorzow.pl

 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Gorzowie Wielkopolskim

Konto: PKO BP S.A. II o/Gorzów Wlkp.
Rachunek nr: 34 1020 1967 0000 8602 0044 9249

Biuro czynne:


poniedziałek, wtorek, środa, piątek -  7 00 - 15 00
czwartek - 7 00 – 17 00

 

Kasa czynna:

 

od poniedziałku do piątku -  7 00 - 15 00

 

 

Pole tekstowe: ZARZĄDZENIE Nr 101/2018/DSOZ PREZESA NARODOWEGO  FUNDUSZU  ZDROWIA z dnia 28 września 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej…...więcej

20 września 2018 r.

Pole tekstowe: Komunikat dotyczący wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych…….więcej

21 sierpnia 2018 r.

Pole tekstowe: Komunikat z dnia 21 sierpnia 2018r.  w sprawie prowadzenia kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych  za pośrednictwem portalu https://medical.edu.pl/ …...więcej
http://www.oipip.czest.pl/data/images/Logo_IL_poziome-page-001.jpgPole tekstowe: System Monitorowania 
Kształcenia
Pole tekstowe: Sprawozdawczość statystyczna z zakresu ochrony za rok 2018 (dla praktyk zawodowych) …...więcej

22 stycznia 2019 r.