Pole tekstowe: Aktualności
Pole tekstowe: Ośrodek Inf. Edukacyjny
Pole tekstowe: Indywidualne i Grupowe
Praktyki
Pole tekstowe: Prawo Wykonywania Zawodu
Pole tekstowe: Prawo
Pole tekstowe: Ośrodek Kształcenia
Pole tekstowe: Wnioski do pobrania
Pole tekstowe: Praca
Pole tekstowe: Linki
Pole tekstowe: Składki członkowskie
Pole tekstowe: Czytelnia  IBUK Libra
Pole tekstowe: Strona Główna
Pole tekstowe: O nas
Pole tekstowe: Kontakt
Pole tekstowe: Biuletyn
Pole tekstowe: Apel nr 1 XXXIV Okręgowego Sprawozdawczo - Wyborczego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gorzowie Wlkp. z dnia 17 marca 2018 r. w sprawie: przestrzegania zasad Kodeksu Etyki Zawodowej.

skierowany do: wszystkich pielęgniarek i położnych pracujących zawodowo na stanowiskach wykonawczych  i zarządzających. 
…….więcej
Pole tekstowe: Polityka Ochrony Danych
Pole tekstowe: Stanowisko nr 1 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Gorzowie Wlkp.…….więcej
Pole tekstowe: Komunikat w sprawie opiniowania przez OIPiP wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych określonego w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 r……….więcej

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
W GORZOWIE WLKP.

Pole tekstowe: ZARZĄDZENIE Nr 100/2018/DSOZ PREZESA NARODOWEGO  FUNDUSZU  ZDROWIA z dnia 26 września 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej ……….więcej

26 września 2018 r.

Pole tekstowe: ZARZĄDZENIE Nr 99/2018/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 25 września 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków wypłaty należności i rozliczania kwoty zobowiązania wynikających z realizacji postanowień rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów……...więcej

25 września 2018 r.

20 września 2018 r.

19 września 2018 r.

17 marca 2018 r.

28 września 2018 r.

Pole tekstowe: Zobacz wszystkie informację

ul. Obrońców Pokoju 60/1-2

66-400 Gorzów Wlkp.

tel./fax  95 7 296 784

oipip_gorzow@wp.pl

www.oipip.gorzow.pl

 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Gorzowie Wielkopolskim

Konto: PKO BP S.A. II o/Gorzów Wlkp.
Rachunek nr: 34 1020 1967 0000 8602 0044 9249

Biuro czynne:


poniedziałek, wtorek, środa, piątek -  7 00 - 15 00
czwartek - 7 00 – 17 00

 

Kasa czynna:

 

od poniedziałku do piątku -  7 00 - 15 00

 

 

Pole tekstowe: ZARZĄDZENIE Nr 101/2018/DSOZ PREZESA NARODOWEGO  FUNDUSZU  ZDROWIA z dnia 28 września 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej…...więcej

20 września 2018 r.

Pole tekstowe: Komunikat dotyczący wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych…….więcej
http://www.oipip.czest.pl/data/images/Logo_IL_poziome-page-001.jpgPole tekstowe: System Monitorowania 
Kształcenia

KOMUNIKAT skierowany do

 

Pielęgniarek i Położnych, które rozpoczęły a nie ukończyły szkolenia specjalizacyjnego prowadzonego przez organizatora kształcenia podyplomowego Interrete sp z o. o. we Wrocławiu ul. Leszczyńskiego 4

 

Uprzejmie informujemy, że należy zgłosić się do właściwej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, której są Państwo członkiem
w celu przekazania na piśmie informacji dotyczącej:

 

- daty rozpoczęcia i planowanego zakończenia zgodnie z harmonogramem szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie pielęgniarstwa, posiadania karty specjalizacji w Systemie Monitorowania Kształcenia (SMK) lub w formie papierowej, złożenia wniosku o dopuszczenie
do egzaminu państwowego.

 

Powyższe informacje pozwolą na rozpoznanie skali problemu jak również umożliwią podjęcie działań związanych z kontynuacją szkolenia specjalizacyjnego na podstawie § 4 ust 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 roku w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz.U. z 2016r. 1761).

21 stycznia 2019 r.

28 stycznia 2019 r.

Pole tekstowe: Komunikat z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie prowadzenia kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych….więcej
Pole tekstowe: Statuetka „Lubuski Samarytanin”
 dla naszej koleżanki  pielęgniarki!.... więcej
Pole tekstowe: W dniach 7-8 stycznia 2019 r. w Warszawie odbyła się I KRAJOWA KONFERENCJA PIELĘGNIARSKIEJ KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ „Nowe wyzwania pielęgniarstwa w 2019”. Ponad 450 uczestników – w tym przedstawicieli okręgowych izb pielęgniarek i położnych – miało możliwość spotkania się w gronie kadry zarządzającej, wymienienia się doświadczeniem. …..więcej

10 stycznia 2019 r.

9 luty 2019 r.

Pole tekstowe: Minister Zdrowia zapowiada kontrole w szpitalach w zakresie realizacji podwyżek dla pielęgniarek, położnych. Wycena porady pielęgniarskiej będzie przedmiotem dalszych prac…..więcej

5 kwietnia 2019 r.

24 kwietnia 2019 r.

Pole tekstowe: W związku z możliwością wystawiania e-recept uprzejmie informuje, że recepty w postaci papierowej, zarówno refundowane 
jak i z 100% odpłatnością, mogą być wystawiane do dnia 31 grudnia 2019 r….więcej

25 marca 2019 r.

Pole tekstowe: Komunikat Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych dotyczący Egzaminów Specjalizacyjnych dla tych, którzy rozpoczęli szkolenia specjalizacyjne począwszy od dnia 1 lipca 2017 r…...więcej
Pole tekstowe: Nominuj położną w konkursie „Położna na medal” 
Zgłoszenia do 6. edycji konkursu odbywają się od 1 kwietnia do 31 lipca 2019 r.
Głosy można oddawać przez cały czas trwania kampanii to jest do 31 grudnia 2019 r.
Nominacje i głosy przyjmowane są na stronie www.poloznanamedal.info

10 maja 2019 r.

17 lipca 2019 r.

Pole tekstowe: ZARZĄDZENIE Nr 92/2019/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 16 lipca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gorzowie Wlkp., ogłasza nabór na kurs specjalistyczny Edukator w cukrzycy dla pielęgniarek
i położnych.

 

Planowany termin rozpoczęcia oraz pierwszych zajęć 14 listopada 2019 r.

Koszt kursu przy 25 osobach wynosi:

- 250,00 zł. dla członków OIPiP w Gorzowie Wlkp.

- 500,00 zł. pozostali uczestnicy.

 

Wniosek na szkolenie należy złożyć za pośrednictwem systemu monitorowania kształcenia SMK.

W razie pytań lub problemów prosimy o kontakt pod nr 95 729 67 84

23 września 2019 r.