Pole tekstowe: Aktualności
Pole tekstowe: Ośrodek Inf. Edukacyjny
Pole tekstowe: Konferencje / Szkolenia
Pole tekstowe: Zapomogi / Refundacje
Pole tekstowe: Indywidualne i Grupowe
Praktyki
Pole tekstowe: Prawo Wykonywania Zawodu
Pole tekstowe: Prawo
Pole tekstowe: Ośrodek Kształcenia
Pole tekstowe: Wnioski / Pliki do pobrania
Pole tekstowe: Galerie
Pole tekstowe: Struktura organizacyjna izby
Pole tekstowe: OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK 
I POŁOŻNYCH W GORZOWIE WLKP.
Pole tekstowe: Praca
Pole tekstowe: Linki
Pole tekstowe: Składki 
Pole tekstowe: Konsultacje Społeczne
Pole tekstowe: Podwyżki
Pole tekstowe: Czytelnia  IBUK Libra

Konto: PKO BP S.A. II o/Gorzów Wlkp.
Rachunek nr: 34 1020 1967 0000 8602 0044 9249

ul. Obrońców Pokoju 60/1-2

66-400 Gorzów Wlkp.

tel./fax  95 7 296 784

e-mail: oipip_gorzow@wp.pl

 

Pole tekstowe: Strona Główna
Pole tekstowe: O nas
Pole tekstowe: Kontakt
Pole tekstowe: Pacjenci ocenili wdrażanie i realizację Pakietu Onkologicznego 
Pole tekstowe: Biuletyn
Pole tekstowe: Uwaga ! 
Od 23 marca 2017 r., obowiązuje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia z dnia 28 lutego 2017 r. 
w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego
Pole tekstowe: Uwaga!
Zakładanie konta oraz zapisywanie na kursy w SMK — więcej
Pole tekstowe: Uwaga !!!
Wniosek do sposobu miesięcznego podziału środków na wynagrodzenia dla pielęgniarek i położnych.— Pobierz


Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gorzowie Wlkp. zwraca się z prośbą do podmiotów leczniczych ubiegający się 
o wydanie opinii co do zaproponowanego sposobu miesięcznego podziału środków na wynagrodzenia dla pielęgniarek 
i położnych  o przesłanie dwóch egzemplarzy powyższego wniosku. 
Pole tekstowe: Uwaga !
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników
Pole tekstowe: Notatka ze spotkania przedstawicieli Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych (Prezes Zofia Małas, Wiceprezes Mariola Łodzińska, Wiceprezes Sebastian Irzykowski, członek Prezydium Andrzej Tytuła) z Panią Wiceminister Józefą Szczurek -Żelazko, które odbyło się. w dniu 10 lipca 20l7r. w Ministerstwie Zdrowia.
Pole tekstowe: Uwaga nowa ustawa  wchodzi w życie do 16.08.2017 r
Ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych—(Dz. U. z 2017 poz 1471)

Numery telefonów do konsultantów obsługujący infolinię w zakresie SMK:

· (22) 492 50 19,

· (22) 203 27 66,

· (22) 597 09 76,

· (22) 597 09 75.

 

Numery telefonów w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych  Osób zajmujących się SMK:

 

Akceptacja kont użytkowników

· 95 7 296 784 wew(24)

 

Kursy

· 95 7 296 784 wew(28)

Pole tekstowe: Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gorzowie Wlkp. rozpoczyna nabór  na specjalizacje — więcej:
w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej
w dziedzinie pielęgniarstwa  ginekologiczno-położniczego.  

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny z Panią Małgorzata Paradowską — tel. 95 729 67 84
Pole tekstowe: Stanowisko z Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 22 sierpnia 2017r. w sprawie pilnej nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych
 
Pole tekstowe: Trwa nabór na studia pomostowe na kierunku pielęgniarstwo
Nabór na VII edycję  - semestr letni 2017/2018, która rozpocznie się w lutym 2018 r.
Pole tekstowe: Uwaga indywidualne i grupowe praktyki !

Przypomnienie o sprawozdawczości statystycznej za 2017 r.

Uwaga Delegaci !

 

W dniu 17 marca 2018 r. o godzinie 10.00  w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej  w Gorzowie Wlkp.
ul. Sikorskiego 107 odbędzie się  XXXIV Okręgowy Sprawozdawczo—Wyborczy Zjazd Pielęgniarek i Położnych Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gorzowie Wlkp.

                                                                                          Obecność obowiązkowa !

 

Życzenia !

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

 

w imieniu Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Instrumentariuszek i własnym, z okazji Europejskiego Dnia Pielęgniarki Operacyjnej, przyjmijcie życzenia zdrowia, pomyślności i wszystkiego co najlepsze.

Życzę nam wszystkim pracy w bezpiecznych warunkach, również organizacyjnych. Niech zespoły operacyjne, których jesteśmy częścią, będą pełne, niech przy każdej operacji będą zawsze dwie pielęgniarki operacyjne (położne operacyjne): instrumentująca
i pomagająca. Niech nasi pracodawcy dojrzeją do myśli, by umożliwić nam pracę zgodną ze standardami pielęgniarskiej praktyki klinicznej w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego.

 

z wyrazami szacunku

Joanna Borzęcka

prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Instrumentariuszek

 

a oto kilka słów od Zarządu EORNA

 

Szanowne Koleżanki i Koledzy

W imieniu zarządu EORNA życzymy Wam szczęśliwego i pełnego inicjatywy Europejskiego Dnia Pielęgniarki Operacyjnej.

 

W roku 2018 hasłem tego dnia jest:

Profesjonalizm

Odpowiedzialność

Humanitarność

Celem Europejskiego Dnia Pielęgniarki Operacyjnej jest zachęcenie  do refleksji i skupienia nie tylko nad jakością i wysokim poziomem świadczonej opieki, ale także w zakresie ludzkiego wymiaru naszego zawodu. Wszyscy wiemy, że pielęgniarstwo
w okresie okołooperacyjnym jest przede wszystkim profesją związaną z zajmowaniem się innymi ludźmi. Promujemy opiekę dostosowaną indywidualnie do każdego pacjenta.

 

szczęśliwego Dnia  Pielęgniarki Operacyjnej dla każdego z osobna i wszystkich razem

 

Prezes EORNA                                                                                                                          Wiceprezes EORNA

May Karam                                                                                                                                Jana Wichsova

 

Szanowni Państwo,  

 

             Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu opinii z udziałem 1000 położnych i 5000 pacjentek, dotyczącym laktacji oraz roli położnej w planowaniu karmienia piersią.

             Statystyki pokazują, iż kobiety nie posiadają pełnej wiedzy odnośnie zasad utrzymywania laktacji i często z braku motywacji zaprzestają karmienia piersią przy pierwszym kryzysie laktacyjnym. Przyszłe mamy aktywnie poszukują wiedzy na temat ciąży i laktacji. Za najbardziej wiarygodne źródło informacji uznają położną, która w przystępny sposób przekazuje im wiedzę popartą swoim wieloletnim doświadczeniem i praktyką zawodową.

             Patronat nad badaniem objęła Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych
oraz Polskie Towarzystwo Położnych,
natomiast nadzór nad badaniem sprawuje Polskie Towarzystwo Położnych, które jest odpowiedzialne za pełną koordynację i prawidłowy przebieg badania, zgodnie z wyznaczonymi celami i założeniami naukowymi.      

Badanie trwa od 22 stycznia do 31 marca 2018 r.

Wszelkie szczegóły dotyczące badania znajdą Państwo na stronie www.edukacjapacjenta.pl

Pole tekstowe: Uwaga !
Nowy podręcznik 
Standardy postępowania i metodyka pracy pielęgniarki szkolnej Podręcznik dla pielęgniarek i higienistek szkolnych
Pole tekstowe: Strategia na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce— więcej
Pole tekstowe: Szkolenie !
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gorzowie Wlkp. wraz z POFAM POZNAŃ SP. Z O.O.
mają zaszczyt zaprosić na szkolenie  „Opieka nad pacjentem onkologicznym i urologicznym” - więcej
Pole tekstowe: Konferencja !
Postępowanie z raną przewlekłą—7 czerwca  2018 r. Gorzów Wielkopolski, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna  
w Gorzowie Wlkp. ul. Sikorskiego 107—więcej